Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

SoViST

Licht bouwen is materiaal besparen en daarmee het milieu ontlasten. Bovendien lenen lichtgewicht constructies zich voor snel en efficiënt bouwen, alternatieve bouwopgaven zoals invoegen en optoppen en voor vrij indeelbare en aanpasbare gebouwvolumes en -plattegronden. De overdracht van geluid- en trillingen vormt echter wel een hoofdaandachtspunt voor de ontwerper (en zorgt soms ook voor enige hoofdbrekens). Level Tools schiet te hulp met SoViST, een gratis tool voor het optimaliseren van het geluid- en trilgedrag van gebouwen met lichte constructies.

« terug naar Architect + Staal november 2017

SoViST staat voor Sound and Vibration Steel Timber. Het computerprogramma is ontwikkeld door Level Tools, onderdeel van Level Acoustics & Vibration uit Eindhoven, op verzoek van bedrijven en (branche)organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling, productie, toepassing en doorontwikkeling van lichte bouwsystemen zoals houtskeletbouw, staalframebouw en staalplaat-betonvloeren. Onder meer Bedrijfschap Afbouw, FeNB2 Staalframebouw, Interdam Projects, Peutz, Saint-Gobain, Tata Steel, NBVT/Vereniging Houtskeletbouwers en Bouwen met Staal hebben Level Tools bijgestaan bij het ontwikkelen van de tool. TNO heeft de tool getest en gevalideerd.

De tool is het welkome nakomertje uit onderzoek van TNO, gestart in 2003, naar de overdracht van geluid en trillingen in lichte gebouwen via de zogeheten bouwknoop: daar waar de hoofddraagconstructie, de vloeren en de (binnen)wanden elkaar ontmoeten. Dit numerieke en experimentele onderzoek resulteerde al eerder in een trillingsrichtlijn ‘HiVoSS’, aanpassing van de geluidsnorm EN 12354 en een methode voor het bepalen van de trillingoverdrachtverzwakking Kij.

Op basis van deze voorgangers is SoViST ontwikkeld. Met deze praktische software kan de bouwfysisch adviseur, constructeur of bouwkundig ontwerper in de ontwerpfase de geluid- en trillingoverdracht in een gebouw met lichte constructies simuleren en berekenen. Met behulp van SEA en FEM kan de tool ook een quick scan maken. Hierdoor ontstaat al in de vroegste ontwerpfase inzicht in de prestaties van alternatieve oplossingen.

  • De software is gratis te downloaden via leveltools.nl/files/SovistInstaller.exe
  • Informatie over de achtergronden van de tool vindt u op: www.lichtbouwen.nl
  • Nadere inlichtingen over de tool zijn verkrijgbaar bij Mic Barendsz van Bouwen met Staal, e: mic@bouwenmetstaal.nl
  • Foto’s: ruwbouw Anna van Bueren-toren, Den Haag (Wiel Arets Architects, © Nicole Romijn) en (foto onder) Karel Doorman, Rotterdam (Ibelings Van Tilburg Architecten, © Ronald Tilleman).
  • ADO, nov. 2017