Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Lan Handling Technologies, Berkel-Enschot

« terug naar Architect+Staal maart 2020

Veelzijdig corporate building

Gezonde, comfortabele werkplekken, een sterke bijdrage aan de bedrijfsefficiency en een duidelijke bevestiging van de corporate identity. Voor Lan Handling Technologies is dat allemaal integraal verdisconteerd in interieur en exterieur van het nieuwe bedrijfsgebouw van op industrieterrein Loven Noord in het Brabantse Berkel-Enschot. Het pand is dan ook het ‘product’ van een integraal proces, met cepezed als ‘spin in het web’ bij programmering, ontwerp en uitvoering.

Al in de programmeringsfase heeft cepezed de opdrachtgever ontzorgd door te adviseren bij locatiekeuze en grondaankoop en door de opties van het bestemmingsplan voor de kavel af te stemmen met de gemeente. Aansluitend hebben de architecten en interieurontwerpers van cepezed als één team het ontwerp verzorgd. Het team heeft daarbij tevens de verschillende adviseurs aangestuurd op het gebied van constructief ontwerp, bouwfysica, brandveiligheid, installatietechniek en bouwkosten.

Voor de uitvoering ging het stokje over naar cepezedbouwteam, dat de verschillende uitvoerende partijen – van staalbouwer tot gevelbouwer – heeft gecontracteerd, begeleid en gecontroleerd. Zonder tussenkomst van de traditionele hoofdaannemer. Het gebouwde resultaat is een ‘state of the art’ bedrijfsgebouw met toekomstwaarde, voor de prijs van een ‘gewoon’ bedrijfsgebouw.

Het nieuwe gebouw van Lan Handling Technologies, bedreven in het ontwerpen en assembleren van handling- en verpakkingssystemen voor de agro-, food- en farmasector, telt vijf geschakelde beuken. Elke beuk is ruim 10 m hoog en 18 m diep. De beuklengten lopen sprongsgewijs op van 24 m voor de kortste beuk tot 88 m voor de langste. Deze inspringingen vloeien voort uit een schuine zijde van de kavel. De kortste beuk vormt de kop van het gebouw aan de ontsluitingsweg van het bedrijvenpark en biedt 1.500 m2 kantoorruimte aan de ontwerpers van Lan. De aangrenzende vier – gezamenlijk goed voor 5.000 m2 – zijn de hallen voor de assembleurs.

Efficiënt is één van de hoofdkarakteristieken van het gebouwde ensemble. Dat zit ‘m alleen al in de strategische ligging van het pand: direct aan de Tilburgse ringweg en daarmee gemakkelijk te bereiken voor medewerkers, klanten, toeleveranciers en distributeurs. Langs de buitenrand van de bedrijfskavel treffen ze direct de parkeerplaatsen en de laad- en losplekken. Het pand zelf heeft een volledig transparante en open opzet die het direct contact tussen de ontwerpers op de kantoorvloeren en de monteurs in de assemblagehallen én de communicatie met de bezoekende klanten faciliteert.

De drielaagse kantoorbeuk is aan twee zijden geheel voorzien van glasgevels en toegerust met open, flexibele vloeren. De beuk is opgedeeld in twee zones. De zuidoostzijde dient als een utilitaire strook met daarin onder meer de spreek- en vergaderruimtes en voorzieningen die geen daglicht nodig hebben, zoals techniekruimten en toiletten. De noordwestzijde bevat de kantoortuinen, slechts gescheiden door transparante wanden en functioneel en visueel gekoppeld via een groot, daglichtrijk atrium. Hierdoor ontstaan optimale zichtrelaties tussen alle bedrijfsonderdelen van Lan – ontwerp, assemblage, overleg en representatie.

De functionele verbinding tussen kantoor en hallen wordt bekrachtigd door een facilitaire zone over de gehele diepte van het gebouw met daarin nagenoeg alle gemeenschappelijke voorzieningen (toiletten, lockers, technische ruimten, kleedkamers). De bedrijfskantine is gesitueerd op de begane-grondvloer van de kantoorbeuk. Hier zijn ook de afsluitbare kantoren voor de vertrouwelijke zaakvoering ondergebracht.

De assemblagehallen bezetten de andere vier beuken, elk met een eigen productiestraat en een vrachtwagendock aan de schuine kavelzijde. De verschillen in beuklengten maken het mogelijk om op een doelmatige manier te werken aan orders van verschillende omvang. Ook zijn de hallen voorbereid op eventuele veranderingen van werkprocessen. Mocht het wenselijk zijn om assemblagewerkzaamheden meer op de locaties van klanten uit te voeren, dan zijn de hallen eenvoudig in te zetten voor ander gebruik (bijvoorbeeld opslag) of separaat te verhuren of verkopen.

Het nieuwe LAN-gebouw is onmiskenbaar ook een corporate building. De identiteit van de gebruiker – sleutelwoorden: nuchter, stoer, hoogwaardig – wordt uitgedragen via de transparante huid van de kantoren en robuuste, maar verfijnd gedetailleerde zwarte damwandprofielplaten in de gevels van de hallen. De goeddeels gesloten omhulling van de hallen wordt onderbroken door horizontale glasstroken die in combinatie met de open verbindingen met de kantoren de daglichttoetreding tot de assemblageruimten garanderen.

Het ‘no nonsense’ zwart van de gevelbeplating is doorgezet in de wandafwerking van de facilitaire zone. De licht getinte vloer- en plafondafwerking zorgen voor het vitale contrast. De huisstijlkleuren van Lan zijn vertegenwoordigd in het witte meubilair en de transparant rode scheidingswandjes tussen de kantoorruimten.

Projectgegevens:

Locatie: Nieuwe Atelierstraat 9, Berkel-Enschot • Omvang: 6.747 m2 bvo, w.v. 1.500 m2 kantoor en 5.000 m2 hal • Opening: september 2019 • Ingebruikname: juli 2019 • Oplevering: mei 2019 • Start project: januari 2017 • Opdracht: Lan Handling Technologies • Architectuur: architectenbureau cepezed • Interieurontwerp: cepezedinterieur • Advies constructies: IMd Raadgevende Ingenieuers • Advies Installatietechniek (e & w): Nelissen Ingenieursbureau • Advies bouwfysica, brandveiligheid en akoestiek: DGMR Bouw • Uitvoeringscoördinatie: cepezedbouwteam • Staalbouw: Hutten Metaal Staalbouw • Betonvloeren: Van Berlo Engineering • Gevel- en dakbouw: Erdo • Glasgevels: iFS Building Systems • Installaties (e & w): Hoppenbrouwers Techniek • Fotografie: cepezed | Lucas van der Wee • Impressies: cepezed en cepezedinterieur • Redactie: Arend Dolsma (Bouwen met Staal), februari 2020