Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Asics, Hoofddorp

« terug naar Architect+Staal mei 2018

Gezond gebouw(d)

Asics strijkt neer op kantorenpark Beukenhorst-Zuid in Hoofddorp. De onderneming in sport- en lifestyle-artikelen opent er volgend jaar een nieuw, 11.000 m2 groot hoofdkantoor, naar ontwerp van Powerhouse Company en passend bij de filosofie en producten van het bedrijf: inspirerend, duurzaam en gezond.

Het nieuwe Asics-kantoor verrijst direct naast het toekomstige hoofdkantoor van zuivelproducent Danone Nederland Global, momenteel eveneens in uitvoering. De beide buren delen meerdere projectpartners: Powerhouse Company als architect, IMd Raadgevende Ingenieurs (constructief ontwerp), DGMR (bouwfysica), Deerns (installatietechniek), Pleijsier bouw (hoofduitvoering) en Brink Staalbouw voor fabricage en montage van de staalconstructies.

De twee projecten zijn een ontwikkeling van RED Company, een ontwikkelbedrijf dat een kleine drie jaar geleden is opgezet door Niels Jansen (ex-Provast) en Nanne de Ru (medeoprichter en partner van Powerhouse Company). In opdracht van RED heeft Powerhouse de kantoorontwerpen geleverd die beide nadrukkelijk matchen met de status van de locatie – het duurzame kantoorpark Beukenhorst-Zuid – en met de kernwaarden van de aanstaande gebruikers als ’t gaat om duurzaamheid, gezondheid en welzijn.

In lijn met het Asics-acroniem ‘Anima Sana In Corpore Sano’ (een gezonde geest in een gezond lichaam) wordt bij het kantoorgebouw van Asics gestreefd naar een LEED Gold-certificering op het gebied van duurzaamheid en een WELL Gold op het gebied van gezond verblijf- en werkklimaat. Daartoe is zwaar ingezet op energie- en waterzuinigheid en reductie van CO2-uitstoot.

Tot de bouwkundige instrumenten in dit verband behoren de diepe overstekken aan de glazen gevels. Ze beschermen de kantoorverdiepingen tegen directe zoninstraling en verlenen de gevel bovendien een duidelijk horizontaal accent. Op elke verdieping zijn delen van de gevel naar binnen ‘gevouwen’. Hierdoor ontstaan buitenruimtes die als vanzelf voortvloeien uit het interieur.

Ook de draagconstructie – een staalskelet met kanaalplaatvloeren – draagt bij aan de duurzaamheid van het kantoor. De stalen kolommen zijn geplaatst in de gevel en aan de randen van het middengebied (atrium) waardoor de tussenliggende werkvloeren volledig vrij indeelbaar zijn. Elke werkvloer meet zo’n 2.800 m2. De kolomloze overspanning bedraagt 16,2 m, bij een nuttige belasting van 400 kg/m2.

Het vierlaagse kantoorgebouw staat op een half verdiepte parkeerlaag en bezit een vierkante plattegrond van circa 60x60 m2. Het hart van het vierkant is vrijgehouden voor een gebouwhoog atrium met plaats voor een podium, vergadervertrekken, fitnessfaciliteiten en een ‘brandstore’.

Midden in het atrium beschikt Asics over een vierlaagse ‘showcase’ van willekeurig gestapelde volumes waarin het bedrijf verschillende merkartikelen kan etaleren. De constructie van de showcase is opgebouwd uit staalplaat-betonvloeren, aan de randen gedragen door stalen vakwerken en in het midden door enkele staalkolommen. De krachten uit de constructie worden afgevoerd op een overgangsplaat op de begane-grondvloer. De overgangsplaat was hier nodig om de kolomstelling van de showcase gunstig uit te laten komen ten opzichte van de vakken en rijbanen van de onderliggende parkeerlaag.

Aan de hoofdentreezijde van het gebouw loopt het dek van de parkeerlaag door als bodem voor de gezamenlijke tuin van Asics en Danone. Het ontwerp van de tuin is afkomstig van LAP Landscape & Urban Design.

De bouw van beide kantoren is in de zomer van 2017 begonnen. Oplevering wordt verwacht in het tweede halfjaar 2018.