Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Loopbrug Polaris, Schiphol-Oost

« terug naar Architect+Staal november 2019

Futuristische oversteek

Sinds september is het nieuwe opleidingscentrum van Luchtverkeersleiding Nederland (LWNL) op Schiphol-Oost gekoppeld met de bestaande huisvesting van LWNL aan de overzijde van de straat via een futurische loopbrug van staal en glas. Ector Hoogstad Architecten tekent voor het ontwerp.

De uiterlijke karakteristieken van het opleidingscentrum, waar innovatieve high-tech technieken worden toegepast, zijn doorgezet in de brug die de LWNL-medewerkers een vlotte en comfortabele oversteek laat maken van de nieuwbouw naar de bestaande huisvesting en andersom. De loopbrug is volledig geklimatiseerd. In de architectonische aansluiting met het nieuwe gebouw is voorzien door de brug een ellipsvorm mee te geven, opgebouwd uit stalen buizen en vakwerken van stalen kokers. Aan de beide uiteinden loopt de ellips taps toe naar de gebouwgevels.

De ellips is bekleed met gebogen zilvergrijze aluminium sandwichpanelen en glaspanelen. Door het glas blijft de ellipsvorm van de staalconstructie ook van buitenaf in het zicht. Op enkele plaatsen is het glas doorgetrokken tot in het dak, om de transparantie te versterken en het daglicht nog meer toegang te verlenen tot het interieur. Het brugdek is een staalplaat-betonvloer.

IMd Raadgevende Ingenieurs heeft parametrische software (Grasshopper) ingezet om de complexe constructie (waarbinnen geen onderdeel gelijk is) te modelleren. Hierdoor is de complexe geometrie snel gegenereerd. Bovendien biedt het parametrisch model constructieve alternatieven en zijn wijzigingen en optimalisaties gemakkelijk door te voeren. De doorsnedes zijn geoptimaliseerd met behulp van de Grasshopper-plugin Karamba 3D. Via een andere Grasshopper-extensie – Geometry Gym – zijn de geometrische data overgebracht naar Revit en alle constructieve onderdelen, ondersteuningen en belastingen geïmporteerd in SCIA voor analyse van de detaillering.

Octatube heeft de engineering en detaillering van de brug voor zijn rekening genomen. De maten en dikten van de constructiedelen zijn zó verkozen dat ze de esthetische waarde van de brug waarborgen. Ondanks de beperkte afmetingen van de toegepaste profielen, haalt de constructie een vrije overspanning van 35 m. In zijn totaliteit is de loopbrug 52 m lang.

Eind februari van dit jaar is de staalconstructie in twee delen van 25 m op transport gegaan, van de constructiewerkplaats van De Kok Staalbouw over water en vervolgens over de weg naar Schiphol-Oost. Op een afbouwlocatie, zo’n 50 m van het Polaris-gebouw, is de brugconstructie bekleed met de sandwich- en glaspanelen.

Met twee mobiele kranen is de complete, 90 ton zware brug op een autoluwe zaterdag in mei naar zijn eindbestemming gereden, op een Y-vormige staalkolom gezet en wind- en waterdicht aangesloten op de beide gebouwen.

Ector Hoogstad Architecten

Projectgegevens

Locatie: Stationsplein Zuid-West, Schiphol-Oost • Ingebruikname: september 2019 • Start montage: eind februari 2019 • Opdracht: Luchtverkeersleiding Nederland • Architectuur: Ector Hoogstad Architecten • Constructief ontwerp: IMd Raadgevende Ingenieurs • Engineering en detailontwerp: Octatube • Hoofduitvoering (bouw en installatietechniek): Bouwcombinatie Sprangers-Kuijpers vof • Staalconstructie: De Kok Staalbouw • Afbouw: Colpro • Afbeeldingen: Octatube, Sprangers en De Kok Staalbouw • Redactie: Arend Dolsma, Bouwen met Staal (november 2019)