Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Eurocode

beknopte toelichting

 

 

« terug naar Aspecten

Hieronder een overzicht met algemene vragen over de Eurocodes. Als uw vraag niet in de onderstaande lijst voorkomt kunt u hier uw vraag stellen.

- Wat is de Eurocode?
- Hoe wordt de Eurocode ontwikkeld?
- Wat is een Nationale Annex?
- Wat zijn nationale aanvullende richtlijnen, en waar heb ik ze voor nodig?
- Hoe kom ik aan nationale aanvullende richtlijnen voor andere Europese landen?
- Maar dan heeft weer elk land zijn eigen regels?!
- Hoe is de Eurocode opgebouwd?
- Waar is de Eurocode te koop?
- Welke delen van de Eurocode zijn nodig om een staalconstructie te ontwerpen?
- Wanneer kan ik de Eurocodes in Nederland gebruiken?
- Wanneer moet de Eurocode gebruikt worden?
- Wanneer vervalt de TGB?
- Lijkt de Eurocode op de TGB?
- Komt er meer concurrentie van buitenlandse ingenieursbureau’s?
- Hoe gebruik ik de Eurocode voor ontwerpen in andere landen?
- Llinks

Wat is de Eurocode?
De Eurocode is een initiatief van de Europese commissie om een uniforme technische regelgeving op te zetten voor het ontwerp van gebouwen en infrastructuur. De nieuwe regelgeving moet de verschillende regelgevingen van de EU-lidstaten vervangen.
In 1990 heeft de Europese commissie de Europese Commissie voor Normalisatie (Comite Europeen de Normalisation afgekort CEN, in Brussel) de opdracht gegeven de Eurocodes te ontwikkelen, in te voeren en actueel te houden.
De technische commissie van CEN genaamd “CEN/TC 250 Structural Eurocodes” is verantwoordelijk voor alle Eurocodes.
De Eurocode is niet één boekwerk maar bestaat uit een verzameling van normen.

Hoe wordt de Eurocode ontwikkeld?
De Eurocode wordt in drie stappen ontwikkeld (versimpelde weergave).

1) Eerst wordt een Europese voornorm gepubliceerd (ENV) door het CEN (zie bovenstaande vraag) en ter commentaar aan de nationale normalisatie instituten gegeven. Na een aantal jaar mogen de nationale normalisatie instituten hun commentaar geven.

In Nederland heten deze normen NVN-ENV. NVN staat voor Nederlandse Voor Norm.
Om de Europese normen in Nederland te gebruiken is er per norm een Nationaal Applicatie Document (NAD) gemaakt. Dit document stemt de Europese regelgeving af op de lokale regelgeving en omstandigheden.

In de praktijk ziet de aanduiding er bij het NEN zo uit (willekeurig gekozen norm):

NVN-ENV 1993-1-5: 1998 en
Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-5: Algemene regels - Aanvullende regels voor in het vlak belaste plaatconstructies.
1998 is de datum van uitgifte, “en” geeft aan dat het document in de Engelse taal is opgesteld. Het is een Europese norm die nog niet definitief is. Alleen de uiteindelijk goedgekeurde Eurocode wordt vertaald. Voordat er een definitieve versie van een norm is gaan er aardig wat jaren voorbij. Dit komt omdat alle Europese landen akkoord moeten gaan.

NAD-NVN-ENV 1993-1-5: 2003 nl
Richtlijnen voor het gebruik van NVN-ENV 1993-1-5:1998 - Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-5: Algemene regels - Aanvullende regels voor in het vlak belaste plaatconstructies.
2003 is de datum van uitgifte, “nl” geeft aan dat het document in de Nederlandse taal is opgesteld. Dit is logisch want het document is in Nederland gemaakt voor gebruik in Nederland.

2) Aan de hand van alle commentaren wordt een ontwerpnorm (prEN) opgesteld. Een commissie bekijkt of alle technische aspecten kloppen. De EU lidstaten controleren de prEN verenigbaar is met de nationale regelgeving.

3) Als de de nationale normalisatie instituten en het CEN tot overeenstemming komen wordt de officiële Europese norm (EN) in drie talen naar de nationale normalisatie instituten gestuurd. Na ontvangst moet elk instituut zorgen voor:
-publieke beschikbaarheid van de EN tekst, ten minste in het Engels
-vertaling in de nationale taal (in Nederland beginnen de vertaalde normen met de benaming NEN-EN)
-opstelling van de Nationale Annex


Wat is een Nationale Annex?
Een beperkt aantal gegevens in de Eurocode mag per land aangepast worden. Deze gegevens worden vast gelegd in een Nationale Annex. De Eurocode kan door een land volledig overgenomen worden maar wordt in de meeste gevallen aangepast op de nationale regelgeving.
Voor elk deel van de Eurocode moet, per land, onderzocht worden of er een Nationale Annex gemaakt moet worden en wat hier in moet staan. Pas daarna is er sprake van een volwaardige norm.
De Nationale Annex is verkrijgbaar bij het Normalisatie Instituut van het betreffende land. Voor Nederland is de Nationale Annex verkrijgbaar bij het NEN.

 

Wat zijn nationale aanvullende richtlijnen, en waar heb ik ze voor nodig?
Nationale aanvullende richtlijnen worden gebruikt voor onderwerpen die voorheen in de nationale richtlijn stonden maar niet in de Eurocode zijn opgenomen. De aanvullende richtlijnen mogen niet strijdig zijn met de regelgeving in de Eurocode.


Hoe kom ik aan nationale aanvullende richtlijnen voor andere Europese landen?
Deze worden net als de Nationale Annex door de nationale normalisatie instituten verstrekt.

 

Maar dan heeft weer elk land zijn eigen regels?!
De Europese Commissie streeft naar vergaande harmonisatie. Het is echter niet realistisch om in één keer voor heel Europa exact dezelfde regelgeving en richtlijnen in te voeren. Bijvoorbeeld omdat de klimatologische omstandigheden per land verschillen.


Hoe is de Eurocode opgebouwd?

De definitieve Eurocode krijgt in Nederland de volgende benaming:

NEN-EN 1990: Eurocode 0, Grondslag van het constructief ontwerp

NEN-EN 1991: Eurocode 1, Belastingen op constructies

NEN-EN 1992: Eurocode 2, Ontwerp en berekening van betonconstructies

NEN-EN 1993: Eurocode 3, Ontwerp en berekening van staalconstructies

NEN-EN 1994: Eurocode 4, Ontwerp en berekening van staal- betonconstructies

NEN-EN 1995: Eurocode 5, Ontwerp en berekening van houtconstructies

NEN-EN 1996: Eurocode 6, Ontwerp en berekening van steenconstructies

NEN-EN 1997: Eurocode 7, Geotechnisch ontwerp

NEN-EN 1998: Eurocode 8, Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies

NEN-EN 1999: Eurocode 9, Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies


NEN is de aanduiding voor Nederlandse Norm. Het opvolgende EN is de aanduiding voor Europese Norm.

Het getal in de norm moet niet verward worden met een jaartal. De aanduiding van de Eurocode, in Nederland, begint met NEN-EN 199 gevolgd door het nummer van de Eurocode. Voor staal is dat Eurocode 3. Voor staal- betonconstructies Eurocode 4.

Elke Eurocode is weer opgesplitst in onderwerpen. Bijvoorbeeld:

NEN-EN 1993-2 staat voor: Eurocode 3, Ontwerp en berekening van staalconstructies, deel 2, Stalenbruggen

NEN-EN 1993-4-1 staat voor: Eurocode 3, Ontwerp en berekening van staalconstructies, deel 4-1, Silo’s , opslagvaten en pijpleidingen, Silo’s

NEN-EN 1993-4-2 staat voor: Eurocode 3, Ontwerp en berekening van staalconstructies, deel 4-2, Silo’s , opslagvaten en pijpleidingen, Opslagvaten


Waar is de Eurocode te koop?
De Eurocode wordt in Nederland verkocht door het Nederlands Normalisatie Instituut www.NEN.nl.
De voornormen de ENV-NEN met NAD zijn te koop en indien al beschikbaar de definitieve NEN-EN met Nationale Annex. Het kan ook voorkomen dat alleen de NEN-EN beschikbaar is. De Nationale Annex moet dan nog ontwikkeld worden voordat er sprake is van een volwaardige norm. De bij de ontwikkeling van de Eurocode tussen liggende prEN normen worden niet verkocht.

Welke delen van de Eurocode zijn nodig om een staalconstructie te ontwerpen?
Er zijn vele delen en sub-delen van elke Eurocode. Het zal in de praktijk niet nodig zijn om alle delen en sub-delen te kopen. De volgende lijst geeft aan welke delen in iedergeval nodig zijn voor een gedegen ontwerp. De exacte benaming van een norm staat pas vast als er een definitieve versie is. De onderstaande benamingen kunnen afwijken van de definitieve benaming.

Gebouwen

EN1993-1-1 Algemene regels en regels voor gebouwen

EN1993-1-2 Constructieve brandveiligheid

EN1993-1-5 Algemene regels. Aanvullende regels voor in het vlak belaste plaatconstructies

EN1993-1-8 Verbindingen

EN1993-1-9 Vermoeiing

EN1993-1-10 Selectie van staalkwaliteit ter voorkoming van bros-breken

EN1990 Grondslagen van het constructief ontwerp

EN1991-1-1 Algemene belastingen, Dichtheden, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen

EN1991-1-3 Algemene belastingen, Sneeuwbelasting

EN1991-1-4 Windbelasting

 

Gebouwen met composite elementen

Aanvullend aan de bovenstaande normen kan de constructeur nodig hebben:

EN1994-1-1 Algemene regels en regels voor gebouwen (staal-beton)

EN1992-1-1 Algemene regels en regels voor gebouwen (beton)

 

Bruggen (Staal)

EN1993-2 Stalen bruggen

EN1993-1-1 Algemene regels en regels voor gebouwen

EN1993-1-5 Algemene regels. Aanvullende regels voor in het vlak belaste plaatconstructies

EN1993-1-8 Verbindingen

EN1993-1-9 Vermoeiing

EN1993-1-10 Selectie van staalkwaliteit ter voorkoming van bros-breken

EN1993-1-11 Op trek belaste elementen (nodig voor kabels)

 

Staal-beton bruggen

Aanvullend aan de bovenstaande normen kan de constructeur nodig hebben:

EN1992-1-1 Algemene regelgeving en regelgeving voor gebouwen (staal-beton)

EN1992-2 Betonnen bruggen

EN1994-1-1 Algemene regels en regels voor gebouwen (staal-beton)

EN1994-2 Staal-betonbruggen

 


Lijkt de Eurocode op de TGB?
De Eurocodes zijn minder strikt geformuleerd dan de TGB. Er kan meer vast gelegd worden in bestekken.

Komt er meer concurrentie van buitenlandse ingenieursbureau’s?
De Europese commissie probeert handelsbarrieres tussen Europse landen zo klein mogelijk te maken. Met behulp van de Eurocode wordt het voor buitenlandse ingenieursbureau’s makkelijker om op de Nederlandse markt actief te worden. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook. Nederlandse ingenieursbureau’s kunnen makkelijker in het buitenland concurreren.


Hoe gebruik ik de Eurocode voor ontwerpen in andere landen?
De Eurocode vormt een algemene basis voor het ontwerpen. Toch heeft elk land een Nationale Annex die de constructeur moet gebruiken voor het ontwerp in dat land. Soms gaat nationale regelgeving boven de Eurocode, dit moet eerst gecontroleerd worden.

Links naar websites op het gebied van de Eurocode
http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/

Bovenstaande tekst is slechts een beknopt overzicht, er kunnen wijzigingen in de Eurocode plaatsvinden die niet in de tekst zijn verwerkt. Bouwen met Staal accepteert geen aansprakelijkheid voor fouten of kosten ontstaan door het toepassen van bovenstaande informatie.