Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Kosten

Kosten

 

 

« terug naar Aspecten

De ontwikkeling van de materiaalprijzen van staal en andere metalen kunt u volgen op CBS StatLine.
StatLine geeft maandelijks de indexcijfers per groep halffabrikaten, zoals warmgewalste platte producten, koudgewalste platte producten en H-, I- en U-profielen met lijfhoogten van 80 mm.

Tweede kwartaal 2014: algehele omzetdaling in de bouw

19 augustus 2014

In vrijwel alle sectoren van de bouw is de omzet in het tweede kwartaal van dit jaar met gemiddeld 2,4% gedaald ten opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar. Alleen de kleinere bouw(gerelateerde) bedrijven halen een hogere omzet. Dat blijkt uit de laatste kwartaalcijfers van Centraal Bureau voor de Statistiek. De omzetafname vindt plaats in zowel de woning- en utiliteitsbouw als de grond-, weg- en waterbouw en de gespecialiseerde bouw.

Vooral het midden- en grootbedrijf draaien minder goed. Zo komt de omzet van het middenbedrijf in de woning- en utiliteitsbouw 3,7% lager uit dan in het tweede kwartaal 2013. De omzet is zelfs 59% van het omzetniveau in het tweede kwartaal van het topjaar 2008. Het kleinbedrijf – waartoe veel zzp’ers behoren – ziet de omzet juist toenemen, onder meer dankzij het verlaagde btw-tarief op arbeidskosten dat dit jaar nog geldt voor herstel en verbouw van woningen. De kleine afwerkingsbedrijven profiteren waarschijnlijk het meest van deze maatregel. De omzetten van deze bedrijven groeien met minimaal 3,4%. In de woning- en utiliteitsbouw wordt zelfs een plus van 6,6% geboekt.

De algehele omzetdaling in de bouw is fors, maar niet geheel onverwacht. In 2013 werden weinig woningen verkocht. Bovendien bereikten begin 2013 de bouwsommen van nieuwe opdrachten van architecten een dieptepunt. Deze opdrachten staan aan het begin van de bouwcyclus en vormen een belangrijke indicator voor toekomstige bouwactiviteiten. De totale waarde van bouwvergunningen bereikte in de tweede helft van 2013 het laagste niveau sinds jaren. Deze ontwikkelingen zijn uitgemond in aanhoudend krimpende orderportefeuilles van bouwbedrijven. De effecten hiervan zijn in het tweede kwartaal 2014 extra zichtbaar, omdat de bouw in het eerste kwartaal 2014 als gevolg van het zachte winterweer nauwelijks stil heeft gelegen.

De prognoses voor de nabije toekomst zijn licht positief. De bouwsommen van nieuwe architectenopdrachten stijgen sinds het najaar 2013. De waarde van verleende bouwvergunningen neemt eveneens toe én de huizenverkoop trekt in het eerste helft van dit jaar aan. Weliswaar zijn ondernemers in de bouw in het tweede kwartaal 2014 niet positief over hun orderpositie, de orderpositie van de bouw neemt na het dieptepunt in het eerste kwartaal van 2014 wel toe.

Tweede dinsdag van september: dag van NEN 2699

25 juli 2014

Is de derde dinsdag van september traditiegetrouw gereserveerd voor de Miljoenennota, de tweede dinsdag van september is dit jaar voorbehouden aan het NEN-symposium NEN 2699. Deze nieuwe norm biedt de indeling van investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken en hun onderlinge relatie.

De norm is vooral voer voor kostendeskundigen bij onder meer bouwadviesbureaus, woningcorporaties en overheden. Met het symposium wil het NEN, samen met belanghebbende partners zoals NVBK, de gebruikers nader kennis laten maken met de opbouw en inhoud van de norm en de bijbehorende Excel-tool, de werking en de toepassingsmogelijkheden.

Die opties worden geïllustreerd aan de hand van cases uit de bouwkostenpraktijk, zoals de inzet van NEN 2699 voor life cycle costing (LCC) van woningrenovatie en het gebruik van de norm door het Rijksvastgoedbedrijf binnen haar huisvestingsprojecten. Het Rijksvastgoedbedrijf en steeds meer andere overheidsdiensten zijn verplicht om de NEN 2699 toe te passen bij aanbestedingen. Naast de investerings- en exploitatiekosten zijn in NEN 2699 ook de life cycle costs van een onroerende zaak meegenomen. Onder ‘onroerende zaak’ wordt verstaan: een gebied of bouwwerk met bouwwerkgebonden terrein. Boten en stacaravans vallen buiten het werkingsgebied van de norm. De norm is óók te gebruiken in situaties waarin niet alle kostensoorten aan de orde zijn, bijvoorbeeld als grond- of inrichtingskosten geen rol spelen.

  • Het NEN 2699-symposium vindt plaats op 9 september in Oegstgeest (aanvang 13:00 uur). Het programma en de inschrijfoptie vindt u op www.nen.nl/symposiumnen2699. Deelname kosten € 200 p.p., exclusief btw, maar inclusief norm. U kunt de norm ook los bestellen in de NEN-Shop.

ArcelorMittal ziet Europese staalmarkt aantrekken

20 mei 2014

ArcelorMittal verwacht dat de vraag naar staal in Europa dit jaar sterker aantrekt dan eerder gedacht. Wel zorgt de crisis in Oekraïne voor een krimp in Rusland en de staten van de voormalige Sovjet-Unie, meldt het concern bij presentatie van de eerste-kwartaalcijfers. ArcelorMittal ziet de vraag naar staal in Europa dit jaar met 2–3% groeien. Eerder werd gerekend op een toename met maximaal 2,5%. Door de crisis in Oekraïne gaat de vraag in de voormalige Sovjet-staten waarschijnlijk 2% omlaag. Hier werd eerder nog uitgegaan van een kleine stijging. In de Verenigde Staten is dit jaar naar verwachting 3,5 tot 4,5% meer staal nodig dan in 2013.

De prognose voor de wereldwijde groei van de staalvraag werd met een half procent verlaagd naar tussen 3 en 3,5 procent. Arcelor voorziet namelijk een minder sterke groei in China (3 tot 4 procent), waar de huizenbouw afzwakt.
‘De vooruitzichten op groei in onze kernmarkten in Europa en de VS zijn bemoedigend’, stelt bestuursvoorzitter Lakshmi Mittal in een toelichting op de resultaten van het afgelopen kwartaal. Volgens hem wijzen ze op het herstel van de staalmarkten, terwijl ook eerder doorgevoerde bezuinigingen hun vruchten afwerpen.

Arcelor boekte vorig kwartaal een omzet van 19,8 miljard dollar (14,3 miljard euro). Hiermee komen de opbrengsten een fractie hoger uit dan in de eerste 3 maanden van 2013. Het bedrijfsresultaat is gestegen met 12%, tot 1,75 miljard dollar. Onder de streep resteert een nettoverlies van 205 miljoen dollar, tegen 345 miljoen dollar een jaar eerder en 1,2 miljard dollar in het vierde kwartaal 2013. ArcelorMittal houdt vast aan de verwachting dat het bedrijfsresultaat dit jaar verbetert tot circa 8 miljard dollar, tegen bijna 7 miljard dollar vorig jaar. Daarbij rekent het concern erop dat de leveringen van staal in 2014 met ongeveer 3% toenemen. Verder gaat Arcelor ervan uit dat de rentelasten uitkomen op ongeveer 1,6 miljard dollar en de investeringen tussen 3,8 en 4 miljard dollar bedragen.

De prognose van Arcelor is gebaseerd op de aanname dat ijzererts 120 dollar per ton kost. Die prijs ligt nu echter op ongeveer 100 dollar, waardoor het volgens analisten wel de vraag blijft of het staalconcern aan zijn eigen verwachting kan voldoen. De nettoschuld van ArcelorMittal liep vorig kwartaal met 2,4 miljard dollar op tot 18,5 miljard dollar. Op middellange termijn wil het bedrijf die last terugdringen tot 15 miljard dollar.

• bron: ANP.

 

Wereldwijde staalproductie stijgt 2,6%

19 juli 2013
Per eind mei 2013 is wereldwijd 2,6% meer staal geproduceerd dan per eind mei van vorig jaar. Dat meldt de World Steel Association in haar rapportage over het eerste halfjaar 2013. De stijging van 2,6% brengt de totale staalproductie in de wereld op 136 miljoen ton.

In Europa blijkt de totale staalproductie verminderd met 4,7%. Verreweg de meeste landen zien hun staalproductie dalen, waaronder de ‘top 3’ Duitsland (–1,5%), Frankrijk (–3,5%) en Italië (–11%). Nederland boekt wél een forse winst: 24,8%. De Russische productie gaat licht omhoog met 0,2% tot 6,1 miljoen ton. In de Verenigde Staten, daarentegen, loopt de productie met 5% terug tot 7,5 miljoen ton.

China heeft zijn positie als ‘s werelds grootste staalfabrikant geconsolideerd met een productietoename van 7,3%. In totaal vervaardigt het land nu 67 miljoen ton staal per jaar. Japan toont zich de runner up: de productie groeit met 4,3% en komt uit op 9,6 miljoen ton.

De cijfers van de World Steel Association zijn afkomstig van zo’n 170 staalproducenten, waaronder 17 van de 20 grootste. Zij zijn verantwoordelijk voor minimaal 85% van de totale productie van staal in de wereld. Bij al deze ondernemingen gezamenlijk ligt de bezettingsgraad per eind mei 2013 op 79,6%. Dit percentage is nagenoeg gelijk aan dat van mei 2012. In het tussenliggende jaar vertoonde de bezettingsgraad aanvankelijk een sterke daling, tot het uiteindelijke dieptepunt van 73,2% in december 2012. Daarna zette de opleving in.

www.worldsteel.org

 

Nieuw tool voor berekenen bouw- én milieukosten

5 februari 2013
Net als de MRPI Freetool Milieuprestatie Gebouwen en GPR Gebouw en GPR Bouwbesluit is nu ook EcoQuaestor goedgekeurd door de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) als valide instrument voor het berekenen van de materiaalgebonden milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken. Daarmee is EcoQuaestor het vierde programma waarmee een milieuprestatieberekening volgens het nieuwe Bouwbesluit mag worden gemaakt.

Wezenlijk verschil met de andere drie tools is dat EcoQuaestor de berekening van de milieulasten '1-op-1' koppelt aan de elementenbegroting. Hierdoor krijgen opdrachtgevers, ontwerpers en kostenadviseurs al bij de programmering of het schetsontwerp een beeld van te verwachten bouwkosten én milieukosten. Bovendien is op elk moment duidelijk wat het effect is op de milieukosten als bijvoorbeeld materiaal- of productkeuzes wijzigen.

Een vereenvoudigde versie van EcoQuaestor is als Excel-programma gratis te downloaden van www.bouwprojecteconomie.nl. Met deze versie is op basis van een beperkt aantal gegevens al een milieuprestatieberekening te maken. Het volledige model verblijft bij de samenstellers: een collectief van twaalf onafhankelijke bouwkostenadviesbureaus, allen aangesloten bij de NVBK (Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen).

EcoQuaestor drukt het resultaat van de milieuprestatieberekening – conform de SBK-bepalingsmethode – uit in een schaduwprijs. Daarnaast kan het programma de uitkomsten ook weergeven in Eco-kosten, ReCiPe, Carbon-footprint, CED (Cumulative Energy Demand) en de Ecokosten/Waarde Ratio. De verschillende milieuindicatoren worden hier toegelicht.

www.bouwprojecteconomie.nl