Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Staalframebouwdetails

Principedetails staalframebouw


 

« terug naar Bouwkundige details

Voor het KOMO-attest van Corus Star-Frame zijn alle principedetails uitgewerkt voor een optopmaisonnette met een hoofddraagconstructie van staalframebouw. De details zijn ook te gebruiken voor 'normale' woningen en utiliteitsgebouwen.
Het KOMO-attest is van Tata Steel Star-Frame is te downloaden van www.genieconsult.nl of www.staalframebouw.eu.
 

download alle details positie 4 t/m 14:
pdf dwg dxf

De principedetails staalframebouw zijn zowel constructieve als bouwkundige details en zijn uitgewerkt tot op besteksniveau. Ze zijn gratis te downloaden door bij elke afbeelding op de link te klikken. In elk detail is aangegeven aan welke geluids- en brandeisen ze voldoen. Deze komen overeen met het Bouwbesluitniveau voor een bepaalde gebruiksfunctie.

Voor twee verschillende geveltypes zijn details uitgewerkt: een metselwerk buitenspouwblad en volkern beplating. Per detailpositie kunnen er verschillende alternatieven zijn. Zo zijn er woningscheidende vloeren met een vrijdragend plafond en niet-woningscheidende vloeren waarbij het gipsplafond via veerregels is bevestigd.

Elk detail heeft een positienummer. Dit positienummer geeft aan op welke plek, in de onderaan de pagina geschematiseerde constructie, het detail terug te vinden is.
Details met hetzelfde nummer zijn op dezelfde plaats in de constructie toepasbaar. Er zullen echter verschillen zijn in de constructie van de details.

Het positienummer geeft aan op welke plek, in onderstaande geschematiseerde constructie, het detail is terug te vinden.

Verticale doorsnede bouwmuren

Horizontale doorsnede gevels

Verticale doorsnede gevels


Disclaimer
Bouwen met Staal is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, welke is ontstaan door of welke verband houdt met toepassing van dan wel fouten in, door of namens Bouwen met Staal via deze site ter beschikking gestelde informatie, documenten en software. Het hiervoor bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Bouwen met Staal ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen, alsmede wettelijke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van opzet en/of grove schuld.