Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Nieuws

Overzicht van recente nieuwsberichten.

Steun voor energiebesparing MKB »

Steun voor energiebesparing MKB

Per 1 oktober a.s. opent RVO.nl de Subsidieregeling Verduurzaming MKB. De regeling is in het leven geroepen ter ondersteuning van midden- en kleinbedrijven die niet hoeven te voldoen aan de Energiebesparingsplicht, maar niettemin willen besparen op hun energiegebruik.

Eerste fossielvrije staal geproduceerd »

Eerste fossielvrije staal geproduceerd

Als eerste staalfabrikant ter wereld is SSAB erin geslaagd fossielvrij staal te vervaardigen, met behulp van waterstof. Volvo Groep en Mercedes Benz AG zijn de eerste afnemers. Ze willen vanaf 2040 uitsluitend nog auto’s bouwen met fossielvrij staal. De Zweedse staalfabrikant zelf streeft ernaar om vanaf 2026 het fossielvrije staal op industriële schaal te produceren en vermarkten.

Fire is out! »

Fire is out!

Van het studie-/praktijkboek Brand uit 2010 is onlangs een volledig geactualiseerde, Engelstalige versie verschenen. Met de nieuwe publicatie geeft Bouwen met Staal gehoor aan de roep om Engelstalige vakinformatie voor de bouw- en brandveiligheidspraktijk en het onderwijs.

Kabinet stopt reguliere coronasteun »

Kabinet stopt reguliere coronasteun

Per 1 oktober vervallen de generieke maatregelen waarmee het Rijk Nederlandse bedrijven en instellingen het afgelopen anderhalf jaar heeft ondersteund om de coronacrisis door te komen om zo de economie draaiend te houden. Vanaf 1 oktober zijn regelingen als NOW, TVL, Tozo en Tonk en diverse fiscale tegemoetkomingen niet langer van kracht.

Acht kanshebbers op goud »

Acht kanshebbers op goud

Het NRP (Nationaal Renovatie Platform) presenteert de acht genomineerde projecten voor de NRP Gulden Feniks 2021.

Brandveiligheid gevels per 2021 »

Brandveiligheid gevels per 2021

Na meerdere, drukbezochte sessies in 2019 en 2020 wijdt het NEN dit jaar op dinsdag 2 november wederom een studiedag aan de brandveiligheid van gevels van gebouwen. Want na de wereldschokkende brand in de Grenfell Tower in Londen op 14 juni 2017 heeft de zorg voor brandveilige gebouwgevels, ook in Nederland, allerminst aan actueel belang ingeboet.

EIB neemt Bouwagenda onder de loep »

EIB neemt Bouwagenda onder de loep

De Bouwagenda is nu ruim vier jaar in bedrijf. Wat dit samenwerkingsverband van verschillende actoren in de Nederlandse bouwsector tot op heden tot stand heeft gebracht en welke acties nog open staan, wordt belicht in de Monitoring Bouwagenda – Eindmeting van het EIB.

Nieuwe stap op weg naar CO2-neutrale staalproductie »

Nieuwe stap op weg naar CO2-neutrale staalproductie

ArcelorMittal Belgium en het Nederlandse Perpetual Next zijn een samenwerking gestart om de emissie van CO2 bij de staalproductie omlaag te brengen. Perpetual Next gaat de duurzame biokolen leveren voor de gefaseerde vervanging van de fossiele koolstofkolen die nu nog worden ingezet bij het fabriceren van staal in Hoogoven B.

Connect met NIL Conneqt »

Connect met NIL Conneqt

Het NIL, Nederlands Instituut voor Lastechniek, doet al meer dan 85 jaar aan belangenbehartiging, opleiding en voorlichting op het gebied van lassen en verwante verbindingstechnieken. En de organisatie gaat met de tijd mee, getuige het nieuwe digitale kennis- en netwerkplatform NIL Conneqt.

3D-geprinte stalen brug geplaatst »

3D-geprinte stalen brug geplaatst

Donderdag 15 juli jl. heeft koningin Máxima de 3D-geprinte stalen brug over de gracht van de Oudezijds Achterburgwal in Amsterdam geopend. De 12,5 m en 6,3 m brede voetgangersbrug is de eerste ter wereld met een volledig 3D-geprinte stalen draagconstructie.

Ruimtelijk ontwerpers gehavend uit crisis »

Ruimtelijk ontwerpers gehavend uit crisis

Ruimtelijk ontwerpers – architecten, stedenbouwkundigen, interieurontwerpers en landschapsarchitecten – zijn bepaald niet ongeschonden uit de kredietcrisis gekomen. Dat blijkt de nieuwe Jaarrapportage Ruimtelijke Ontwerpsector. Ook is er voor gelijke kansen en beloningen in de sector nog veel werk aan winkel.

Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering van kracht, bouwvrijstelling ingegaan »

Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering van kracht, bouwvrijstelling ingegaan

Per 1 juli 2021 is de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering in werking getreden. Hiermee is ’t niet langer verplicht om activiteiten die tijdelijke emissies van stikstofoxiden (NOx) met zich meebrengen, zoals het bouwen, te toetsen op effecten voor de naburige natuur. Hiermee is voor het bouwen nu geen natuurvergunning meer benodigd.

Groei staalproductie houdt aan »

Groei staalproductie houdt aan

Voor de fabricage van staal in de wereld blijft de World Steel Association substantiële groeicijfers noteren. De flinke productietoenamen in maart en april krijgen een vervolg in mei. In die maand is in totaal 174,4 miljoen ton staal gemaakt, 16,5 procent meer dan in dezelfde maand van 2020.

Leidraad Circulair ontwerpen »

Leidraad Circulair ontwerpen

Ook de Nederlandse bouwsector wil (en moet) circulair gaan werken. Onder meer via hergebruik van gebouwen, bouwdelen, constructie-elementen en materialen kan de bouw de milieu-impact van haar activiteiten reduceren. De (voorlopig) ontwerpfase is dé fase waarin de circulaire ambities voor het eerst echt vorm kunnen krijgen, meent ook Platform CB’23. Afgelopen donderdag 1 juli introduceerde de netwerkorganisatie daartoe de Leidraad Circulair ontwerpen.

Jolijn Valk, nieuwe leidsvrouw BNA »

Jolijn Valk, nieuwe leidsvrouw BNA

De BNA (Bond van Nederlandse Architecten) heeft een nieuwe vrouwelijke voorzitter: Jolijn Valk. De architecte, eveneens voorvrouw van het Amsterdamse architectenbureau Urban Echoes, gaat de voorzittershamer hanteren voor een periode van twee jaar, met een optie voor nog eens twee jaar.

Maandag 11 oktober 2021: Staalbouwdag 2021 »

Maandag 11 oktober 2021: Staalbouwdag 2021

Maandag 11 oktober a.s. is Staalbouwdag 2021, het kennis- en netwerkevent voor iedereen die betrokken is bij het toepassen van staal in de bouw. Was de Staalbouwdag vorig jaar uitsluitend online te volgen, dit jaar kunt u het event ook weer ‘fysiek’ meebeleven.

Erelid Hans van Pelt »

Erelid Hans van Pelt

Tijdens een online Algemene Leden Vergadering, donderdag 24 juni jl., is ir. Hans van Pelt benoemd tot erelid van de vereniging Bouwen met Staal. Met het erelidmaatschap geeft de vereniging blijk van waardering voor Hans’ niet-aflatende betrokkenheid en inzet voor Bouwen met Staal.

Rob Stark: nieuwe voorzitter Bouwen met Staal »

Rob Stark: nieuwe voorzitter Bouwen met Staal

Tijdens een (online) Algemene Leden Vergadering, donderdag 24 juni jl., is Rob Stark verkozen tot voorzitter van Bouwen met Staal. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar, met optie op een tweede termijn van wederom vier jaar. Ing. Rob Stark neemt de voorzittershamer over van ir. Hans van Pelt.

Opnieuw uitstel invoering Omgevingswet »

Opnieuw uitstel invoering Omgevingswet

De invoering van de nieuwe Omgevingswet loopt opnieuw vertraging op. De wet zou al enkele jaren van kracht moeten zijn. De datum van inwerkingtreding is nu gezet op 1 juli 2022.

Europese bouw herpakt zich »

Europese bouw herpakt zich

In de meeste Europese landen is de activiteit in de bouwsector terug op het niveau van vóór de coronacrisis. Dat blijkt uit de European Barometer Q1 2021, het periodieke marktonderzoek van USP Marketing Consultancy onder honderden architecten in onder meer Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Vergunningverlening breekt record »

Vergunningverlening breekt record

De afgifte van vergunningen voor de bouw van nieuwe woningen en bedrijfsgebouwen heeft in maart van dit jaar een nieuwe piek bereikt. In die maand is voor een totale bouwsom van 1,9 miljard euro aan bouwvergunningen verleend, zo blijkt uit de statistieken van het CBS. Dat is ruim 100 miljoen meer dan in vorige ‘topmaand’ oktober 2018.

Kabinet gaat door met Steunpakket banen en economie in derde kwartaal »

Kabinet gaat door met Steunpakket banen en economie in derde kwartaal

Het coronavirus lijkt de aftocht te blazen, de coronacrisis lijkt op z’n retour, voorzichtig economisch herstel tekent zich af en de vooruitzichten voor verdere economische opleving zijn gunstig. Toch kampen werkgevers en werknemers nog met veel onzekerheden, en veel hebben tijdens de crisis flink ingeteerd op hun reserves. Daarom wil het kabinet haar Steunpakket banen en economie ook in het derde kwartaal 2021 voortzetten, met enkele aanpassingen.

Vakbond introduceert plan ‘groene staalproductie’ »

Vakbond introduceert plan ‘groene staalproductie’

Afgelopen vrijdag (11 juni) hebben tientallen medewerkers van Tata Steel Nederland, samen met FNV Metaal, een petitie tot behoud van Tata Steel IJmuiden aangeboden aan leden van de Tweede Kamer. De petitie ging vergezeld van een plan van de vakbeweging voor vergroening van de staalproductie.

Wereldstaalproductie loopt verder op »

Wereldstaalproductie loopt verder op

De flinke toename in maart blijkt geen incident. Ook in de maand april is de productie van staal in de wereld weer fors gegroeid, ditmaal met 23,3 procent in vergelijking met april 2020. Dat blijkt uit de nieuwe maandstatistieken van de World Steel Association.

Professionele registratie van constructeurs verder geprofessionaliseerd »

Professionele registratie van constructeurs verder geprofessionaliseerd

Het KIVI (Koninklijk Instituut van Ingenieurs) en het Constructeursregister RC/RO/RT bundelen hun krachten voor de verdere professionalisering van ingenieurs. Vandaag zijn de twee organisaties overeengekomen dat leden van het Constructeursregister zich voortaan direct professioneel kunnen registeren bij het KIVI.

VPT-VIMAG versterkt »

VPT-VIMAG versterkt

David Bender (Bendertechniek), Hugo Oude Reimer (Oude Reimer) en Stephan van Sante (Gühring) zijn toegetreden tot het bestuur van VPT-VIMAG (Federatie Productie Technologie).

Nieuw: Metaal Nederland »

Nieuw: Metaal Nederland

VNMI (Vereniging Nederlandse Metallurgische Industrie) en AVNeG (Algemene Vereniging van Nederlandse Gieterijen) hebben hun krachten gebundeld in Metaal Nederland.

MKB Metaal: ‘Inkoopprijzen drukken winstgevendheid’ »

MKB Metaal: ‘Inkoopprijzen drukken winstgevendheid’

Een jaar na de uitbraak van het coronavirus in ons land zien veel bedrijven in het MKB-metaal hun binnenlandse orderpositie en orderportefeuille weer groeien en trekken ze zelfs weer nieuw personeel aan, zo blijkt uit de Koninklijke Metaalunie Economische Barometer over het eerste kwartaal van dit jaar. Maar de bedrijven geven ook een winstwaarschuwing af. De snel stijgende inkoopprijzen werken drukkend op de winstgevendheid.

NTA periodieke keuring constructieve veiligheid op komst »

NTA periodieke keuring constructieve veiligheid op komst

Het NEN is gestart met de ontwikkeling van een Nederlands Technische Afspraak (NTA) voor het periodiek keuren van de constructieve veiligheid van grote publieksgebouwen zoals theaters, bioscopen en (voetbal)stadions. De startbijeenkomst van de samenstellende werkgroep staat voor eind deze maand op de rol.

Hijsprijs voor Haasje Over »

Hijsprijs voor Haasje Over

Mammoet is dit jaar de grote winnaar van de ESTA-awards, de jaarlijkse Europese prijs voor bijzondere prestaties op het gebied van transport en hijsen. Het Nederlandse bedrijf gaat met maar liefst drie awards aan de haal.

2,25 miljoen voor 3D-printen van metalen »

2,25 miljoen voor 3D-printen van metalen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVOnl), Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Nederland (PDENH) en Doen Participaties steken gezamenlijk 2,25 miljoen euro in de 3D-printing activiteiten van MX3D.

Staalproductie maakt sprong »

Staalproductie maakt sprong

De productie van staal in de wereld vertoonde de laatste maanden al een licht stijgende trend. In maart 2021 is echter sprake van een flinke groei, zo blijkt uit nieuwe cijfers van worldsteel.

Koninklijke Staalfederatie naar FME »

Koninklijke Staalfederatie naar FME

Koninklijke Staalfederatie en FME gaan hun samenwerking intensiveren. Op 1 januari volgend jaar neemt het bureau van de Staalfederatie haar intrek bij de FME in het Bouwhuis in Zoetermeer.

Maak kennis »

Maak kennis

Heb je de ambitie uit te groeien tot een gerenommeerd constructeur voor wie het ontwerpen en berekenen van constructies in staal en/of beton ‘business as usual’ is? Dan zou je je meteen moeten inschrijven voor de masteropleiding Constructief Ontwerpen BV/BmS die begin september weer een nieuwe ronde ingaat. Maar die opleiding duurt wel drie jaar. Dan wil je natuurlijk vooraf wel weten wat je te wachten staat. Daartoe organiseert BV/BmS Opleidingen een speciale online open dag.

Worldsteel: ‘Vraag naar staal gaat stijgen’ »

Worldsteel: ‘Vraag naar staal gaat stijgen’

De vraag naar staal in de wereld neemt dit jaar waarschijnlijk met 5,8 procent toe. Volgend jaar zwakt de groei iets af, maar komt naar verwachting toch nog uit op 2,7 procent wereldwijd. Dat laat worldsteel weten via haar nieuwe Short Range Outlook.

Complexe staalconstructie aan eeuwenoud gebouw »

Complexe staalconstructie aan eeuwenoud gebouw

Begin dit jaar tekenden Seldenthuis Bouwadvies en Seldenthuis Engineering voor een knap staaltje constructief werk. In een flinterdunne dakvloer werd de hoofddraagconstructie verenigd met alle bouwkundige en installatietechnische elementen. ‘Echt een uitdaging’, zegt hoofdconstructeur Aziz Belhadi.

Christiaan Jilderda wins DOSS Award »

Christiaan Jilderda wins DOSS Award

Christiaan Jilderda, structural engineer at W2N Engineers in Drachten, has been acclaimed first prize winner of the Dutch Open Steel Award (DOSS) 2021. He won the prize for his graduation study at the faculty for Design, Production & Management of the University of Twente, about fatigue in tubular structures. He was granted the international prize at a well-attended online award final, last Thursday.

Andus Group overgenomen »

Andus Group overgenomen

Andus Group is nu eigendom van investeringsmaatschappij Gilde Equity Management. De overname van de Andus Group vormt de nieuwe stap in de opvolging van oprichter en grootaandeelhouder Tom van Rijn.

Nieuwe algemeen directeur voor ZinkInfo Benelux »

Nieuwe algemeen directeur voor ZinkInfo Benelux

Peter De Brabandere is per 1 april van dit jaar aangesteld als algemeen directeur van Zinkinfo Benelux. Daarmee is hij de opvolger van Bruno Dursin, die de organisatie voor het thermisch verzinken ruim tien jaar onder zijn hoede heeft gehad.

Convenant jaagt ETIM-classificatie aan »

Convenant jaagt ETIM-classificatie aan

De ETIM-productclassificatie verdient op korte termijn een bredere toepassing. Daarover zijn veel groothandelsbedrijven, inkoopverenigingen en fabrikanten van bouwproducten ’t eens. Ze bevestigen die overeenstemming met het Convenant ‘Bevorderen en versnellen van ETIM-classificatie’.

Miljarden euro’s naar OV-projecten in de Randstad »

Miljarden euro’s naar OV-projecten in de Randstad

Vanuit het Nationaal Groenfonds heeft het demissionair kabinet in totaal 2,5 miljard euro toegekend aan twee grote OV-projecten in de Randstad. 1,5 Miljard gaat naar het doortrekken van de Amsterdamse Noord-Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp. De overige 1 miljard euro is bestemd voor het verbeteren en uitbreiden van het spoor tussen Schiedam en Delft. Bij beide projecten voorziet het toegekende subsidiebedrag voor ongeveer de helft in de verwachte investeringskosten.

Wereldwijde staalproductie blijft groeien »

Wereldwijde staalproductie blijft groeien

De mondiale productie van staal zit nog steeds in de lift. Voor de zevende maand in successie is de productie in februari van dit jaar gestegen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van worldsteel.

Verduurzamen loont »

Verduurzamen loont

Naar schatting driekwart van de bedrijven in de bouw- en maakindustrie in Noord-Europa investeert in duurzaamheid. Ze doen dat vooral omdat hun klanten dat verwachten en omdat ‘t concurrentievoordeel oplevert, zo blijkt uit gezamenlijk onderzoek van software- en technologiebedrijf Autodesk en adviesbureau Frost & Sullivan.

SLIM geregeld »

SLIM geregeld

Via de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen (SLIM) geeft het Rijk dit jaar het MKB-bedrijf weer een financiële steun in de rug bij bijvoorbeeld het opstarten van een bedrijfsschool of loopbaanadvisering.