Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Nieuws

Overzicht van recente nieuwsberichten.

 

Thuis in staal »

Thuis in staal

In navolging van de landelijke coronarichtlijnen heeft Bouwen met Staal alle evenementen tot 1 juni a.s. afgeblazen. Sommige bijeenkomsten vinden later in het jaar plaats. Weer andere kennissessies gaan al eerder ‘gewoon’ door, maar dan online.

Nationaal coronaprotocol voor bouwplaatsen »

Nationaal coronaprotocol voor bouwplaatsen

Organisaties in de bouw en de ministers van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur zijn het eens geworden over een landelijk protocol voor het veilig doorwerken op bouwplaatsen tijdens de coronacrisis.

Coronacrisis: impact op architectenbureaus »

Coronacrisis: impact op architectenbureaus

Als verwacht, gaat de huidige coronacrisis een grote uitwerking hebben op architectenbureaus in Nederland. Dat blijkt uit de quickscan die de BNA (Bond van Nederlandse Architecten) in mum van tijd onder haar leden heeft uitgevoerd. De ondervraagde bureaus vrezen een forse daling van hun omzet, ook op de langere termijn.

Ongunstig perspectief voor Europese bouwsector »

Ongunstig perspectief voor Europese bouwsector

De minder florissante economische vooruitzichten gaan dit jaar waarschijnlijk negatief uitwerken op de prestaties van de bouwsector in veel landen in Europa. Van alle Europese landen gaat Nederland het naar verwachting nog het beste doen, aldus verzekeraar Atradius in de 2020-edities van de Market Monitor.

Coronacrisis: steunmaatregelen van kabinet voor ondernemers op een rij »

Coronacrisis: steunmaatregelen van kabinet voor ondernemers op een rij

De ontwikkelingen rond de bestrijding van het coronavirus volgen elkaar in rap tempo op. Gisteravond kondigde het kabinet alweer nieuwe, verscherpte maatregelen af om de verspreiding van het virus te beteugelen. En het is alweer precies een week geleden dat de regering het pakket aan steunmaatregelen introduceerde om de schadelijke economische consequenties van de coronacrisis voor ondernemers in Nederland te compenseren. Bouwen met Staal zet – wellicht ten overvloede – de steunmaatregelen op een rij die voor ondernemers in de Nederlandse bouw mogelijk relevant zijn.

Bouwen met Staal volgt aangescherpte overheidsmaatregelen coronavirus »

Bouwen met Staal volgt aangescherpte overheidsmaatregelen coronavirus

Ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus heeft het kabinet gisteravond (23 maart) aangescherpte richtlijnen uitgevaardigd. De nieuwe voorschriften overrulen de eerdere regels die tot 6 april van kracht waren. Met onmiddelijke ingang en tot 1 juni a.s. geldt een verbod op alle bijeenkomsten, óók voor groepen die uit minder dan 100 personen bestaan.

Bouwend Nederland: ‘Haal infrastructuur naar voren’ »

Bouwend Nederland: ‘Haal infrastructuur naar voren’

Naar eigen zeggen heeft Bouwend Nederland nog niet vernomen dat het werk op bouwplaatsen in ons land stil komt te liggen. Maar het is zeker niet ondenkbaar dat in de nabije toekomst bouwlocaties sluiten en orders worden uitgesteld vanwege de coronacrisis. Haal daarom de overheidsopdrachten voor infrastructuur naar voren, luidt de oproep van de branchevereniging voor bouwbedrijven.

Massaontslag Tata Steel Europe minder massaal »

Massaontslag Tata Steel Europe minder massaal

Tata Steel gaat in Europa minder banen schrappen dan aanvankelijk voorgenomen. Eind vorig jaar, bij de lancering van het ‘transformatieprogramma’ van de staalproducent, werd nog een verlies van in totaal 3.000 banen aangekondigd, waarvan 1.650 in Nederland. Dat is nu teruggebracht naar in totaal 1.250.

Komende Bouwen met Staal-bijeenkomsten uitgesteld »

Komende Bouwen met Staal-bijeenkomsten uitgesteld

In navolging van de aangescherpte richtlijnen van de rijksoverheid, afgelopen zondag 15 maart uitgevaardigd, heeft Bouwen met Staal besloten om alle Bouwen met Staal-evenementen, gepland tot 6 april a.s. tot nader order te cancelen.

Waterbouwkundig ingenieur Bas Reedijk wint Prins Friso Ingenieursprijs »

Waterbouwkundig ingenieur Bas Reedijk wint Prins Friso Ingenieursprijs

ir. Bas Reedijk, afdelingshoofd Water bij BAM Infraconsult, heeft de Prins Friso Ingenieursprijs in de wacht gesleept. Daarmee mag hij het jaar 2020 door als Ingenieur van het Jaar. Bas kreeg de prijs uitgereikt tijdens de Dag van de Ingenieur, 4 maart jl. in de Oude Bibliotheek Academy in Delft.

Bouwen met Staal en coronavirus »

Bouwen met Staal en coronavirus

Bouwen met Staal heeft een protocol opgesteld voor het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus tijdens Bouwen met Staal-bijeenkomsten.

Advies aan kabinet: stel Rijksbureau voor Omgevingskwaliteit in »

Advies aan kabinet: stel Rijksbureau voor Omgevingskwaliteit in

Nederland heeft behoefte aan een Rijksbureau voor Omgevingskwaliteit. Deze nieuwe organisatie moet regelen dat de gebouwde omgeving in de toekomst zo prettig en leefbaar mogelijk is. Dat is de strekking van het gezamenlijk advies van het College van Rijksadviseurs en de Raad voor Cultuur aan het kabinet.

‘RIVM-meethode stikstofdepositie deugt’ »

‘RIVM-meethode stikstofdepositie deugt’

De methode die de overheid aanhoudt voor het meten van stikstofdepositie, is van voldoende wetenschappelijke kwaliteit. Wel zijn verbeteringen nodig om dat zo te houden en om onzekerheden te verminderen. Dat meldt een adviescollege onder leiding van Leen Hordijk na onderzoek op verzoek van landbouwminister Carola Schouten.

‘Problemen met PFAS nog niet voorbij’ »

‘Problemen met PFAS nog niet voorbij’

Hinder en extra kosten bij het verplaatsen van grond, het ontbreken van een norm voor gebruik van grond onder oppervlaktewater, vertraging in lopende projecten, terugloop in tenders en aanbestedingen. De problemen met PFAS zijn nog aan de orde van de dag, zo blijkt uit een rondgang van Bouwend Nederland langs haar leden.

Bagage voor brandveilig staal en staal-beton »

Bagage voor brandveilig staal en staal-beton

Bouwen met Staal heeft weer een verse aflevering op stapel staan van de cursus ‘Brand en brandveiligheid van staal- en staal-betonconstructies’. De cursus biedt de benodigde theoretische en praktische bagage om de brandwerendheid van een draagconstructie in staal of staal-beton te berekenen, te beoordelen en projectpartners te voorzien van betrouwbare en onderbouwde brandveiligheidsadviezen.

Ook bouw in de ban van coranovirus »

Ook bouw in de ban van coranovirus

Installateurs hamsteren zonnepanelen en warmtepompen, Bouwend Nederland inventariseert wat aannemers te wachten staat als een bouwplaats in een quarantaine-gebied komt te liggen, vakbeurzen worden afgeblazen uit angst een besmettingsbron te worden. De Nederlandse bouw maakt zich op voor ongewisse tijden door het coronavirus, maar laat zich tegelijkertijd niet gek maken.

Architectuurprijs Nijmegen voor Estel Residence »

Architectuurprijs Nijmegen voor Estel Residence

‘De transformatie van Estel Residence is een voorbeeld voor hoe we met jonge monumenten moeten omgaan. Het gebouw straalt een soort vanzelfsprekendheid uit dat te danken is aan de perfectionistische transformatie en het respect voor het originele ontwerp van Alexander Bodon, bewonderenswaardig’.

MaterialDistrict gaat circulair »

MaterialDistrict gaat circulair

Een tentoonstelling met ruim 400 materialen van 200 exposanten en een lezingenprogramma met zo’n 60 sprekers. Dat belooft MaterialDistrict Rotterdam, van dinsdag 17 maart tot en met donderdag 19 maart a.s. in Rotterdam Ahoy.

Het winkelcentrum voorbij »

Het winkelcentrum voorbij

Winkelcentra ombouwen naar multifunctionele ‘places to be’ voor retail, living en leisure. Het is al een trend en die trend wordt de komende jaren doorgezet, verwacht de directeur van Stabo, Hans van Tellingen.

OVV positief over veiligheidsplan bouwsector »

OVV positief over veiligheidsplan bouwsector

‘Hiermee neemt de bouwsector een belangrijke eerste stap naar het nemen van eigen verantwoordelijkheid’, aldus de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een eerste officiële reactie op het actieplan voor een veiligere bouwsector. Het plan is ingediend door Bouwend Nederland, NLingenieurs, VNconstructeurs, het Opdrachtgeversforum en de Governance Code Veiligheid.

China schroeft staalproductie terug om coronavirus »

China schroeft staalproductie terug om coronavirus

Vanwege het coronavirus gaan 18 staalproducenten in vier provincies in China hun staalproductie met zo’n dertig procent verminderen. Hierdoor daalt de gebruikelijke dagelijkse productie van het land met 55.000 ton.

Als paddenstoelen… »

Als paddenstoelen…

In 2019 zijn maar liefst 19 megadistributiecentra opgeleverd: een record, aldus Buck Consultants International.

Drie finalisten Prins Friso Ingenieursprijs 2020 »

Drie finalisten Prins Friso Ingenieursprijs 2020

Bas Reedijk, Erik Duisterwinkel en Jelte Kymmel zijn de kandidaten voor Prins Friso Ingenieursprijs 2020. De winnaar wordt woensdag 4 maart a.s. bekend en gaat daarna door het beroepsleven als ‘Ingenieur van het Jaar 2020’.

Kurobane Award voor Mick Eekhout »

Kurobane Award voor Mick Eekhout

Voor zijn (niet-aflatende) bijdragen aan de toepassing van (stalen) buisconstructies in de architectuur en bouw heeft prof.dr.ir. Mick Eekhout de prestigieuze Kurobane Award ontvangen.

SLIM bezig »

SLIM bezig

Dat medewerkers in het mkb zich blíjven ontwikkelen, zou volgens het kabinet ‘de normaalste zaak van de wereld’ moeten zijn. Daarom heeft het Rijk 48 miljoen euro vrijgemaakt ter ondersteuning van MKB-investeringen in bijvoorbeeld een bedrijfsschool of loopbaanadvisering.

Stikstof maakt architecten somber over werkvoorraad »

Stikstof maakt architecten somber over werkvoorraad

‘Architecten zijn als de kanaries in de kolenmijn’, stelt Fred Schoorl, directeur van de Bond van Nederlandse Architecten BNA. Met andere woorden: architectenbureaus opereren vooraan in de keten van de bouw en dat maakt conjuncturele bewegingen binnen de architectenbranche vaak tot een voorbode van wat andere bouwdisciplines te wachten staat. De BNA Conjunctuurmeting van eind 2019 heeft de actuele werkvoorraad van Nederlandse architectenbureaus en de verwachte ontwikkelingen voor de architectenportefeuilles in de nabije toekomst in kaart gebracht.

Bye, bye, Britain »

Bye, bye, Britain

Today is Brexit D-day. Per vandaag, 31 januari 2020, heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. Voor ondernemers die exporteren naar het VK verandert voorlopig nog niets.

Lectoraat Constructieve Veiligheid gelanceerd »

Lectoraat Constructieve Veiligheid gelanceerd

De Hogeschool van Amsterdam, Betonvereniging en Bouwen met Staal hebben het lectoraat Constructieve Veiligheid in het leven geroepen. Voor de duur van minimaal vier jaar gaat het lectoraat zich inzetten voor de praktische toepasbaarheid van fundamenteel onderzoek naar nieuwe duurzame constructiematerialen en -technieken en productiemethoden.

‘Nederland blijft ver achter in duurzame energie’ »

‘Nederland blijft ver achter in duurzame energie’

De transitie naar energievoorziening uit hernieuwbare bronnen staat hoog op de Nederlandse agenda, maar met de praktische implementatie ervan wil ’t in ons land nog allerminst vlotten. Dat blijkt uit recente onderzoeksrapporten over toepassing van duurzame energie.

EIB: geen nieuwe bouwcrisis »

EIB: geen nieuwe bouwcrisis

Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) is gematigd positief: ‘Stikstof vertraagt, maar er komt geen nieuwe bouwcrisis.’

Groen Staal voor Europa »

Groen Staal voor Europa

Het Europees Parlement is gestart met het proefproject 'Groen Staal voor Europa'. Dat meldt het European Steel Technology Platform (ESTEP). Met het project wil de Europese Unie bijdragen aan de klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030 en de langetermijnstrategie voor 2050 voor een klimaatneutraal Europa.

No deal? No way! »

No deal? No way!

Of de klokken van de Big Ben in Londen zullen luiden op Brexit Day, valt nog te bezien. Nagenoeg zeker is wel dat de exodus van het Verenigd Koninkrijk uit de EU doorgaat. Maar dan moet er wel een goede handelsdeal komen, vinden VNO-NCW en MKB-Nederland.

BENG-eisen per 1 januari 2021 van kracht »

BENG-eisen per 1 januari 2021 van kracht

De eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) treden per 1 januari volgend jaar in werking. Minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft dat de Tweede Kamer laten weten per brief van 9 januari. De nieuwe eisen moeten resulteren in betere energieprestaties van nieuwe gebouwen.

Malieveldverklaring Emissievrij bouwen gepresenteerd »

Malieveldverklaring Emissievrij bouwen gepresenteerd

26 Bedrijven en organisaties in de Nederlandse bouw- en vastgoedsector hebben hun gezamenlijke ‘Malieveldverklaring Emissievrij ontwerpen, ontwikkelen en bouwen’ wereldkundig gemaakt. Tijdens het DGBC-congres ‘Stikstofvrij bouwen en ontwikkelen #hetkanwel’, afgelopen donderdag 12 december in Den Haag, is de ondertekende verklaring overhandigd aan minister Stientje van Veldhoven van Milieu en Wonen.

Bouwproductie groeit, ondanks stikstof en PFAS »

Bouwproductie groeit, ondanks stikstof en PFAS

De actuele stikstof- en PFAS-problematiek strooit vooralsnog geen zand in de motor van de bouwsector, zo blijkt uit het nieuwe Vooruitzicht Bouw van het ING Economisch Bureau. Waarschijnlijk neemt de bouwproductie in 2019 met 5% toe.

Kabinet stimuleert MKB-scholingsactiviteiten met SLIM »

Kabinet stimuleert MKB-scholingsactiviteiten met SLIM

Vanaf maart volgend jaar kunnen mkb-bedrijven subsidie aanvragen voor het opzetten van een bedrijfsschool, loopbaanadvisering of vergroting van kennis en vaardigheden van hun medewerkers. Hiervoor trekt het kabinet vanaf 2020 jaarlijks 48 miljoen euro uit.

Versoepelde drempelwaarde PFAS direct in werking »

Versoepelde drempelwaarde PFAS direct in werking

Staat een eventuele drempelwaarde voor stikstofdepositie nog ter discussie, voor PFAS in de land- en waterbodem heeft verantwoordelijk minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) onlangs een nieuwe tijdelijke, landelijke drempelwaarde ingevoerd. De norm voor PFAS-vervuiling in de grond is versoepeld van 0,1 naar 0,8 microgram per kilo grond.

Europese staalindustrie in zwaar weer »

De staalindustrie in Europa ziet zich momenteel geconfronteerd met tegenvallende resultaten en verslechterde perspectieven. Aan die slechte tijding ligt een combinatie van factoren ten grondslag. Een analyse.