Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

1,5 miljard extra voor herstel bevingschade Groningen

Het kabinet trekt ruim 1,5 miljard euro extra uit voor de aanpak van aardbevingschade in Groningen. De extra investering volgt uit een nieuw akkoord van de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken met de regionale bestuurders in de provincie.

« terug naar Nieuws

Het akkoord heeft als uitgangspunt dat ‘de huizen in Groningen die door bevingen schade hebben opgelopen, net zo veilig zijn als in de rest van het land’, aldus minister Wiebes van Economische Zaken. De gaswinning stopt begin 2022, waardoor naar verwachting minder woningen versterking nodig hebben. Toch zijn herstel- en versterkingsmaatregelen nog altijd vereist voor zo’n 26.000 huizen. Bovendien moet volgens de minister geld worden gestoken in een duurzame toekomst van de gebouwde omgeving.

Voor de versterking en verduurzaming komt in totaal dik 1,5 miljard euro beschikbaar, verdeeld over verschillende ‘potjes’. Huiseigenaren die al een versterkingsadvies hebben ontvangen, kunnen ervoor kiezen dit advies te laten uitvoeren. Ze ontvangen dan budget voor verduurzaming van hun woning. Eigenaren kunnen ook kiezen voor een nieuwe beoordeling, op grond van de laatste inzichten. Per eigenaar is hiervoor 30.000 euro voorhanden. Hiervan is 17.000 euro bestemd voor woningverbetering en -verduurzaming.

Eigenaren die in bevingsgebied wonen, maar wiens woningen geen versterking behoeven, kunnen tóch geld krijgen voor woningverbetering. Voor deze groep zit in totaal 300 miljoen euro in de pot. Eenzelfde bedrag is gereserveerd voor het wegwerken van ongelijke behandeling in bepaalde gebieden. In sommige dorpen, wijken of straten komt ’t nu nog voor dat het ene huis wel op de nominatie voor versterking staat, terwijl een naburige woning niet in aanmerking komt.

Ook maakt het Rijk budget vrij voor het herinrichten van de openbare ruimte, nadat versterkingsoperaties zijn afgerond. Daarnaast is geld apart gehouden voor hulp bij schrijdende gevallen, voor onvoorziene situaties en voor personen met sociaal-emotionele problemen als gevolg van bevingschade.

Nog dit jaar gaat het Rijk met de provincie nadere afspraken maken over de investeringen. Voor de zomer van volgend jaar moeten alle betrokken inwoners van Groningen per brief zijn geïnformeerd over hun individuele situatie. Huurders ontvangen zo’n brief via hun corporatie.

  • Informatie over het versterkingsprogramma in het Groningse aardbevingsgebied en de voortgang ervan vindt u op het dashboard op www.nationaalcoordinatorgroningen.nl
  • Foto: een van de maatregelen binnen het versterkingssysteem dat Isoborg, B+O Architectuur en interieur en Dantuma Wegkamp bedachten in het kader van de NAM-ontwerpconsultatie. Het systeem werd beproefd in een testwoning in Loppersum.