Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

CPB: ‘Impact coronavirus op economie onzeker’

De economische uitwerking van het coronavirus op dit moment moeilijk te voorspellen, aldus het Centraal Planbureau in het zojuist gepubliceerde Centraal Economisch Plan 2020.

« terug naar Nieuws

Het virus komt waarschijnlijk snel onder controle, maar een scenario van bredere verspreiding en langduriger effect is denkbaar, zo laat het Centraal Planbureau (CPB) in haar nieuwe publicatie weten.

Pieter Hasekamp, directeur CPB: 'Het is duidelijk dat het coronavirus nu al een negatief effect heeft op de economie. Als de verspreiding van het virus niet snel tot staan wordt gebracht, zal dit de economische groei verder negatief beïnvloeden.'

Uitgaand van een beperkt effect van de verspreiding van het coronavirus groeit de Nederlandse economie in 2020 en 2021 gestaag door: met 1,4 procent in 2020 en 1,6 procent in 2021. Dat is volgens het CPB een gematigde, maar relatief bevredigende groei, gezien de uitzonderlijk geringe toename van de wereldhandel en de beperkte economische groei in de landen om ons heen.

De werkloosheid in Nederland ligt op een historisch laag niveau en dat blijft voorlopig zo. De krappe arbeidsmarkt veroorzaakt een grotere loonstijging, van 2,9% dit jaar en 2,8% volgend jaar. Gecombineerd met lastenverlichting leidt deze loonstijging tot toename van de koopkracht met 2,1 procent in 2020 en 1,3 procent in 2021. Het begrotingsoverschot daalt naar 0,1 procent.

Groei van het bruto binnenlands product (bbp) in Nederland en in de Europese unie.

In de beschouwing bij de cijfers vraagt het CPB aandacht voor de betrekkelijk kleine kans die kinderen van ouders met een laag inkomen hebben om zelf een hoger inkomen te verwerven. Het ideaal van gelijke kansen voor kinderen wordt weliswaar breed gedeeld, maar ook in Nederland blijft ’t uitmaken in welk gezin je bent geboren. Beleid gericht op het vergroten van kansen, zoals investeren in voorschoolse educatie, kan helpen. Dat is niet alleen goed voor die kinderen, maar ook voor de economie, vindt het CPB.

Behalve het coronavirus gaat de CPB-raming vergezeld van nog enkele andere onzekerheden. Zo blijft de handelspolitiek van de VS onvoorspelbaar. Een onordelijke Brexit is afgewend, maar nu is onzeker of de handelsrelatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk tijdig vorm krijgt. In eigen land brengen de stikstof- en pfas-problematiek economische onzekerheid met zich mee.

De economische groei kán hoger uitvallen, indien de lonen harder stijgen dan vooralsnog voorzien in de CPB-raming. Op middellange termijn komt de groei rond 1,5 procent uit. Dat is flink hoger dan in de middellange-termijnverkenning die het CPB in november vorig jaar openbaar maakte. Het CPB heeft de bijstelling voornamelijk doorgevoerd vanwege de recente, hogere bevolkingsprognose van het CBS.

Door de grotere economische groei komen de overheidsfinanciën er in de komende kabinetsperiode beter voor te staan. Hierdoor blijft het houdbaarheidstekort beperkt tot 0,8 procent.