Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Kabinet stimuleert MKB-scholingsactiviteiten met SLIM

Vanaf maart volgend jaar kunnen mkb-bedrijven subsidie aanvragen voor het opzetten van een bedrijfsschool, loopbaanadvisering of vergroting van kennis en vaardigheden van hun medewerkers. Hiervoor trekt het kabinet vanaf 2020 jaarlijks 48 miljoen euro uit.

« terug naar Nieuws

Dat hebben ministers Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap per brief laten weten aan de Tweede Kamer. In het midden- en kleinbedrijven is het minder gebruikelijk dat werknemers tijdens hun werk verder leren. Binnen het mkb is hiervoor vaak minder tijd, geld of kennis beschikbaar dan bij grotere ondernemingen.

Via de nieuwe Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen (SLIM-regeling) wil het kabinet het mkb een (financiële) steun in de rug zijn. Minister Koolmees: ‘We willen dat iedereen zich blijft ontwikkelen tijdens zijn of haar werkende leven. Dat moet vanzelfsprekend worden. We zien dat kleinere bedrijven moeite hebben om daarmee aan de slag te gaan. Daarom helpen we hen een handje. Want leren en ontwikkelen is heel hard nodig om mensen goed inzetbaar te houden op de arbeidsmarkt. En om ervoor te zorgen dat mensen hun werk leuk blijven vinden.'

Elke mkb-ondernemer kan straks een subsidieaanvraag indienen. Per aanvraag is maximaal 24.999 euro voorhanden. Ook kunnen bedrijven of organisaties gezamenlijk een aanvraag doen. Hierop kan tot 500.000 euro worden toegekend.

De subsidiegelden zijn onder meer in te zetten voor het versterken van de leeromgeving binnen het bedrijf of om werknemers een gerichte beroepsopleiding te laten volgen. Van een zogeheten derde leerwegtraject vergoedt de SLIM-regeling een deel van de kosten. Meer informatie over het aanvraagproces van de SLIM-regeling volgt begin 2020.

Naast de SLIM-regeling voor ondernemers komt het kabinet ook met een persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen. Ministers Koolmees en Van Engelshoven hebben de conceptregeling voor het ‘STAP-budget’ naar de Tweede Kamer gestuurd.

De regeling maakt ‘t voor zowel werkenden als niet-werkenden vanaf 1 januari 2022 mogelijk een STAP-budget ter waarde van maximaal 1.000 euro per persoon aan te vragen. Het budget kan bijvoorbeeld worden gebruikt om een mbo-diploma of een sector-erkend certificaat te halen of een cursus bij te wonen. Waarschijnlijk kunnen per jaar zo'n 200.000 mensen gebruikmaken van het budget. Tot 1 januari 2022 blijven scholingskosten fiscaal aftrekbaar van het inkomen.

  • De Kamerbrief van de ministers over de SLIM-regeling en info over het STAP-budget en -regeling kunt u kosteloos downloaden van deze documentenpagina van rijksoverheid.nl
  • Foto: de nieuwe bedrijfsschool van Syndus Group in Terneuzen (31 oktober jl. officieel geopend).