Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

NOW 3.0

Per 1 oktober a.s. verlengt het kabinet de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). De regeling loopt door tot 1 juli volgend jaar.

« terug naar

De NOW-regeling is door de regering in het leven geroepen om ondernemingen die ’t moeilijk hebben in de coronacrisis financieel tegemoet te komen. Een ondernemer die minimaal 20% omzetverlies verwacht, kan via de regeling een tegemoetkoming ontvangen in de loonkosten. Bedrijven moeten de aanvraag indienen bij het UWV.

In de huidige regeling (versie 2.0) bedraagt die tegemoetkoming maximaal 90% van de loonkosten. Bij de NOW 3.0 blijft dat vooralsnog zo. Ook voor de maanden oktober, november en december 2020 geldt een maximum van 90%. Hiervan krijgen de bedrijven 80% toebedeeld, 10% wordt gestoken in zogeheten van-werk-naar-werktrajecten en in scholing. Voor de laatste drie maanden van dit jaar kunnen vanaf 16 november a.s. de aanvragen worden ingediend.

Vanaf volgend jaar gaat de maximaal geboden vergoeding echter stapsgewijs omlaag. Voor het eerste kwartaal van 2021 gaat het maximum terug naar 70%, voor het tweede kwartaal 2021 naar 60%.

Per januari volgend jaar kunnen bedrijven uitsluitend nog een beroep doen op de regeling als ze minimaal 30% omzetverlies lijden.

De NOW 3.0 kent nog enkele andere belangrijke wijzigingen ten opzichte van de huidige 2.0:

Nu zijn werkgevers nog verplicht om de loonsom zoveel gelijk te houden. Bij definitieve vaststelling wordt de gehele omzetdaling verrekend met de subsidie. De NOW 3.0 biedt, al vanaf het eerste tijdvak (oktober t/m december 2020) ruimte om een deel van de loonsom te laten dalen zonder dat hierdoor de subsidie lager uitvalt. Deze vrijstelling voor de loonsom bedraagt in het eerste tijdvak 10% en loopt dan op naar 15% in het tweede tijdvak (januari 2021 t/m maart 2021) en uiteindelijk tot 20% in het derde tijdvak (april t/m juni 2021).

In de huidige regeling wordt het subsidiebedrag met 5% gekort, indien een onderneming bedrijfseconomische ontslagen doorvoert zonder daartoe overeenstemming te hebben bereikt met de vakbonden over het aantal ontslagen. Deze korting vervalt in de nieuwe regeling.

Ondanks deze aanpassingen is de NOW-regeling beslist niet compleet op de schop gegaan. De systematiek blijft hetzelfde en veel essentiële bepalingen blijven in versie 3.0 overeind.

Zo blijven de inspanningsverplichting op scholing en het verbod op uitkeren van dividend en bonussen gehandhaafd. De vaste (forfaitaire) opslag voor de werkgeverslasten, zoals vakantiegeld en pensioenpremies, blijft 40%. Het maximaal te vergoeden loon per werknemer blijft voorlopig staan op € 9.548 bruto per maand ofwel tweemaal het dagloon. Pas vanaf april 2021 (het derde tijdvak van de NOW 3.0) wordt dit maximum gereduceerd tot één keer het dagloon.

Ook de uitkeringsprocedure wordt voortgezet: na aanvraag ontvangt de werkgever eerst een voorschot van 80% over het subsidiebedrag en daarna, bij vaststelling van de subsidie, de resterende 20%.

  • De brief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer biedt tekst en uitleg over het ‘steun- en herstelpakket 3.0’. U kunt de Kamerbrief hier downloaden