Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Afgifte bouwvergunningen stokt

Zowel voor woningbouw als utiliteitsbouw zijn in het derde kwartaal van dit jaar minder bouwvergunningen afgegeven dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

« terug naar Nieuws

24 november 2022

Zowel voor woningbouw als utiliteitsbouw zijn in het derde kwartaal van dit jaar minder bouwvergunningen afgegeven dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ondanks het woningtekort en de opgave om dat tekort snel aan te pakken, blijft vergunningverlening voor nieuwe woningen teruglopen. In het voorbije kwartaal zijn bijna 15.000 vergunningen voor woningbouw-nieuwbouw verstrekt. Dat is drie procent minder dan in het derde kwartaal 2021. Inmiddels ligt het aantal afgiftes tot nu dit jaar al 12 procent lager dan over de eerste drie kwartalen van 2021, zo heeft het CBS uitgerekend. Het statisch bureau gaat er daarbij van uit dat een woning ongeveer twee jaar na vergunningverlening wordt opgeleverd. Ook het vergunningenvolume voor utiliteitsbouw, zowel nieuwbouw als verbouw, is het derde kwartaal 2022 gekrompen ten opzichte van het derde kwartaal 2021.

Het CBS acht ’t onwaarschijnlijk dat de dalende trend snel halthoudt. De bouw zal de komende tijd nog veel hinder ondervinden van de stikstofcrisis, zeker nu de Raad van State begin deze maand heeft bepaald dat voor bouwprojecten, in weerwil met voorgenomen overheidsbeleid, niet zomaar toestemming valt te krijgen om tijdelijk stikstof uit te stoten.

Door de gestegen afzetprijzen is de omzet binnen de bouwsector wel toegenomen, met meer dan 9 procent in vergelijking met het derde kwartaal 2021. Alleen in de grond-, weg- en waterbouw blijft de omzetstijging achter, slechts 1 procent. De kleinere bouwbedrijven lijken de gestegen kosten over het algemeen relatief goed door te berekenen in hun afzetprijzen. De omzet van deze bouwondernemingen, met maximaal tien werknemers, is op jaarbasis met 13 procent gegroeid. De grotere bouwers moeten genoegen nemen met een plus van zes tot negen procent.

Het CBS houdt maandelijks bij hoeveel omgevingsvergunningen met activiteit ‘bouwen’ door de gemeenten in Nederland worden afgegeven voor woningbouw en utiliteitsbouw, zowel nieuwbouw als renovatie/verbouw. Daartoe noteert het bureau het soort bouwwerk waarvoor de vergunning is afgegeven (bijvoorbeeld ‘woning’ of ‘bedrijfshal’) en de bedrijfstak/sector waarvoor het bouwwerk is bestemd. Het aantal afgegeven vergunningen geeft een indicatie van de verwachte toe- of afname van de bouwproductie in ons land. Op haar beurt is de bouwproductie weer een belangrijke graadmeter voor (mogelijke) economische groei. De vergunningafgifte voor ggw-werken valt buiten de waarneming van het bureau.

  • Foto: 112 Meldkamer, Apeldoorn (cepezed, © Lucas van der Wee).