Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Beleid Bouwen met Staal inzake coronavirus

Beleid Bouwen met Staal inzake tegengaan verspreiding coronavirus.

« terug naar Nieuws

Beleid Bouwen met Staal inzake tegengaan verspreiding corona-virus

In navolging van de richtlijnen van de rijksoverheid per 15 maart 2020 voor het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus, heeft Bouwen met Staal besloten alle Bouwen met Staal-evenementen, gepland tot 6 april a.s., tot nader order uit te stellen.

Tot deze evenementen behoren onder meer opleidingen, cursussen, seminars, projectbezoeken, avondsessies en in-company trainingen die tot 6 april 2020 in de planning stonden. Oók bijeenkomsten met een relatief klein aantal deelnemers worden uitgesteld. Vanwege de mogelijke verspreidingsrisico’s vindt Bouwen met Staal het onverantwoord deze bijeenkomsten vóór 6 april toch door te laten doorgaan.

Wie zich voor zo’n bijeenkomst heeft aangemeld/ingeschreven, ontvangt binnenkort van Bouwen met Staal rechtstreeks per e-mail bericht van uitstel.

In overleg met de direct betrokkenen (waaronder docenten, sprekers en bijeenkomstlocaties) gaat Bouwen met Staal op korte termijn na of de betreffende bijeenkomsten later dit jaar (ná 6 april) alsnog kunnen plaatsvinden. Ook onderzoekt Bouwen met Staal de mogelijkheden om opleidingen en cursussen op korte termijn digitaal aan te bieden. Als voor een uitgestelde bijeenkomst een nieuwe datum is gevonden, stelt Bouwen met Staal de aanmelders hiervan in kennis. Ze hoeven zich daarbij niet opnieuw voor de bijeenkomst aan te melden.

 

De medewerkers van Bouwen met Staal werken tot en met 6 april a.s. zoveel mogelijk thuis. U kunt hen bereiken via hun zakelijke e-mailadressen en mobiele telefoonnummers.

Het algemene telefoonnummer van Bouwen met Staal (088-353 12 12) zal in de periode tot en met 6 april beperkt bereikbaar zijn.

E-mails op het algemene e-mailadres info@bouwenmetstaal.nl worden geregeld gelezen en (indien nodig) beantwoord.

De Helpdesk van Bouwen met Staal blijft open voor vragen over de toepassing van staal in de bouw. Antwoorden op veelvoorkomende vragen vindt u op www.staalsupport.nl