Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

BENG-eisen per 1 januari 2021 van kracht

De eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) treden per 1 januari volgend jaar in werking. Minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft dat de Tweede Kamer laten weten per brief van 9 januari. De nieuwe eisen moeten resulteren in betere energieprestaties van nieuwe gebouwen.

« terug naar Nieuws

De BENG-eisen voor nieuwbouw zouden al op 1 juli van dit jaar van kracht worden. De (definitieve) softwarepakketten voor het maken van de benodigde berekeningen conform NTA 8800, de methode voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen, zijn echter nog niet per die datum beschikbaar.

De betrokken belangen- en beroepsorganisaties binnen de bouw (Aedes, BNA, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB-Bouw), verenigd in het ZEN-platform van het Lenteakkoord hebben de minister vorige maand per brief om uitstel van invoering gevraagd. Volgens de organisaties dient de software minimaal een half jaar vóór de invoeringsdatum voorhanden te zijn. Pas dan zijn de nieuwe regels in de bouwpraktijk goed toe te passen en loopt de aanvraag van omgevingsvergunningen geen vertraging op. Minister Knops heeft met dit verzoek ingestemd en de invoering gesteld op 1 januari 2021.

Dat impliceert dat vanaf volgend jaar de aanvraag van een omgevingsvergunning vergezeld dient te gaan van een energieprestatieberekening, waaruit blijkt dat het bouwplan voldoet aan de eisen bij drie zogeheten BENG-indicatoren:

  • de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (BENG 1);
  • het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (BENG 2) en
  • het minimale aandeel hernieuwbare energie in % (BENG 3).

BENG wordt de opvolger van de huidige EPC (EnergiePrestatieCoëfficiënt). Bij de EPC wordt uitsluitend de energiebehoefte van het gebouw beoordeeld en uitgedrukt in één getalswaarde.

Eveneens op 1 januari 2021 doet het nieuwe energielabel zijn intrede. Ook hiervoor moeten de NTA 8800 en de bijbehorende rekensoftware worden ingezet. Het nieuwe label wordt gebaseerd op het primaire fossiele energiegebruik in kWh per m2 per jaar en dient een genuanceerder beeld te geven van de energieprestatie van woon- en utiliteitsgebouwen.

Voor wie wil worden bijgepraat over BENG bij nieuwbouw, organiseert het ZEN-platform van het Lenteakkoord het congres ‘BENG! Zo doe je dat’, op dinsdagmiddag 26 mei in de Mauritskazerne in Ede. Programma en aanmelden.