Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Bevingen Groningen nog steeds even zwaar

In aardbevingsgebied het Groningerveld heeft het KNMI het afgelopen jaar 52 aardbevingen geregistreerd als gevolg van de gaswinning. Daarmee valt het aantal zogeheten geïnduceerde bevingen in Groningen flink lager uit dan in 2021, 20 bevingen minder. Het aantal zware bevingen is echter gelijk gebleven.

« terug naar Nieuws

18 januari 2023

In aardbevingsgebied het Groningerveld heeft het KNMI het afgelopen jaar 52 aardbevingen geregistreerd als gevolg van de gaswinning. Daarmee valt het aantal zogeheten geïnduceerde bevingen in Groningen flink lager uit dan in 2021, 20 bevingen minder. Het aantal zware bevingen is echter gelijk gebleven.

Net als in 2021 komt het aantal zware bevingen in het Groningerveld op twaalf, zo blijkt uit het Jaaroverzicht aardbevingen 2022 van het KNMI. Een beving staat te boek als ‘zwaar’ als er een kracht vrijkomt van 1,5 of hoger op de Schaal van Richter. Ook de intensiteit van de trillingen van de aardbevingen (gemeten op de Schaal van Mercalli en medebepalend voor eventuele schade aan bouwwerken), is de voorbije twee jaar nauwelijks veranderd.

De zwaarste beving van 2022 werd 8 oktober gemeten in Wirdum en had een kracht van 3,1 op de Schaal van Richter. Deze beving staat ook in de top 10 van zwaarste geïnduceerde aardbevingen in de Groninger geschiedenis. De zwaarste beving ooit in Groningen, was in Huizinge in augustus 2012 en liet een kracht van 3,6 noteren.

Afgelopen nazomer werd in Uithuizen, eveneens in de provincie Groningen, een opvallende serie bevingen opgetekend. De eerste beving was op 19 augustus, de zevende op 24 september met een kracht van 2,7.

Behalve de 52 geïnduceerde bevingen in Groningen, telde het KNMI vorig jaar elders in Nederland nog 13 bevingen. Zes hiervan waren geïnduceerd, bij zeven ging ’t om natuurlijke bevingen in het zuiden van het land. Deze bevingen werden veroorzaakt door het schuiven van aardplaten. De kracht van deze tektonische bevingen varieerde van 0,3 tot 1,2 op de Schaal van Richter.

Met het aardbevingsbestendig maken van de woningen in het Groningerveld loopt ’t ondertussen niet bepaald op rolletjes, erkent ook de Nationaal Coördinator Groningen, Regina Bouius. Sinds september vorig jaar geeft zij leiding aan het NCG, verantwoordelijk voor de uitvoering van de versterkingswerkzaamheden. In een open brief aan de inwoners van de provincie belooft Bouius een team in te stellen om vastgelopen dossiers vlot te trekken en bezwaren versneld te gaan afhandelen. Nog dit jaar moeten alle betrokken Groningers uitsluitsel hebben over de veiligheid van hun woning. In 2028 dienen alle noodzakelijke versterkingen te zijn afgerond.

René Paas, Commissaris van de Koning in Groningen, bleek tijdens zijn nieuwjaarstoespraak allerminst onder de indruk van de goede voornemens van Rijkswege. Paas wil van het kabinet geen woorden, maar daden. ‘Toon je commitment zonder voorbehoud. Aan de Nederlanders die door de gaswinning worden geraakt. Aan het deel van Nederland dat zich in de afgelopen tijd de 'gaskolonie' heeft gevoeld. Den Haag heeft echt wat recht te zetten.’