Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Bijzonder lector Constructieve Veiligheid spreekt (zich uit)

De nieuwe bijzonder lector Constructieve Veiligheid aan de Hogeschool van Amsterdam, dr.ir. Michiel Horikx, heeft afgelopen dinsdag – online – zijn inaugurale rede gehouden.

« terug naar Nieuws

Download hier de integrale inaugurele rede van Michiel Horikx als PDF (Engelstalig).

De inaugurale rede van Michiel Horikx is hier terug te kijken.

De voordracht volgt op de aanstelling van Michiel Horikx als bijzonder lector aan de HvA per 1 september vorig jaar (voor 0,6 fte). Onder aanvoering van Horikx werkt het lectoraat Constructieve Veiligheid aan een betere praktische toepasbaarheid van fundamenteel onderzoek naar nieuwe duurzame constructiematerialen, technieken en productiemethoden. Daarnaast zet het lectoraat zich in voor verbetering en vernieuwing van lesstof en voor de verdere professionalisering van leerkrachten in het constructieve onderwijs.

Het lectoraat Constructieve Veiligheid is een gezamenlijk initiatief van de HvA, Betonvereniging en Bouwen met Staal en gaat zich richten op de constructieve veiligheid van gebouwen en infrastructuur. Dat dit thema ‘hot’ is, blijkt uit nog altijd veel besproken incidenten als de gedeeltelijke instorting van het tribunedak van het AZ-stadion in Alkmaar en het bezwijken van een deel van de vloerconstructie van de Dekamarkt-parkeergarage in Wormerveer. Maar bijvoorbeeld ook de betrekkelijk slechte staat en noodzakelijke vervanging van kademuren in het centrum van Amsterdam en andere binnensteden, maakt het onderwerp constructieve veiligheid actueel.

‘Ondanks de enorme technologische vooruitgang lijkt constructieve veiligheid steeds minder een vanzelfsprekendheid. Het is noodzakelijk om de veiligheid van onze gebouwen te blijven borgen. Een fundamenteel begrip van krachtswerking in combinatie met een integrale probleemaanpak, waar we binnen het nieuwe lectoraat aan werken, biedt deze mogelijkheid.’, aldus Michiel Horikx.

Gerard Kuiper, opleidingsmanager Built Environment aan de HvA, vult aan: ‘Constructieve veiligheid gaat ons allemaal aan. Het gaat over de veiligheid van de mens in gebouwen. Daarom is het zo belangrijk dat dit lectoraat er nu is. Het stelt ons in staat onderzoek, kennisontwikkeling en innovatie nog beter te verweven in de doorlopende leerroute van bachelor tot de master Structural Engineer’.

In beginsel is het lectoraat ingesteld voor de duur van vier jaar.