Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

BNA benoemt nieuwe voorzitter

Jeroen de Willigen, creative director bij De Zwarte Hond, is sinds 14 maart jl. de nieuwe voorzitter van de BNA, Bond van Nederlandse Architecten. De ledenraad van de branchevereniging benoemde De Willigen voor de periode van een jaar. Hij vervulde de functie al op interim-basis.

« terug naar Nieuws

2 april 2024

Jeroen de Willigen, creative director bij De Zwarte Hond, is sinds 14 maart jl. de nieuwe voorzitter van de BNA, Bond van Nederlandse Architecten. De ledenraad van de branchevereniging benoemde De Willigen voor de periode van een jaar. Hij vervulde de functie al op interim-basis.

Dankzij de aanstelling wordt De Willigen in staat gesteld zich nu ook ‘officieel’ in te zetten voor de (toekomst)bestendigheid van de BNA. 'In deze dynamische en ook onzekere tijd, met een nieuw bestuur en een nieuwe directeur (Anne Schroën), is het cruciaal dat we stabiliteit behouden en onze koers blijven volgen’, aldus De Willigen. ‘We zijn in een ijltempo bezig te lobbyen voor betere condities om ons werk als architect goed te kunnen doen, dat doen we op velerlei vlakken en niveaus, en dat willen we graag komend jaar continueren.'

Jeroen de Willigen hanteert de voorzittershamer voor de periode van één jaar. Dat geeft de organisatie voldoende tijd om de selectieprocedure voor een voorzitter voor de langere termijn te evalueren, waar nodig aan te passen en de werving voor opvolging te starten.

De verse BNA-voorzitter is in het dagelijks beroepsleven actief als creative director en urban designer bij De Zwarte Hond. Daarnaast fungeert hij momenteel als supervisor stationsomgeving Amsterdam Amstel. Tussen januari 2015 en december 2020 was hij stadsbouwmeester van Groningen.

Vanuit zijn voorzittersambt benadrukt De Willigen het belang van solidariteit en diversiteit in de architectenbranche: ‘Laten we onze verschillen vieren. De uiteenlopende perspectieven binnen onze branche zijn nu meer dan ooit van belang. Ik moedig iedereen aan om discussies te voeren vanuit een inhoudelijk perspectief, in plaats vanuit tegenstellingen.'