Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

EIB neemt Bouwagenda onder de loep

De Bouwagenda is nu ruim vier jaar in bedrijf. Wat dit samenwerkingsverband van verschillende actoren in de Nederlandse bouwsector tot op heden tot stand heeft gebracht en welke acties nog open staan, wordt belicht in de Monitoring Bouwagenda – Eindmeting van het EIB.

« terug naar Nieuws

25 augustus 2021

De Bouwagenda is nu ruim vier jaar in bedrijf. Wat dit samenwerkingsverband van verschillende actoren in de Nederlandse bouwsector tot op heden tot stand heeft gebracht en welke acties nog open staan, wordt belicht in de Monitoring Bouwagenda – Eindmeting van het EIB.

De Bouwagenda is in 2017 in het leven geroepen om bijdragen te leveren aan drie landelijke lange-termijn doelen: een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050, een geheel circulaire bouwsector in 2050 en een productiviteitsstijging in de bouw van 30 procent per 2030.

Om die overkoepelende doelen, ’t liefst versneld, te bereiken, heeft de Bouwagenda een twaalftal roadmaps en thema’s opgezet, elk met hun eigen specifieke doelstellingen en acties. Op verzoek van de netwerkorganisatie heeft het EIB (Economisch Instituut voor de Bouw) het verloop en de uitkomsten van de inspanningen binnen de verschillende roadmaps en thema’s op de voet gevolgd. Na een tussenmeting over de eerste twee jaren Bouwagenda (2017–2019) komt het EIB nu met de Monitoring Bouwagenda – Eindmeting.

Deze eindevaluatie belicht de erfenis van de Bouwagenda – de resultaten van activiteiten en de acties die nog wachten op uitvoering – vanuit drie invalshoeken: het inzichtelijk maken van de opgave, het stimuleren van nieuwe manieren van samenwerken in de sector en het agenderen van duurzaamheid, circulariteit, schaalsprongen en innovatie in de sector.

Zo is binnen de roadmap Bruggen en Sluizen via de Nota Kapitaalgoederen en het Nationaal Prognoserapport Civiele Infrastructuur een ferme stap gezet op de weg naar het inventariseren en agenderen van de grootschalige opgave van het vervangen of renoveren van bestaande bruggen.

Het thema Aanbesteden heeft invulling gekregen met het convenant Anders aanbesteden en verwante richtlijnen voor de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers, waarbij vooral duurzaamheid centraal staat. Het convenant is de opmaat voor het opstellen van uniforme contractmodellen, in samenspraak met onder meer PIANO en CROW. Samen met deze partners heeft De Bouwagenda ook de weg vrijgemaakt voor de oprichting van Duurzaam Aanbesteden & Contracteren (CeDAC), een platform voor het ontwikkelen, bekend maken, onderhouden en vernieuwen van toekomstig aanbestedingsbeleid.

Het thema Aanbesteden, de roadmap Bruggen en Sluizen en twee andere ‘urgente’ roadmaps, Gereguleerde woningvoorraad en Particuliere woningvoorraad, hebben in de recente Bouwagenda-jaren, sinds de zomer van 2019, de meeste aandacht gekregen. In het afsluitende jaar is vooral ingezet op het doorontwikkelen van de Nota Kapitaalgoederen en het gebundeld aanbesteden van civiele werken en op de Renovatieversneller en het ontzorgen van woningeigenaren.

Naast de roadmaps en thema’s blikt de EIB-eindmeting ook terug op hoe de Bouwagenda heeft aangehaakt op initiatieven van derden.