Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Bouwer gaat elektrisch

BAM Infra Nederland en Koninklijke Van Twist, leverancier van duurzame energiesystemen, zijn er – naar eigen zeggen, als eerste in Nederland – in geslaagd om een via diesel aangedreven asfaltspreidmachine van de bouwonderneming om te bouwen tot één met een waterstofverbrandingsmotor.

« terug naar Nieuws

19 september 2022

BAM Infra Nederland en Koninklijke Van Twist, leverancier van duurzame energiesystemen, zijn er – naar eigen zeggen, als eerste in Nederland – in geslaagd om een via diesel aangedreven asfaltspreidmachine van de bouwonderneming om te bouwen tot één met een waterstofverbrandingsmotor.

Om te besparen op de inzet van energie uit fossiele bronnen, de uitstoot van schadelijke stoffen te reduceren en zo hun bedrijfsproces te verduurzamen, hebben vele (staal)bouwondernemingen de elektrificatie van hun bouwmaterieel hoog op de agenda staan. Niet voor niets is het onderwerp geagendeerd op een breakout-sessie voor staalbouwers op de Staalbouwdag, dinsdag 4 oktober a.s.

De initiatieven om nieuwe, emissie-arme bouwmachines, kranen of vrachtwagens aan te schaffen óf bestaand materieel om te bouwen worden nog eens gestimuleerd via de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel van de Rijksoverheid, met vele miljoenen euro’s in de subsidiepot.

Of BAM en Koninklijke Van Twist ook van deze regeling gebruik hebben gemaakt, is onbekend. Feit is wel dat de twee partners een bestaande asfaltspreidmachine hebben ontdaan van de dieselmotor en vervangen door een motor die werkt op waterstof. De ombouw levert volgens de bedrijven een besparing op van zo’n 150 liter diesel per achturige werkdag. Dat zou neerkomen op een afname van ruim 80.420 kg op de jaarlijkse CO2-emissie.

Met de verbouwing beogen de bedrijven vooral ‘een bijdrage te leveren aan het reduceren van de stikstofuitstoot in Nederland’. De besparing op emissie van stikstofoxide zou zo’n 115.000 gram bedragen, waarmee deze emissie nu nagenoeg nihil is.

In plaats van de gebruikelijke brandstofcel voor waterstof heeft BAM Infra gekozen voor een waterstofverbrandingsmotor zodat de machine op elke kwaliteit waterstof draaien. Pluspunt hiervan is dat ook reststromen waterstof bruikbaar zijn bij de machine.

BAM geeft niet aan of ’t bij de verbouwde machine groene- dan wel grijze waterstof gaat inzetten. Groene waterstof wordt gewonnen met duurzame energie, via elektrolyse en is daarmee de meest milieuvriendelijke optie. Grijze waterstof wordt opgewekt met stroom uit fossiele kolen of gas. Wordt daarbij de CO2-uitstoot afgevangen, dan krijgt het waterstof het label ‘blauw’. In elk geval kan de waterstoftank van de emissie-arme machine binnen 10 tot 15 minuten worden bijgevuld.