Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Brand meester!

Zelfstandig óf in teamverband effectieve en economische oplossingen bedenken, uitwerken en onderbouwen voor de brandveiligheid van uw bouwproject. Dat gaat u (nog) beter af na het volgen van de cursus Brand en brandveiligheid van staal- en staal-betonconstructies.

« terug naar Nieuws

17 maart 2021

Zelfstandig óf in teamverband effectieve en economische oplossingen bedenken, uitwerken en onderbouwen voor de brandveiligheid van uw bouwproject. Dat gaat u (nog) beter af na het volgen van de cursus Brand en brandveiligheid van staal- en staal-betonconstructies.

Tijdens de online cursus geeft Ralph Hamerlinck (brandexpert bij Bouwen met Staal en Adviesbureau Hamerlinck) toelichting op alle belangrijke aspecten van het brandveilig ontwerpen en detailleren van gebouwen met een draagconstructie van staal of staal-beton.

Uitgesmeerd over negen online lesavonden, steeds van 19:00-20:40 uur, zet Ralph de brandveiligheidseisen voor utiliteits- en industriegebouwen en de brandwerendheidseisen voor hun draagconstructies uiteen. Daarna belicht hij de oplossingen voor het (indien nodig) verhogen van de constructieve brandwerendheid, bijvoorbeeld door toepassing van een brandwerende coating of via (over)dimensionering van de constructie.

Dat de cursus zich vooral leent voor constructeurs (bij ingenieursbureaus, (staal)bouwbedrijven en bouwtoezicht), wordt bevestigd door de ruime aandacht voor het berekenen van de brandwerendheid volgens de Eurocodes. Ralph Hamerlinck behandelt het rekenen aan staalconstructies, Rob Stark (constructeur en directeur bij IMd Raadgevende Ingenieurs) neemt de staal-betonconstructies voor zijn rekening.

Daartoe behoren ook de staalplaat-betonvloeren op stalen liggers. Bij dit vloertype treedt tijdens brand doorgaans membraanwerking op. Tijdens de brand gaat de stalen ligger door opwarming aan de vloer ‘hangen’, waardoor de vloer de krachten herverdeelt over de naburige liggers. Samen met CTICM en ArcelorMittal heeft Bouwen met Staal de rekenmethode MACS+ ontwikkeld die dit ‘natuurlijk verschijnsel’ meeweegt. De methode gaat namelijk uit van het gedrag tijdens brand van de vloer als gehéél, als een systeem van elementen (vloerplaten, liggers) die met elkaar verbonden zijn én op elkaar reageren. Hierdoor kun je met MACS+ op een integrale en realistische manier bepalen waar de vloerconstructie echt aanvullende brandwerende bescherming nodig heeft, maar ook waar ’t achterwege kan blijven of met minder toe kan. Tijdens de cursus laten Rob en Ralph zien hoe de methode werkt. Alvast enige voorinfo vindt u op deze webpagina, met daarbij de mogelijkheid voor gratis downloaden van ontwerphandleiding, achtergronddocument en de software.

De cursus Brand en brandveiligheid van staal- en staal-betonconstructies beslaat in totaal negen donderdagavonden in de maanden april, mei en juni. De eerste les is op donderdagavond 8 april a.s. Na de negen lesavonden kunnen de deelnemende constructeurs negen punten KE/PE (Kenniseenheden/Permanente Educatie) bijschrijven voor het Constructeursregister.