Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

CBS: ‘Meer bouwvergunningen afgegeven’

Het afgelopen jaar zijn bijna 66.000 vergunningen verstrekt voor de nieuwbouw van woningen. Dat is zo’n 14 procent meer dan in 2019, meldt het CBS.

« terug naar Nieuws

Het aantal afgegeven vergunningen geeft een indicatie van wat in de nabije toekomst wordt gebouwd, bijvoorbeeld aan nieuwe woningen. In 2019 en de jaren daarvan schommelde het aantal afgegeven vergunningen voor nieuwbouwwoningen rond de 65.000. Het afgelopen jaar is dat aantal gegroeid naar ruim 69.000. Toch is dit nog altijd aanmerkelijk minder dan in de jaren voor de mondiale kredietcrisis. In de periode 2000–2008 gingen jaarlijks gemiddeld 80.000 vergunningen van de hand.

Over 2020 valt de omzet van de bouwsector volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek ruim 2 procent hoger uit dan het jaar ervoor. Wel is de omzetgroei de laagste van de afgelopen vijf jaar. Het CBS kan niet aangeven in hoeverre de conoracrisis een stempel heeft gedrukt om de omzet(ontwikkeling). Wel stelt het statistisch bureau vast dat de opbrengsten voor de bouw in het tweede kwartaal van 2020 zijn gedaald ná een sterke stijging van zo’n 10 procent in het eerste kwartaal van het jaar. In de laatste twee kwartalen van het vorig jaar zijn de opbrengsten weer toegenomen.

In diezelfde laatste twee kwartalen is ook het aantal faillissementen sterk afgenomen. Over het gehele jaar 2020 bezien, blijft het aantal gedwongen bedrijfssluitingen steken op 425; ruim 13 procent minder dan over heel 2019.

De kosten voor bouw en renovatie van woningen en utiliteitsgebouwen waarvoor vergunning is verleend, is in 2020 opgelopen tot 19,4 miljard euro. Dat is ruim 12 procent meer dan in 2019. Sinds de eerste CBS-meting in 2012 is de bouwsom nog niet eerder zo groot uitgevallen.

Als ’t aan minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken ligt, gaat de afgifte van vergunningen dit jaar en volgend jaar overigens nog eens fors omhoog. In de jaren 2016 tot en met 2019 zijn er elk jaar zo’n 75.000 nieuwe woningen bijgekomen, maar dat is nog steeds onvoldoende om het huidige woningtekort in Nederland afdoende het hoofd te bieden. Bovenop de jaarlijkse aanwas van 75.000 wil de bewindsvrouw daarom nog eens bijna 45.000 nieuwe woningen extra laten bouwen. Hiervoor zou het kabinet zo’n 266 miljoen euro moeten uittrekken. Dit bedrag kan worden onttrokken aan de 1 miljard euro die het Rijk twee jaar geleden heeft gereserveerd voor de zogeheten Woningbouwimpuls.

De extra woningvoorraad zou uiterlijk in 2023 beschikbaar moeten zijn. Tweederde ervan is bestemd voor starters of (andere) mensen met een laag- of middeninkomen. Het bijbouwen van de 45.000 woningen gebeurt binnen zo’n 30 projecten, verdeeld over het land. Het betreft projecten voor transformatie van bedrijventerreinen of herontwikkeling van kantoorgebied en de verdichting van stadscentra en stationsgebieden. Zo krijgen de stationsgebieden Hilversum, Leiden, Hengelo en Zwijndrecht er flink wat nieuwbouwwoningen bij.