Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Conjunctuurenquête Nederland: ‘Personeelstekort blijft knellen’

Elk kwartaal voeren het CBS, EIB, KvK, MKB-Nederland en VNO-NCW de Conjunctuurenquête Nederland uit: een grootschalig onderzoek naar belangwekkende ontwikkelingen en verwachtingen binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Tekort aan personeel is voor veel bedrijven nog steeds een van de grote issues, zo blijkt uit de verse enquêteresultaten.

« terug naar Nieuws

11 september 2023

Elk kwartaal voeren het CBS, EIB, KvK, MKB-Nederland en VNO-NCW de Conjunctuurenquête Nederland uit: een grootschalig onderzoek naar belangwekkende ontwikkelingen en verwachtingen binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Tekort aan personeel is voor veel bedrijven nog steeds een van de grote issues, zo blijkt uit de verse enquêteresultaten.

De Conjunctuurenquête Nederland geeft een gedetailleerd beeld van trends in onder meer bedrijfskosten en -investeringen, orders, omzet en bezettingsgraad van ondernemingen in Nederland. Hiervoor leveren talrijke bedrijven uit alle sectoren van de economie antwoorden op vragen aan.

De jongste enquête (afgerond in augustus) wijst er net als voorgaande kwartalen op dat personeelstekort voor veel bedrijven in Nederland nog steeds hét hoofdaandachtspunt vormt, soms zelfs een hoofdpijndossier. Vergeleken met een jaar geleden is het aantal bedrijven dat kampt met personeelsgebrek weliswaar iets teruggelopen, maar bij driekwart van de ondervraagde ondernemingen speelt het tekort nog steeds.

Voor meer dan veertig procent van de bedrijven vormt het personeelstekort ook de voornaamste belemmering in de bedrijfsvoering. Bij 36 procent resulteert ’t bovendien in een hogere werkdruk voor het wel beschikbare personeel. Vooral in de industriesector wordt de hogere werkdruk gevoeld. Ruim een derde van de ondervraagde bedrijven in deze sector ervaart de hoge werkdruk als de belangrijkste consequentie van de krapte op de arbeidsmarkt, gevolgd door gestegen arbeidskosten (13 procent).

Bij het werven van nieuw personeel lopen de bedrijven in hun optiek tegen verschillende obstakels aan. Ruim een kwart van de bedrijven vindt dat er te weinig werkzoekenden zijn. Dik 16 procent ervaart een gemis aan voldoende gekwalificeerde mensen. Binnen de (maak)industrie wordt dit gemis ook vaak gezien als het belangrijkste obstakel voor de bedrijfsvoering.

De Conjunctuurenquête Nederland – Derde kwartaal (2023) is kosteloos af te halen op het ondernemersplein van de KvK. De uitkomsten voor het vierde kwartaal worden naar verwachting half november wereldkundig gemaakt.

  • Foto: StaalBouw Barneveld.