Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Constructeur in Opleiding

BV/BmS heeft haar pakket opleidingen voor constructeurs in staal en beton aangevuld met ‘Constructeur in Opleiding’. De naamgeving maakt direct duidelijk voor wie de tweejarige opleiding (start: 26 september a.s.) is bedoeld: technisch geschoolde medewerkers van ingenieursbureaus en (staal)bouwbedrijven die nog geen constructeur zijn en dat graag binnen redelijk afzienbare tijd willen worden.

« terug naar Nieuws

28 augustus 2023

BV/BmS heeft haar pakket opleidingen voor constructeurs in staal en beton aangevuld met ‘Constructeur in Opleiding’. De naamgeving maakt direct duidelijk voor wie de tweejarige opleiding (start: 26 september a.s.) is bedoeld: technisch geschoolde medewerkers van ingenieursbureaus en (staal)bouwbedrijven die nog geen constructeur zijn en dat graag binnen redelijk afzienbare tijd willen worden.

Constructeur in Opleiding is opgezet voor medewerkers die al een opleiding MBO 4 richting bouw, infra of werktuigbouw dan wel een HBO-opleiding brede technische bachelor succesvol hebben afgerond. Met zo’n vooropleiding en een serieuze interesse in het vak van het construeren zouden zó aan de slag kunnen als tekenaar/modelleur of (ondersteunend) constructeur, maar dan niet zonder eerst de opleiding Constructeur in Opleiding met gunstig gevolg te hebben doorlopen.

Via de nieuwe opleiding worden de cursisten in twee jaar tijd theoretisch en praktisch onderwezen in het zelfstandig produceren van tekeningen/modellen van staal-, beton- en staal-betonconstructies, het maken van eenvoudige constructieberekeningen en het uitvoeren van een krachtenanalyse. Ook worden ze wijs gemaakt in de principes van constructieve detaillering.

Op het lesprogramma prijken onder meer de vakken wiskunde, mechanica en materiaalkunde en er is ruim aandacht voor ontwerp- en bouwvoorschriften. In het tweede jaar zijn ook praktische cases voorzien (algemeen en, naar keuze, staal of beton).

Om goede kans van slagen te hebben, is een gedegen basiskennis van wiskunde en mechanica wel een must. Wie hier nog niet over beschikt óf de beschikbare kennis wil opfrissen, kan vooraf de eenjarige opleiding Bèta-module wiskunde en mechanica, kortweg de B-module, van BV/BmS volgen. De B-module beslaat vier middag-/avondbijeenkomsten van 29 augustus a.s. tot 19 september a.s. Daarna, 26 september a.s., start Constructeur in Opleiding. De lessen van beide opleidingen worden gegeven in Utrecht, waarschijnlijk bij MBO Utrecht.

De cursist die op alle onderdelen van de tweejarige opleiding minimaal een voldoende scoort, ontvangt het diploma Constructeur IO (In Opleiding) en kan desgewenst doorstromen naar de vervolgopleiding Beton- en Staalconstructies van BV/BmS.

  • Foto: Or Quest.