Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Convenant jaagt ETIM-classificatie aan

De ETIM-productclassificatie verdient op korte termijn een bredere toepassing. Daarover zijn veel groothandelsbedrijven, inkoopverenigingen en fabrikanten van bouwproducten ’t eens. Ze bevestigen die overeenstemming met het Convenant ‘Bevorderen en versnellen van ETIM-classificatie’.

« terug naar Nieuws

15 april 2021

De ETIM-productclassificatie verdient op korte termijn een bredere toepassing. Daarover zijn veel groothandelsbedrijven, inkoopverenigingen en fabrikanten van bouwproducten ’t eens. Ze bevestigen die overeenstemming met het Convenant ‘Bevorderen en versnellen van ETIM-classificatie’.

ETIM is de afkorting van Europees Technisch Informatie Model en staat voor een digitaal systeem om (handels)producten en artikelen voor de bouw-, installatie- en maritieme sector op een logische en eenduidige manier onder te brengen in verschillende klassen. De indeling in een bepaalde klasse is afhankelijk van de eigenschappen en kenmerken van het artikel of product en de bijbehorende eenheden en grenswaarden. Al deze aspecten worden op een standaard manier beschreven. Hierdoor wordt ‘t voor adviseurs, ontwerpers, bestekschrijvers, inkopers, beheerders en alle andere disciplines in bouwprojecten een stuk gemakkelijker om snel de gewenste producten en de daarbij benodigde technische en handelsgegevens te vinden en onderling (elektronisch) uit te wisselen, zonder dat daarbij misverstanden of misinterpretaties optreden.

Het classificatiesysteem wordt beheerd door Ketenstandaard Bouw en Techniek. De aangesloten producenten leveren de gegevens aan en zorgen voor verrijking en actualisatie. De groothandelsbedrijven verzorgen de distributie van de data naar de gebruikers in de bouw- en installatiesector. ‘Het komt erop neer dat we slimmer gaan samenwerken.’, verduidelijkt Rien Wabeke, directeur Ketenstandaard Bouw en Techniek ‘ETIM is daarbij dé standaard voor productclassificatie voor de bouw- en installatiesector. Daarmee borg je dat alle partijen in de keten steeds over dezelfde actuele productdata kunnen beschikken.’

Vanzelfsprekend is Ketenstandaard Bouw en Techniek een van de grote roergangers achter het convenant, samen met Koninklijke Hibin. Een groot deel van de Hibin-leden, de bouwgroothandelsbedrijven en inkoopverenigingen, hebben hun handtekening al gezet. Gezamenlijk exploiteren deze ondernemingen ruim 320 handelsvestigingen in Nederland.

Nu handelaren en inkopers het convenant stevig omarmen, worden ook de fabrikanten van bouwmaterialen en -producten opgeroepen hun steun te betuigen. Een twintigtal fabrikanten heeft hieraan inmiddels gehoor gegeven. Ook organisaties zoals de European Association of National Builders’ Merchants Associations and Manufacturers, Bouwend Nederland, DigiGO en het uitvoeringsteam van het Digitaal Stelsel voor de Gebouwde Omgeving (DSGO) hebben zich achter het initiatief geschaard.

Voornaamste drijfveer achter het convenant is uiteraard om het gebruik van het ETIM-systeem bevorderen en de kwaliteit ervan te verbeteren door meer en betere productdata toe te voegen. Maar, net als het classificatiesysteem zelf, wil het convenant tevens bijdragen aan een betere samenwerking in de keten, een vlottere bouwlogistiek, meer efficiënte bedrijfsprocessen binnen de bouwtoelevering en aan de grote, actuele opgaven voor de Nederlandse bouw- en installatiesector: de transitie naar duurzame energie, de overstap op circulair bouwen en het snel vergroten van de bestaande woningvoorraad.