Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Daadkrachtig mobiliteitsbeleid gevraagd

‘Als het komende kabinet niet overstapt op doortastend mobiliteitsbeleid, gaat Nederland dichtslibben. De nood is hoog.’ Dat zijn de waarschuwende woorden van de Mobiliteitsalliantie, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) aan het adres van de aanstaande bewindvoerders.

« terug naar Nieuws

3 mei 2024

‘Als het komende kabinet niet overstapt op doortastend mobiliteitsbeleid, gaat Nederland dichtslibben. De nood is hoog.’ Dat zijn de waarschuwende woorden van de Mobiliteitsalliantie, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) aan het adres van de aanstaande bewindvoerders.

Onder de grote opgaven op het gebied van woningbouw, verduurzaming en leefbaarheid vormt ‘mobiliteit een essentiële pijler’, aldus het IPO, de VNG en de Mobiliteitsalliantie (een samenwerkingsverband van ANWB, NS, Fietsersbond en 22 verwante bedrijven en instellingen). ‘Mobiliteit is geen doel, maar een belangrijke randvoorwaarde om te kunnen deelnemen aan de samenleving’, stelt ANWB-bestuursvoorzitter en alliantie-voorzitter Marga de Jager. ‘Denk daarbij aan voldoende autowegen, fiets- en wandelpaden, waterwegen, bruggen en sluizen en een fijnmazig OV-netwerk. Bereikbaarheid én de betaalbaarheid daarvan is cruciaal’.

In de optiek van Harry van der Maas, voorzitter van de commissie mobiliteit van het IPO, is het dichtslibben van het land te voorkomen door slimmer om te gaan met wat er al is, in combinatie met grotere investeringen. Zo is alleen al 2 á 3 miljard euro extra nodig voor beheer en onderhoud van infrastructuur en openbaar vervoer. Nog ‘los van investeringen in uitbreiding en vernieuwing van de infrastructuur’ stellen de partijen. Daarnaast dient de financiering van projecten die reeds zijn gepland of in uitvoering zijn, niet te worden teruggedraaid.

In elk geval doen Mobiliteitsalliantie, VNG en IPO een dringend beroep op de beoogde coalitie om mobiliteit onlosmakelijk onderdeel te maken van nieuw beleid. ‘Daar heeft de kiezer behoefte aan én recht op’.

  • Foto: Moreelsebrug, Utrecht (cepezed | © Leon van Woerkom).