Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Derde stadsbrug over de Rotterdamse Maas op komst

De Willemsbrug en Erasmusbrug krijgen gezelschap van een nieuwe verkeersbrug over de Maas in Rotterdam. De nieuwe stadsbrug wordt de schakel tussen de wijken Kralingen en De Esch aan de oostkant van de rivier en IJsselmonde/Feijenoord aan de zuidzijde. Nog net voor de jaarwisseling heeft de gemeenteraad van Rotterdam ingestemd met het bruggenplan.

« terug naar Nieuws

5 januari 2024

De Willemsbrug en Erasmusbrug krijgen gezelschap van een nieuwe verkeersbrug over de Maas in Rotterdam. De nieuwe stadsbrug wordt de schakel tussen de wijken Kralingen en De Esch aan de oostkant van de rivier en IJsselmonde/Feijenoord aan de zuidzijde. Nog net voor de jaarwisseling heeft de gemeenteraad van Rotterdam ingestemd met het bruggenplan.

De nieuwe brug wordt onderdeel van het traject Zuidplein-Kralingse Zoom en moet gaan helpen bij het ontsluiten van zo’n 30.000 woningen die de komende jaren aan zowel de oost- als de zuidkant van de stad worden gebouwd. Voor het gehele gebied, dat zich uitstrekt van de wijk Prinsenland tot aan het Zuidplein, heeft de gemeente ook een nieuw treinstation ‘Stadionpark’ gepland.

De gemeentelijke keuze voor een brug als oeververbinding wacht niet van iedereen een warm onthaal. Bij een eerdere raadpleging sprak het merendeel van de omwonenden en binnenschippers en het gros van de gemeenteraadsleden de voorkeur uit voor een tunnel, met voorzieningen voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Vooral bewoners van De Esch zijn, gesteund door gemeentelijke oppositiepartijen, fel gekant tegen de komst van een brug. Ze vrezen voor aantasting van natuurgebied langs de Maas en voor overlast van het verkeer. Naar verwachting rijden mettertijd meer dan 10.000 auto’s per dag over de brug. De scheepvaartsector is beducht voor gevaarlijke situaties, omdat de brug is geprojecteerd in de buurt van een bocht in de rivier.

De optie van een tunnel, begroot op zo’n 3 miljard euro, zou echter te duur uitvallen. Met het brug-alternatief is volgens een eerste inschatting ‘slechts’ 1,5 miljard gemoeid. Precieze kostencalculaties moeten nog worden gemaakt, maar zeker is dat het Rijk iets meer dan de helft van de totale kosten voor haar rekening gaat nemen. De gemeente Rotterdam dekt een derde deel. Het restant wordt verdeeld onder de provincie Zuid-Holland en Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). De Rotterdamse gemeenteraad heeft het project aangemerkt als ‘risicovol’ en wil dan ook voortdurend op de hoogte worden gehouden van voortgang en kosten van ontwerp en uitvoering.

Nu het gemeenteraadsbesluit vastligt, wil de gemeente Rotterdam eerst een ontwerpwedstrijd onder architecten uitschrijven, met aansluitend een publiek debat over het ontwerp. Zelf heeft de raad al wel duidelijke ideeën voor de ontwerpopgave. De brug zou ‘natuurinclusief’ moeten worden, met leefruimte voor een diversiteit aan dieren en planten.

Exacte data voor start bouw en oplevering zijn nog niet vrijgegeven, daarvoor verkeert het project in een te prille fase. Maar Vincent Karremans, wethouder voor buitenruimte en mobiliteit, ziet wel iets in 3 maart 2033 (3-3-’33) als symbolische opleverdatum voor de derde stadsbrug over de Maas.

  • Foto: de eerste twee stadsbruggen over de Maas in het avondlicht: de Willemsbrug en de Erasmusbrug (© Rotterdam. Make It Happen., Marc Heeman).