Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Een miljoen voor onderzoek 3D-printen metalen

Industrieel Additive Manufacturing Metaal (IAMM), een onderzoeksgroep van de hogescholen Windesheim, Fontys en Saxion en hun partners uit het werkveld, heeft onlangs van het Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA een miljoen euro subsidie gekregen. Met het geld kan de groep de komende vier jaar de benodigde praktische studies uitvoeren om de techniek van het 3-metaalprinten verder te verbeteren en de toepassingen ervan in de praktijk verder te brengen.

« terug naar Nieuws

19 juni 2023

Industrieel Additive Manufacturing Metaal (IAMM), een onderzoeksgroep van de hogescholen Windesheim, Fontys en Saxion en hun partners uit het werkveld, heeft onlangs van het Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA een miljoen euro subsidie gekregen. Met het geld kan de groep de komende vier jaar de benodigde praktische studies uitvoeren om de techniek van het 3-metaalprinten verder te verbeteren en de toepassingen ervan in de praktijk verder te brengen.

SIA is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en stelt de subsidie beschikbaar in het kader van SPRONG. Via dit programma wordt een (financiële) impuls gegeven aan de onderzoekssamenwerking tussen hogescholen onderling en tussen de hogescholen en (mkb-)bedrijven, kennisorganisaties en lokale en regionale overheden. Dat gebeurt binnen zogeheten SPRONG-groepen, waarin onderwijs en praktijk hun kennis en ervaring delen bij praktijkgericht onderzoek dat bijdraagt aan het oplossen van urgente maatschappelijke vraagstukken.

Een van die groepen is IAMM, voluit: Industrieel Additive Manufacturing Metaal. Binnen deze SPRONG-groep doen Windesheim, Fontys en Saxion samen met hun partners uit het werkveld, onderzoek voor de verdere technische verbetering en praktische implementatie van het 3D-printen van metalen. Het lectoraat Kunststoftechnologie van Windesheim treedt op als penvoerder van de groep.

De afgelopen jaren heeft IAMM al heel wat onderzoek verricht naar innovatieve ontwikkelingen en vernieuwende toepassingen van metaalprinten. Ook is geïnvesteerd in onderzoeksfaciliteiten en een breed netwerk van participanten. Inmiddels kan de groep terecht bij regionale fieldlabs en ‘centers of expertise’ (HTSM Fontys, Green PAC en TechforFuture). Ook wordt opgetrokken met Flam3D, de netwerkorganisatie voor 3D-printen in de Benelux. Komende jaren wil IAMM doorgroeien tot een onderzoeksgroep die niet alleen bestaande kennis deelt, maar ook nieuwe kennis over 3D-metaalprinten ontwikkelt. Met die nieuwe kennis kan ook het onderwijs op bachelor- en masterniveau weer een update krijgen.

Bij deze ambities komt de SPRONG-subsidie prima van pas. De geldelijke bijdrage is bedoeld voor de komende vier jaar. Daarna maakt IAMM kans op nog eens 1 miljoen voor vier jaar, onder de voorwaarde dat het eerste miljoen effectief is besteed. Overigens is het budget van IAMM in totaal 2 miljoen euro. Bij de 1 miljoen vanuit SPRONG dienen de participerende hogescholen en bedrijven zelf 1 miljoen bij te leggen.

  • Foto: Nordroden, Stock Adobe.