Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

EIB: ‘Aanzienlijke krimp Nederlandse bouwproductie’

Ging het jaar 2022 nog als groei-jaar de boeken in, in 2023 en 2024 gaat de bouwproductie in Nederland zeer waarschijnlijk flink afnemen. Dat is de verwachting van het EIB in de ‘Eerste herijking bouwraming’.

« terug naar Nieuws

3 juli 2023

Ging het jaar 2022 nog als groei-jaar de boeken in, in 2023 en 2024 gaat de bouwproductie in Nederland zeer waarschijnlijk flink afnemen. Dat is de verwachting van het EIB in de ‘Eerste herijking bouwraming’.

De Eerste herijking bouwraming, begin juni gepubliceerd, voorziet in een aanpassing van de raming die het EIB (Economisch Instituut voor de Bouw) in januari van dit jaar voor de bouwsector heeft afgegeven. De herijking, begin juni gepubliceerd, is nog meer dan gebruikelijk omgeven met onzekerheden maar nagenoeg zeker is wél dat de bouwproductie in ons land dit jaar terugvalt. Na een groei van gemiddeld 3 procent in 2022 daalt de totale productie in de bouw in 2003 waarschijnlijk met 2 procent. In januari ging het EIB nog uit van 1,5 procent krimp.

In nagenoeg alle deelsectoren is wel een neergang te verwachten, maar de meeste forse is toch wel in de woningbouw-nieuwbouw: –6,5 procent. De nieuwbouw van utiliteitsgebouwen (waaronder bedrijfshallen, kantoren, scholen, zorggebouwen) neemt eveneens af, maar die afname is aanmerkelijk kleiner: –1,5 procent. Beide reducties zijn volgens het EIB in lijn met de afnemende afgifte van bouwvergunningen.

De GWW-nieuwbouw ziet zich geconfronteerd met een daling van 3 procent, maar dat komt volgens het instituut door de sterk gestegen bouwkosten en het drukkend effect hiervan op de bouwbudgetten. Dezelfde factoren liggen ten grondslag aan de teruggang in GWW-onderhoud, met –2 procent.

De verslechterde economische situatie speelt evenzeer een rol bij herstel en verbouw van woningen, maar in dit segment mondt de intensivering van de verduurzaming toch uit in een groei van 3 procent. Utiliteitsbouw–herstel en verbouw moet rekening houden met een terugloop van 3,5 procent, vooral als gevolg van de sterke daling in vergunningafgifte.

2024: krimp zet door

Ook over volgend jaar is het EIB allerminst positief gestemd. Net als dit jaar neemt de totale bouwproductie weer af met 2 procent. De nieuwbouw van zowel woningen als utiliteitsgebouwen gaat fors onderuit, in beide gevallen met 8 procent. Voor de verbouwsector ligt een zonniger jaar in het verschiet. Herstel en verbouw van woningen blijft groeien door aanhoudende duurzaamheidsinvesteringen (+2,5 procent).

De utiliteitsbouw profiteert van de aantrekkende vergunningverlening en van de productie-afname in 2023 waardoor er in 2024 weer wat meer ruimte is voor herstel- en verbouwprojecten (+2,5 procent). Dankzij de expansie in herstel en verbouw blijft de daling van de totale woningbouwproductie beperkt tot 2,5 procent, de daling van de totale productie van de utiliteitsbouw komt uit op 3 procent.

Uitgedrukt in euro’s is totale bouwproductie in twee jaar tijd (2023 en 2024) met ruim 3,5 miljard afgenomen (prijspeil 2021).

En daarna: gematigde groei

Op middellange termijn ziet het Economisch Instituut het ongunstige tij keren. Over 4 jaar, in 2027, is de totale bouwproductie opgelopen naar dik 91 miljard euro. Dat is ruim 2 miljard hoger dan in het groei-jaar 2022.

Duurzaamheidsinvesteringen vormen een belangrijke aanjager van de productiegroei. Op weg naar 2030 zullen deze investeringen alleen maar toenemen en dat geeft een extra impuls aan herstel en verbouw van woningen en utiliteitsgebouwen. Per jaar verwacht het EIB voor deze deelsectoren een groei van gemiddeld 4, respectievelijk 3,5 procent.

Ook voor de nieuwbouw geldt een positief perspectief. Dat komt omdat na 2024 de Nederlandse economie meer gaat groeien en rentes en energieprijzen gaan dalen. De nieuwbouwproductie van woningen stijgt op jaarbasis met gemiddeld 3,5 procent. Op grond van de geleidelijke toename in vergunningverlening zou het aantal nieuwbouwwoningen in 2027 op zo’n 75.000 kunnen uitkomen.

De utiliteitsbouw-nieuwbouw maakt zo’n krachtige ontwikkeling waarschijnlijk niet door. Hier ligt zelfs een kleine teruggang van 0,5 procent in het verschiet. In schuren, stallen en andere agrarische gebouwen en in mindere mate in kantoor-, zorg- en bedrijfsgebouwen wordt weliswaar een behoorlijke aanwas voorzien, maar de productie van overige utiliteitsgebouwen, waaronder die voor de logistiek, zullen fors krimpen. De productie in de GWW neemt in de periode 2025–2027 vermoedelijk met gemiddeld 1,5 procent toe.