Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Eisen en bepalingsmethode MPG op de schop

Om de duurzaamheid van gebouwen verder te verbeteren en meteen ook een impuls te geven aan de verduurzaming van bouwprocessen, gaat de rijksoverheid fikse wijzigingen doorvoeren in de eisen aan de materiaalgebonden milieuprestatie van gebouwen (MPG). Per 1 januari 2025 worden de bestaande MPG-eisen voor nieuwbouw van woningen en kantoren aangescherpt. Nieuwbouw van gebouwen met andere functies blijft nu nog buiten schot maar krijgt met ingang van volgend jaar ook met een MPG-eis te maken. Bovendien ondergaat de MPG-bepalingsmethode een ingrijpende herziening.

« terug naar Nieuws

25 maart 2024

Om de duurzaamheid van gebouwen verder te verbeteren en meteen ook een impuls te geven aan de verduurzaming van bouwprocessen, gaat de rijksoverheid fikse wijzigingen doorvoeren in de eisen aan de materiaalgebonden milieuprestatie van gebouwen (MPG). Per 1 januari 2025 worden de bestaande MPG-eisen voor nieuwbouw van woningen en kantoren aangescherpt. Nieuwbouw van gebouwen met andere functies blijft nu nog buiten schot maar krijgt met ingang van volgend jaar ook met een MPG-eis te maken. Bovendien ondergaat de MPG-bepalingsmethode een ingrijpende herziening.

De verzwaring van de MPG-eisen voor nieuwe woningen en kantoren staat al enige tijd op de rol. Relatief nieuw is het voornemen van het Rijk om MPG-eisen te introduceren voor gebouwen met een andere gebruiksfunctie of combinatie van functies. Hieronder vallen onder meer sportgebouwen, cellencomplexen, winkelpanden, scholen, zorgcentra en bedrijfshallen.

Met de herziening van de eisen gaat ook de methode voor het berekenen van de MPG op de schop. De Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken wordt aangepast om lokale variaties in duurzaamheidsambities het hoofd bieden en de weg vrijmaken voor meer landelijke uniformiteit. Ook wordt de Nederlandse versie meer afgestemd op de Europese.

De herziene bepalingsmethode telt straks niet 11, maar 19 milieueffectcategorieën. Nieuwe categorieën die gaan meewegen, zijn onder meer landgebruik, waterschaarste en fijnstofvorming. Bovendien worden bij alle categorieën milieueffecten de schaduwprijzen aangepast, vanwege inflatie en op grond van nieuwe wetenschappelijke inzichten. Zo gaat de schaduwprijs voor CO2-emissie omhoog van € 50 naar € 116 per ton CO2.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) wil de MPG-eis vanaf volgend jaar op 1,0 hebben voor een nieuwe woonfunctie, die van een kantoorfunctie gaat naar 1,5. Dat lijken versoepelingen in plaats van aanscherpingen. Immers, de huidige eis is voor woningen 0,8 en voor kantoren 1,0.

Toch is er sprake van verzwaringen, die corresponderen met de verzwaringen die al eerder werden afgekondigd (woningen naar 0,5, kantoren naar 0,85). Dat de getallen hoger uitvallen, zit ‘m in het groter aantal milieueffecten dat wordt meegerekend en de hogere schaduwprijzen bij de milieueffectencategorieën.

Nadere uitleg hierover geeft het Informatieblad aanscherping milieuprestatie-eis voor gebouwen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

  • Foto: Terrace Tower, Amsterdam (BIG Bjarne Ingels Group, © Marcel Steinbach).