Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

EU zet milieutaks op import staal in meerjarenbegroting

In haar nieuwe meerjarenbegroting heeft de Europese Unie een milieutaks opgenomen voor staal dat vanuit niet EU-landen Europa binnenkomt. De maatregel dient de concurrentiepositie van staalfabrieken in Europa te verbeteren.

« terug naar Nieuws

De milieutaks ofwel ‘koolstoftaks’ moet uiterlijk per 2023 van kracht zijn. Nu is ’t nog zo dat staalfabrieken binnen Europa CO2-emissierechten dienen te kopen als compensatie voor de effecten van hun productie op het milieu. Staalproducenten buiten Europa zijn gevrijwaard van die verplichting en kunnen mede hierdoor hun staal tegen lagere prijzen op de Europese markt brengen. De milieutaks beoogt een einde te maken aan dit oneigenlijke concurrentievoordeel.

De afgelopen jaren zijn binnen de EU de aanschafkosten van CO2-certificaten gestegen van 5 tot bijna 30 euro per ton CO2. Dat komt neer op zo’n 50 euro per ton bandstaal. Tegelijkertijd is de import van staal van buiten de unie alleen maar toegenomen. Inmiddels komt ongeveer een kwart van alle staal, gebruikt in de Europese industrie, uit niet-EU landen. Grootste staalexporteurs naar Europa zijn China, Zuid-Korea, Rusland en Turkije. Op dit moment wordt de milieutaks-regeling nader uitgewerkt.

  • Foto: DeTijd.be