Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Eurofer: ‘Herstel Europese staalproductie zet door, vooral dankzij de bouw’

Hoewel omzoomd met onzekerheden, na de coronacrisis leeft de staalproductie in Europa weer op. Het herstel komt in belangrijke mate op het conto van de bouwsector. Dat liet Eurofer weten tijdens de Eurocoke Summit 2021, bij monde van haar Director of market analysis and economic studies, Alessandro Sciamarelli.

« terug naar Nieuws

20 oktober 2021

Hoewel omzoomd met onzekerheden, na de coronacrisis leeft de staalproductie in Europa weer op. Het herstel komt in belangrijke mate op het conto van de bouwsector. Dat liet Eurofer weten tijdens de Eurocoke Summit 2021, bij monde van haar Director of market analysis and economic studies, Alessandro Sciamarelli.

Namens Eurofer was Sciamarelli een van de keynote sprekers tijdens de internationale Eurocoke-conferentie, 5 en 6 oktober jongstleden in Amsterdam. Bij die gelegenheid bevestigde hij dat het Europese staalverbruik in het tweede kwartaal van 2020 met maar liefst een kwart is afgenomen, mede als gevolg van korte onderbrekingen of zelfs langdurige stilleggingen van de productieprocessen door verschillende Europese staalfabrikanten teneinde de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te verhinderen. Begin derde kwartaal 2020 trad echter een sterk herstel in, van zowel de productie als de vraag naar ruw staal.

Voor dit jaar verwacht Eurofer een groei van gemiddeld 9,3 procent van de productie in de bouw, de machinebouw, de automobielindustrie en de industrie voor huishoudelijke apparaten. Vorig jaar tekenden deze vier sectoren gezamenlijk nog voor een gemiddelde productie-afname van 10,5 procent. Separaat voor de Europese bouwsector gaat Eurofer uit van een productiestijging van 5,5 procent in 2021 en een nagenoeg even grote stijging in 2022. In 2020 nam de bouwproductie nog met 4,2 procent af. Aangezien zo’n 35 procent van het Europese ruw staal uiteindelijk in de bouw terecht komt, verwacht Eurofer dat vooral de bouwsector het verdere herstel van de staalproductie in 2022 gaat aanjagen.

Wel heeft de staalproductie haar grootste groei inmiddels doorgemaakt. In het laatste kwartaal van dit jaar heeft herstel van de landelijke economieën het plafond bereikt. Daarna zwakt het macro-economisch herstel af en daarmee ook de vraag en de productie van ruwstaal. Tekorten aan computerchips, stijgende energieprijzen en transportkosten en de aanhoudende belemmeringen of verstoringen van de toelevering aan staalfabrieken kunnen volgens de Europese staalorganisatie het herstel van de staalproductie in Europa verder onder druk zetten.

Eigenlijk heeft de Europese staalproductie zich nooit helemaal hersteld van de mondiale financieel-economische crisis van de jaren 2008–2014, stelt Sciamarelli tijdens de summit. Niettemin is het perspectief voor 2021 en 2022 redelijk rooskleurig.

  • Foto: Eurofer / NLMK.