Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Eurofer maakt wereldwijde overproductie aanhangig bij G20

Eurofer, de organisatie voor de Europese staalindustrie, doet een klemmend beroep op de leiders van de G20-landen om in actie te komen tegen de wereldwijde overcapaciteit in de staalproductie. Het onderwerp staat op de agenda van de G20-top die in het weekend van 21 en 22 november a.s. (online) plaatsvindt.

« terug naar Nieuws

‘Zelfs de coronacrisis heeft de wereldwijde overcapaciteit in de staalindustrie niet tegengehouden’, stelt Alex Eggert, directeur-generaal van Eurofer. ‘Dit jaar komt er zelfs nieuwe staalproductie-capaciteit bij, ondanks de al bestaande overcapaciteit in de wereld. Alleen de landen van de Europese Unie hebben hun productiecapaciteit de afgelopen tien jaar verminderd: aanzienlijk, namelijk met meer dan 22 miljoen ton.’

Die vermindering zal volgens Eggert doorzetten vanwege verstoringen van de staalhandel in derdewereldlanden. Uiteindelijk leidt tot een verlies van duizenden banen bij op zich gezonde staalbedrijven in de Europese Unie, waarschuwt de directeur-generaal. Volgens Eurofer resulteert de wereldwijde overcapaciteit ook in dumping van staal in de EU, waardoor binnen de unie prijzen instorten, werkgelegenheid verdwijnt, investeringen worden ondermijnd en het milieu onnodig geschaad.

Eurofer doet het appel samen met 29 ministers en hoge regeringsfunctionarissen van de G20-landen en landen die lid zijn van de OECD (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). De 29 hebben zich verenigd in het Global Forum on Steel Excess Capacity (GFSEC). Dit internationale platform bedenkt en bespreekt gezamenlijke oplossingen voor de overcapaciteit in de wereldwijde staalproductie, om zo de staalindustrie (wederom wereldwijd) beter te laten functioneren in de markt. Een week geleden hadden Eurofer en diverse nationale en regionale staalorganisaties bij de GFSEC al aangedrongen op een meer intensieve aanpak van de groeiende crisis in de staalindustrie.

Volgens Eurofer is door de coronacrisis de vraag naar staal in Europa in het tweede kwartaal van dit jaar met 25 procent afgenomen. Tegelijkertijd is de productie in Europa in die periode fors teruggedraaid, tot zelfs 50% van het normale niveau. ‘Tot 45 procent van de Europese staalarbeiders is tijdelijk werkloos geweest of heeft te maken gehad met arbeidstijdverkorting’, zegt Eggert. ‘Ondertussen zijn andere regio’s in de wereld doorgegaan met produceren en het opbouwen van capaciteit.’ Die capaciteitsopbouw is er volgens Europese staalvereniging op gericht om snel te kunnen reageren op een aantrekkende vraag naar staal in de open markt van de EU zodra de coronacrisis op z’n retour is.