Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Geen warm onthaal voor Tegemoetkoming Energiekosten MKB

Afgelopen week introduceerde het kabinet de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb, kortweg TEK. Namens de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf reageren zowel MKB-Nederland en VNO-NCW als FME en Koninklijke Metaalunie kritisch op de nieuwe regeling. ‘Niet voldoende om ondernemers te helpen’, luidt de strekking van de tamelijk kille ontvangst.

« terug naar Nieuws

25 oktober 2022

Afgelopen week introduceerde het kabinet de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb, kortweg TEK. Namens de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf reageren zowel MKB-Nederland en VNO-NCW als FME en Koninklijke Metaalunie kritisch op de nieuwe regeling. ‘Niet voldoende om ondernemers te helpen’, luidt de strekking van de kille ontvangst.

Met de nieuwe TEK biedt het kabinet aan energie-intensieve mkb-ondernemers subsidie ter vergoeding van (maximaal) de helft van de kostenstijging van het energieverbruik. Voorwaarde is wel dat de totale energiekosten een aandeel van minimaal 12,5 procent hebben in de omzet van het bedrijf. Daarbij dient die omzet per jaar minder te zijn dan 50 miljoen euro. Tweede belangrijke beding is dat de mkb-onderneming op jaarbasis ten minste 5.000 m3 gas of 50.000 kWh elektriciteit verbruikt.

Bovendien ontvangt het bedrijf uitsluitend subsidie over de meerkosten van het energieverbruik die hoger liggen dan € 1,19 m3 gas en € 0,35 kWh elektriciteit, de zogeheten ‘drempelprijzen’. Om de stijging van de energieprijs te bepalen, wordt gerekend met een marktprijs van € 2,71/m³ gas en € 0,78/kWh elektriciteit.

Voor bijvoorbeeld een (fictieve) bakkerij zou de subsidieberekening dan als volgt kunnen uitvallen: gasverbruik: 40.000 m3 gas per jaar x € 2,71 -/- € 1,19 + 30.000 kWh elektra per jaar x € 0,78 -/- € 0,35 = € 73.700 x 50% (maximaal vergoedingspercentage) = € 36.850 per jaar.

Koninklijke Metaalunie reageert bij monde van Gerard Wyfker, beleidssecretaris Milieu en Energie bij de ondernemersorganisatie voor het MKB-Metaal. Hij is in meerdere opzichten teleurgesteld: het aantal ondernemers dat nu onder de regeling valt, is gering, het compensatiebedrag is ontoereikend én de invoering van de regeling – per 1 april 2023 – komt in zijn optiek te laat. ‘Ik ken voorbeelden uit onze achterban, het mkb-metaal, dat bij een elektriciteitsverbruik van ongeveer 250.000 kWh per jaar toegaat naar een jaarlijkse energierekening van meer dan €200.000 waar het nu nog €20.000 is. Ondanks deze enorme prijsstijging bedraagt de rekening bij lange na nog geen 12.5% van de omzet. Dit betekent dat het verschil van € 180.000 dus gewoon betaald moet worden. Voor een groot deel van de ondernemers in het mkb-metaal zijn dit soort uitkomsten niet te dragen.’ Ook de invoeringsdatum van de beoogde ondersteuningsregeling baart hem zorgen. ‘De kosten lopen alleen maar verder op. Als deze mkb-regeling pas op 1 april volgend jaar wordt uitgevoerd, is dat te laat. Dan kunnen de rekeningen niet meer worden betaald.’

De FME is vooral ongelukkig met het bedrijfsgrootte-criterium binnen de regeling. De TEK is nu uitsluitend bestemd voor bedrijven met maximaal 250 werknemers. ‘Nu komt een grote groep energie-intensieve bedrijven niet in aanmerking, maar hun problemen zijn er niet minder om’, laat de organisatie voor werkgevers in de technologische industrie weten. ‘Veel vaste energiecontracten van bedrijven lopen 31 december af en dan gaan ze de volle mep voor energie betalen. Grote bedrijven hebben hun productie al moeten afschalen of zijn zelfs al helemaal gestopt.’

Ook MKB-Nederland en VNO-NCW hebben zware bedenkingen. Beiden hebben weliswaar waardering voor de inzet en snelheid waarmee minister Adriaansens van EZK de TEK in het leven heeft geroepen, maar vrezen op grond van de eerste reacties vanuit hun achterban dat de regeling niet toereikend gaat zijn. De ondernemingsorganisaties willen de TEK toetsen binnen de betreffende sectoren en bedrijven en aan het Europese steunkader dat binnenkort wordt verruimd. ‘Belangrijk is dat de compensatie voor Nederlandse bedrijven gelijk is aan de steun in andere Europese landen om het speelveld gelijk te houden.’

  • Meer informatie over TEK vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de uitvoerder van de regeling namens het Ministerie van EZK.
  • Foto: werk aan de Cirkelbrug, Almere (wUrck architectuur stedenbouw landschap, © Van der Zalm Metaalindustrie).