Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Gemengde reacties op Voorjaarsnota

Het demissionaire kabinet heeft begin deze week de Voorjaarsnota gepresenteerd. Van de werkgeversorganisaties krijgen sommige beleidsvoornemens een warm onthaal, weer andere plannen in de nota, zoals verhoging van de energiebelasting voor bedrijven, baren de ondernemers zorgen.

« terug naar Nieuws

19 april 2024

Het demissionaire kabinet heeft begin deze week de Voorjaarsnota gepresenteerd. Van de werkgeversorganisaties krijgen sommige beleidsvoornemens een warm onthaal, weer andere plannen in de nota, zoals verhoging van de energiebelasting voor bedrijven, baren de ondernemers zorgen.

In de Voorjaarsnota heeft de zittende regering de aanpassingen gedocumenteerd op de Rijksbegroting die met Prinsjesdag 2024 wereldkundig is gemaakt. Daarnaast worden in de nota de beleidsvoornemens voor 2025 en daarna ontvouwd, als voer voor de begroting Prinsjesdag 2025 van het toekomstige kabinet.

Werkgeversorganisaties reageren deels gunstig, deels ongerust op de vernieuwde overheidsplannen. Zo zijn MKB Nederland en VNO-NCW bezorgd over de dreigende verhoging van de energiebelasting voor bedrijven en verzwaring van de CO2-heffing alsmede een verlaging van de winstvrijstelling voor het mkb. ‘Ondernemers hebben behoefte aan stabiliteit en voorspelbaarheid in beleid. Ze staan voor grote investeringen en moeten weten waar ze aan toe zijn’, reageren de beide ondernemersverenigingen ‘Bij de definitieve invulling van de rijksbegroting moet dit echt anders.’

Wel zijn de ondernemers blij dat het kabinet een regeling introduceert ter compensatie van de gestegen elektriciteitskosten van de industrie (CEI). De regeling dient tevens bij te dragen aan een ‘gelijk speelveld’ voor bedrijven binnen en buiten de landsgrenzen. De blijdschap rond CEI wordt wel getemperd door het eenmalig karakter van de regeling, ‘…, terwijl onze buurlanden hun industrie structureel ondersteunen en de elektriciteitskosten in ons land steeds verder uit de pas lopen.’

Ook kondigt de Voorjaarsnota een verlaging aan van de energiebelasting op waterstof en een tijdelijke korting op het tarief voor de motorrijtuigenbelasting voor emissievrije personenauto’s. Weer andere maatregelen die het kabinet overweegt, brengen onrust teweeg onder ondernemers. De winstvrijstelling voor het midden- en kleinbedrijf wordt hoogstwaarschijnlijk afgeroomd, de energiebelasting voor bedrijven verhoogd en de vrijstelling voor duaal verbruik van kolen afgeschaft. Dat kan sommige bedrijven hard raken, vinden MKB-Nederland en VNO-NCW: ‘Bovenop de toch al hoge elektriciteitsprijs leidt dit soort maatregelen ertoe dat bedrijven hier stilvallen en hun investeringen niet meer doen’.

Het demissionaire kabinet wil de nieuwe maatregelen in augustus definitief maken. Daarom gaan MKB-Nederland en VNO-NCW willen er binnenkort nader over in gesprek met zowel het demissionaire kabinet als de formerende partijen en de Tweede Kamer, met als uitgangspunt overeenstemming en draagvlak te vinden voor alternatieven op de beoogde ingrepen.

  • Foto: Tweede Kamer.