Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Geslaagd én erkend

Vrijdagmiddag 12 april 2024 was een gedenkwaardige én feestelijke middag voor een 25-tal oud-cursisten die de driejarige opleiding Constructief Ontwerpen van BV/BmS succesvol hebben doorlopen. In het Rotterdamse expocentrum A16 ontvingen de alumni uit handen van de voorzitter van de examencommissie, Fred Paalvast, een getuigschrift ter bevestiging van hun nieuwe status als Master of Science. Dat de geslaagden voortaan de mastertitel mogen voeren, is het resultaat van de recente accreditatie van de opleiding en de ministeriële erkenning van de aanbieder, Stichting BV/BmS Opleidingen.

« terug naar Nieuws

15 april 2024

Vrijdagmiddag 12 april 2024 was een gedenkwaardige én feestelijke middag voor een 25-tal oud-cursisten die de driejarige opleiding Constructief Ontwerpen van BV/BmS succesvol hebben doorlopen. In het Rotterdamse expocentrum A16 ontvingen de alumni uit handen van de voorzitter van de examencommissie, Fred Paalvast, een getuigschrift ter bevestiging van hun nieuwe status als Master of Science. Dat de geslaagden voortaan de mastertitel mogen voeren, is het resultaat van de recente accreditatie van de opleiding en de ministeriële erkenning van de aanbieder, Stichting BV/BmS Opleidingen.

Constructief Ontwerpen is een masteropleiding op HBO-niveau voor constructeurs met een Bachelor-diploma Bouwkunde, Civiele Techniek of Werktuigbouw. Deelname staat eveneens open studenten die de opleidingen Beton- & Staalconstructies van BV/BmS of HTI Beton e/o Staal met goed gevolg hebben afgerond. De opleiding is een deeltijdopleiding die drie jaar duurt. Elk jaar in september start weer een verse editie.

Constructief Ontwerpen wordt al enige jaren door de Stichting BV/BmS Opleidingen aangeboden en georganiseerd. Sinds november 2022 is de opleiding echter ook geaccrediteerd als masteropleiding. De NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) heeft de accreditatie verleend na uitgebreide en intensieve toetsing van de onderwijskundige kwaliteit en effectiviteit van de opleiding.

Per november 2023 is Stichting BV/BmS Opleidingen bovendien door het ministerie van OCenW erkend als ‘Rechtspersoon voor Hoger Onderwijs’. Dankzij de RHPO-status is de opleidingsorganisatie gerechtigd aan alumni de graad Master of Science (MSc) toe te kennen.

Deze graad onderstreept dat constructeurs die de opleiding Constructief Ontwerpen hebben voltooid, in staat zijn om veilige en betrouwbare constructies in staal, beton en staal-beton voor zowel gebouwen als civiele werken te ontwerpen en (daartoe) beschikken over de benodigde wetenschappelijke en praktische inzichten.

  • Foto: de 25 kersverse Masters of Science met hun getuigschrift (© Frank Maatje, Bouwen met Staal).
  • www.bvbms.nl