Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Goud voor Park Hoog Oostduin Den Haag

De NRP Gulden Feniks, de jaarlijkse prijs voor renovatie- en transformatieprojecten in ons land, heeft dit jaar drie winnaars opgeleverd. De prijs voor beste transformatie gaat naar het ‘gestaalde’ Park Hoog Oostduin in Den Haag, naar ontwerp van cepezed.

« terug naar Nieuws

De jury, dit jaar met Geurt van Randeraat (SITE urban development) als voorzitter, geeft in haar beoordelingsrapport te kennen dat de aanpak in het project Park Hoog Oostduin als lichtend voorbeeld dient voor opdrachtgevers en architecten die staan voor ‘de enorme renovatie- en verduurzamingsopgave van duizenden leegstaande gebouwen’.

Zo’n leegstaand gebouw was het voormalige Shell-kantoor, op de grens van het Haagse landgoed Oostduin-Arendsdorp. In opdracht van OD 75 en naar ontwerp van architectenbureau cepezed is het vroegere kantoor omgevormd tot mondain woongebouw met ruim 200 luxe appartementen van verschillende typen en grootten.

De transformatie is tot in de kleine details doortrokken van de idee om de bestaande kwaliteiten van de oudbouw maximaal te benutten en daarbij de nieuwe ingrepen in omvang en reikwijdte tot het minimum te beperken. Bovendien verdient de oudbouw uit 1968, naar ontwerp van J.J.P. Oud (de zoon van) een respectvolle behandeling met een garantie op voortbestaan van authentieke karakteristieken.

De respons van Cepezed op de opgave om het voormalige kantoorgebouw een nieuwe bestemming te verlenen, is even treffend als leerzaam voor de vele vergelijkbare opgaven in de toekomst. Aan een zijde van het gebouw zijn de vroegere gangen in de kern bij de woningen getrokken en binnen de bestaande gebouwcontouren zijn buitenruimten in de hoedanigheid van loggia’s toegevoegd. De entreezijde heeft een nieuwe, 3 m diepe en gebouwhoge aanbouw gekregen. Hierin zijn balkons en vergrotingen van de achterliggende woonkamers vervat. Om een forse ingreep in de bestaande structuur te voorkomen, is de uitbreiding uitgevoerd als stalen ‘rek’ met staalplaat-betonvloeren voor de verdiepingen. Door het geringe eigengewicht van deze toevoeging is de bestaande fundering onversterkt gebleven.

Het getransformeerde gebouw vormt een ensemble met een lager nieuwbouw-blok, eveneens met een woonfunctie. Dit gebouw is neergezet op de bestaande fundering van zijn voorganger. In vergelijking daarmee is de nieuwkomer minder langgerekt en staat hierdoor op een grotere afstand van de buurman. Niet alleen is zo meer ruimte ontstaan tussen de beide volumes, het gebouwenpaar is nu ook meer betrokken op de parkomgeving.

In het project trad IMd Raadgevende Ingenieurs op als constructeur. Bentstaal leverde de staalconstructies. Een dikke maand geleden werd de uitbreiding van Park Hoog Oostduin ook al gelauwerd, met een nominatie voor de Nationale Staalprijs 2020 in de categorie Woningbouw.

O ja, de Gulden Feniks kent nog twee winnaars. In de categorie Gebiedstransformatie is de prijs voor De Nieuwe Stad in Amersfoort, een herontwikkelingsproject op initiatief en met architectuur van Schipper Bosch. In de categorie Renovatie komt Museum De Lakenhal als winnaar uit de bus. De architecten in dit Leidse project zijn Happel Cornelis Verhoeven Architecten en Julian Harrap Architects.

  • www.nrpguldenfeniks.nl
  • Foto’s: cepezed / © Lucas van der Wee en (bestaande situatie en uitvoering:) Leon van Woerkom.