Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Gulden Feniks 2023 open voor inschrijving

U bent betrokken geweest bij een inspirerend renovatie- of transformatieproject dat afgelopen jaar is afgerond? Dan is het Nationaal Renovatie Platform beslist verguld met uw inzending voor de Gulden Feniks 2023.

« terug naar Nieuws

15 maart 2023

U bent betrokken geweest bij een inspirerend renovatie- of transformatieproject dat afgelopen jaar is afgerond? Dan is het Nationaal Renovatie Platform beslist verguld met uw inzending voor de Gulden Feniks 2023.

De Gulden Feniks is de jaarlijkse prijs voor projecten in renovatie en transformatie van gebouwen en in herontwikkeling van gebieden. Dit jaar staat deelname open voor projecten die in 2022 zijn opgeleverd. Eenieder die beroepshalve met zo’n project van doen heeft gehad, mag indienen voor de prijs. Ook kunt u projecten aanmelden waarmee u zelf geen (directe) bemoeienis heeft gehad, maar in uw optiek wel tot voorbeeld strekken. De inschrijving is geopend tot 26 mei a.s.

Een vakjury onder voorzitterschap van Geurt van Randeraat (SITE urban development) beoordeelt de inzendingen in drie categorieën: renovatie, transformatie en gebiedstransformatie. Daarbij wordt vooral gelet op duurzaamheid, sublimatie, economische waarde-creatie, maatschappelijke waarde-creatie en innovatie.

In elke categorie kan de jury meerdere projecten nomineren. Uit de nominaties per categorie wijst de ‘kiescommissie’ vervolgens één winnaar aan. Daarnaast heeft de jury nog een ‘wildcard’ voorhanden. Deze bijzondere waardering is gereserveerd voor de inzending die ondanks (of misschien wel dankzij) een relatief beperkt budget een relatief grote voorbeeldwerking heeft. Het ‘wild card’-project kan in elke categorie voorkomen en kan bijvoorbeeld ook een tijdelijk karakter hebben.

De bekendmaking en huldiging van de winnaars is geagendeerd voor november 2023, tijdens een congres van organisator Nationaal Renovatie Platform. De precieze congresdatum wordt nog bekend gemaakt.

  • Alle deelname-informatie, waaronder het reglement, vindt u op www.nrpguldenfeniks.nl
  • Foto: De Wereldburger, Amsterdam: winnaar van de Gulden Feniks 2022 in de categorie Renovatie. Bij renovatie van dit schoolgebouw is de bestaande draagconstructie gehandhaafd en zijn bouwelementen uit andere gebouwen in Amsterdam hergebruikt (Gemeente Amsterdam, Moke Architecten, Pieters Bouwtechniek).