Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Hard op weg naar accreditatie

BV/BmS Opleidingen, het opleidingsinstituut van Betonvereniging en Bouwen met Staal, heeft een belangrijke stap gezet op weg naar de accreditatie voor de opleiding Constructief Ontwerpen BV/BmS. Afgelopen woensdag 22 juni heeft de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie positief geoordeeld over de kwaliteit en effectiviteit van de driejarige opleiding voor constructeurs. Zodra de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie van OCW haar goedkeuring heeft gegeven op administratieve en juridische aspecten, is de accreditatie een (heuglijk) feit en mag BV/BmS Opleidingen voortaan de titel Master verbinden aan Constructief Ontwerpen BV/BmS.

« terug naar Nieuws

27 juni 2022

BV/BmS Opleidingen, het opleidingsinstituut van Betonvereniging en Bouwen met Staal, heeft een belangrijke stap gezet op weg naar de accreditatie voor de opleiding Constructief Ontwerpen BV/BmS. Afgelopen woensdag 22 juni heeft de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie positief geoordeeld over de kwaliteit en effectiviteit van de driejarige opleiding voor constructeurs. Zodra de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie van OCW haar goedkeuring heeft gegeven op administratieve en juridische aspecten, is de accreditatie een (heuglijk) feit en mag BV/BmS Opleidingen voortaan de titel Master verbinden aan Constructief Ontwerpen BV/BmS.

De kwaliteit en effectiviteit van de opleiding Constructief Ontwerpen BV/BmS is door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) getoetst op een elftal criteria of ‘standaarden’. Onder meer is onderzocht in hoeverre de leerdoelen en uiteindelijke leerresultaten passen bij het gestelde eindniveau, de internationale kennis- en competentie-eisen en de verwachtingen binnen vakgebied en beroepsveld en in hoeverre de opleiding de student (inderdaad) faciliteert in het halen van de leerdoelen en (daarmee) het vergaren van de benodigde theoretische bagage en praktische vaardigheden.

Om de accreditatieorganisatie en andere betrokkenen bij het accreditatieproces van informatie te voorzien, heeft BV/BmS Opleidingen een lijvig dossier samengesteld met daarin tal van documenten zoals het opleidingsprofiel met eindtermen, een curriculum-matrix, het kwaliteitsplan, de afstudeerhandleiding, de onderwijs- en examenregeling en het toetsprotocol. Het dossier biedt zo tekst en uitleg over (onder meer) doelen en doelgroepen van de opleiding, organisatie, lesprogramma, lesstof en studiemateriaal, didactische aanpak, leeromgeving, begeleiding van studenten en docenten, examinering en toetsing en eindkwalificaties voor de (latere) beroepsuitoefening.

Aan de hand van dit informatiedossier heeft NVAO afgelopen woensdag, tijdens een besloten online sessie, verschillende direct betrokkenen bij de opleiding Constructief Ontwerpen BV/BmS nader ondervraagd over alle belangrijke kwaliteitsaspecten, van de organisatie(structuur), context en didactiek tot en met afstudeerproces en toetsingsbeleid.

Aan het accreditatie-traject is meegewerkt door:

Michiel Horikx (lector) • Hans Welleman (lid curricilumcommissie en kerndocent) • Hilbert-Jan Kuijer (lid curricilumcommissie en docent) • Herbert v.d. Ham (lid opleidingscommissie) • Eric Oostveen (toetsingscommissie) • Fred Paalvast (lid examencommissie) • Bert Snijder (lid examencommissie) • Cor v.d. Veen (docent/examinator) • Coen v.d. Vliet (docent/examinator) • Hans Galjaard (docent) • Maaike Korenstra (docent) • Loek v.d, Logt (docent) • Raphaël Steenbergen (namens het werkveld) • Anne-Fleur van Geest (alumnus) • Roewin Smit (alumnus) • Patrick v.d. Eijk (student) • Arco de Gelder (student) • Jasper v.d. Stelt (student) • Maikel Jagroep en Frank Maatje (bestuur BV/BmS Opleidingen) en Jeroen Mol en Jan Carel van Eijk (opleidingsmanagement BV/BmS Opleidingen).


Begin september gaat weer een nieuwe editie van de driejarige opleiding Constructief Ontwerpen BV/BmS van start. Deelname staat open voor constructeurs met een Bachelor-diploma Bouwkunde, Civiele Techniek of Werktuigbouw met constructieve specialisatie én voor studenten die de opleiding Beton- & Staalconstructies BV/BmS succesvol hebben afgerond.

  • Foto: Hogeschool Utrecht.