Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Herziening Europees octrooisysteem ophanden

Minder administratieve lasten voor de ondernemer en meer gemak voor diezelfde ondernemer bij het aanvragen en beheren van octrooien. Volgens minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat zijn dat zowel de motieven als de voordelen van de aanstaande herziening van het Europese octrooisysteem.

« terug naar Nieuws

Minder administratieve lasten voor de ondernemer en meer gemak voor diezelfde ondernemer bij het aanvragen en beheren van octrooien. Volgens minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat zijn dat zowel de motieven als de voordelen van de aanstaande herziening van het Europese octrooisysteem.

Als ’t aan de Rijksoverheid ligt, is vanaf 1 juni van dit jaar het zogeheten unitair octrooi ingevoerd. Hierdoor kunnen bedrijven het eigendomsrecht op hun vinding of innovatie via één aanvraag laten beschermen en door één Europese octrooirechtbank laten handhaven in 17 landen van de Europese Unie. Dat maakt de octrooiaanvraag en -bescherming eenvoudiger, efficiënter en goedkoper én het Nederlandse vestigings- en innovatieklimaat meer aantrekkelijk, aldus minister Adriaansens in haar brief aan de Tweede Kamer.

De Europese octrooirechtbank ofwel Unified Patent Court (UPC) krijgt een divisie in Den Haag, ondergebracht in het The Hague Hearing Centre. Hier kunnen Nederlandse bedrijven en instellingen (indien nodig) rechtszaken voeren over hun Europese octrooien, in de voertalen Engels en Nederlands. Met zo’n divisie op locatie wil het ministerie ’t vooral voor innoverende mkb-bedrijven en startups gemakkelijker maken om, als ’t moet, de stap naar de rechter te maken om zo hun innovatie te beschutten tegen kwaadwillende concurrenten. Opening van de Haagse vestiging, door minister Adriaansens, is voorzien voor 10 mei a.s. De hoofdkantoren van het UPC komen in München en Parijs.

Rond het verlenen van een octrooi – de officiële vastlegging van het exclusief eigendomsrecht op een (uit)vinding van een technisch product of -proces – werken de Europese lidstaten nu al samen. Behoud, beheer en handhaving van de verleende octrooien is echter in elk land anders georganiseerd, via afzonderlijke nationale procedures. Het nieuwe Europese octrooisysteem moet een einde maken aan deze versnippering. Via de UPC wordt het octrooirecht voortaan in één procedure binnen de deelnemende EU-lidstaten gehandhaafd.