Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Hoe infra beter kan, in vijf dagen

Ze kwamen met zeilboten, brainstormden drie dagen lang in een conferentieoord en gingen op de slotdag weer huiswaarts met speedboten: de deelnemers (lees: captains of infrastructure in Nederland) aan de Infra 5-daagse van 16 tot en met 20 mei jl. De keuze voor het transportmiddel van de retourreis staat misschien wel symbool voor de eendracht onder de participanten: vaart maken met een betere interdisciplinaire samenwerking bij de grootschalige, cruciale opgaven voor de vaderlandse infra-sector.

« terug naar Nieuws

7 juni 2022

Ze kwamen met zeilboten, brainstormden drie dagen lang in een conferentieoord en gingen op de slotdag weer huiswaarts met speedboten: de deelnemers (lees: captains of infrastructure in Nederland) aan de Infra 5-daagse van 16 tot en met 20 mei jl. De keuze voor het transportmiddel van de retourreis staat misschien wel symbool voor de eendracht onder de participanten: vaart maken met een betere interdisciplinaire samenwerking bij de grootschalige, cruciale opgaven voor de vaderlandse infra-sector.

Hoe houden we in de (nabije) toekomst de voeten droog, hoe houden we ons drinkwater schoon, hoe schakelen we vlot en volledig over van fossiele op groene energie? Het is een greep uit de urgente maatschappelijke vraagstukken die de grote uitdagingen vormen voor de Nederlandse infrasector. Het idee van Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam om de verschillende beslissers binnen de sector samen te laten komen om deze thema’s in een besloten, informele setting door te spreken, kon dan ook niet beter getimed.

Zo’n 80 representanten van de sector waren op de Infra 5-daagse afgekomen: namens Rijkswaterstaat, ProRail, provinciale en gemeentelijke overheden, bouwondernemingen, staalconstructiebedrijven, kennisorganisaties (ja, ook Bouwen met Staal was van de partij). Vertegenwoordigers van diverse disciplines die er binnen hun discipline toe doen.

Na een eerste dagje ‘spelevaren’ (je wilt elkaar toch iets beter/anders leren kennen), ging het pluriforme gezelschap drie dagen in retraite om visies, opvattingen en ideeën uit te wisselen over de verantwoordelijkheden en rollen van de sector bij de steeds meer dringende instandhouding, vernieuwing en verduurzaming van ‘onze’ weg- en waterwerken. Van het noodzakelijk herstel van een kademuur tot en met het vervangen van een verkeersbrug. Dat je daarvoor deskundigen met passie voor hun vak nodig blijft hebben, daarover waren de deelnemers ’t unaniem eens. Maar die professional zouden toch meer ‘over de schutting’ van het eigen vakgebied heen moeten kijken en nog intensiever moeten gaan samenwerken met de andere, dikwijls direct aanpalende disciplines, zo luidde de visionaire consensus. Juist omdat de nieuwe infra-opgaven meer dan ooit vragen om een multidisciplinaire samenwerking en coproductie.

Daartoe ‘moeten we naar een relationeel systeem dat meer wendbaar is dan het traditionele systeem van marktgerichte waardesturing’. Om die gemeenschappelijke aspiratie ‘handen en voeten te geven’ voor de soms weerbarstige projectpraktijk, komen de deelnemers de komende tijd weer geregeld in (multidisciplinaire) werkgroepjes bijeen om de ‘do’s and don’ts op te stellen voor de verschillende aspecten van een doeltreffende samenwerking in de infrastructuur.

  • Foto: sprout.nl