Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

In een oogwenk internationaal gekwalificeerd

Registerconstructeurs (RC’s) en Registerontwerpers (RO’s) kunnen zich sinds kort ‘in een handomdraai’ laten registreren als Incorporated Engineer (IEng), respectievelijk Charted Engineer (CEng). De snelle verwerving van deze internationaal erkende kwalificaties vloeit voort uit een recent gesloten samenwerkingsovereenkomst tussen het Constructeursregister en het KIVI (Koninklijk Instituut van Ingenieurs).

« terug naar Nieuws

6 juni 2024

Registerconstructeurs (RC’s) en Registerontwerpers (RO’s) kunnen zich sinds kort ‘in een handomdraai’ laten registreren als Incorporated Engineer (IEng), respectievelijk Charted Engineer (CEng). De snelle verwerving van deze internationaal erkende kwalificaties vloeit voort uit een recent gesloten samenwerkingsovereenkomst tussen het Constructeursregister en het KIVI (Koninklijk Instituut van Ingenieurs).

Om Registerconstructeur of Registerontwerper te worden, dient al een grondige toetsingsprocedure te worden doorlopen. Hierbij voelt de toetsingscommissie van het Constructeursregister de kandidaat aan de tand over de genoten opleidingen, kennis en ervaring op het gebied van het construeren, de affiniteit met verwante vakgebieden, maar ook de verworven communicatieve vaardigheden, het verantwoordelijkheidsbesef en de professionele toewijding.

Voor de registratie tot Incorporated Engineer en Charted Engineer via KIVI geldt een overeenkomstige, doortimmerde procedure. Als de procedure voor RC of RO al succesvol is afgerond, is herhaling van zo’n procedure voor IEng of CEng niet nodig, zo zijn KIVI en het Constructeursregister overeengekomen.

RC’s kunnen zich nu snel laten registreren tot IEng door het insturen van een ingevuld inschrijfformulier met daarbij een kopie van het Constructeursregister-attest en het identiteitsbewijs. Hetzelfde geldt voor RO’s bij aanmelding voor CEng.

Aan de registratie en voorafgaande beoordeling zijn geen kosten verbonden. Wel is een KIVI Chartership Lidmaatschap verplicht. Van de inschrijving in het Chartered-/Incorporated Engineer-systeem van KIVI ontvangt de kersverse IEng dan wel CEng een certificaat.

Wie eenmaal IEng of CEng is, dient de eigen vakcompetenties voortdurend op peil te houden via bij- of nascholing. Zo’n verplichting tot permanente beroepseducatie kent ook het Constructeursregister. Immers, zowel KIVI als het Constructeursregister hebben het bevorderen en bewaken van de deskundigheid en professionaliteit van de ingenieur in het vaandel.