Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Invoering Omgevingswet weer uitgesteld

Niet zoals gepland op 1 juli 2022, maar per 1 oktober of wellicht pas vanaf 1 januari volgend jaar wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. Dat heeft minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening per brief kenbaar gemaakt aan de Eerste en Tweede Kamer.

« terug naar Nieuws

17 februari 2022

Niet zoals gepland op 1 juli 2022, maar per 1 oktober of wellicht pas vanaf 1 januari volgend jaar wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. Dat heeft minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening per brief kenbaar gemaakt aan de Eerste en Tweede Kamer.

Het is inmiddels voor de vierde achtereenvolgende keer dat invoering van de nieuwe wet voor de ruimtelijke ordening en leefomgeving vertraging oploopt. Ook ditmaal liggen nieuwe ICT-systemen aan het uitstel ten grondslag. Deze systemen zijn onder meer nodig voor het toetsen van vergunningaanvragen en het publiceren van verleende vergunningen.

Toetsende instanties – gemeenten, provincies, maar ook waterschappen – zijn nog onvoldoende vertrouwd met de nieuwe systemen, laat de minister weten. Veel gaat al goed, aldus De Jonge, maar de software bevat nog ‘verschillende onzekerheden’. Dat is hem duidelijk geworden na overleg met overheden en deskundigen. Met het uitstel van invoering krijgen de gebruikers meer tijd om met de nieuwe systemen te oefenen en kunnen betrokken ICT-specialisten de systemen nog beter in te regelen en stabiel laten werken. Vanaf 1 oktober of, als ’t tegenzit, met ingang van 1 januari wordt de wet dan alsnog van kracht.

Diverse automatiseringsdeskundigen, softwareleveranciers en ontwerpbureaus zien de haalbaarheid daarvan vooralsnog somber in. Via De Volkskrant lieten ze zich onlangs zeer kritisch uit over het ‘Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)’. Het systeem zou op cruciale onderdelen nog altijd niet goed werken en de achterliggende techniek zou te complex zijn. De critici betwijfelen dan ook of het DSO ooit naar behoren gaat functioneren.

Het uitstel brengt ook extra kosten met zich mee, bijvoorbeeld doordat bestaande systemen nu langer in bedrijf moeten blijven. Hoe groot de financiële tegenvaller uitvalt, moet nog worden uitgezocht. Vorig jaar schatte adviesbureau KPMG de totale kosten van invoering van de nieuwe wet in op 1,3 tot 1,9 miljard euro, uit te smeren over de jaren 2016 tot 2029.

In 2016 werd de Omgevingswet goedgekeurd door de Eerste Kamer. Een jaar werd het wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer. De wet dient de diversiteit en complexiteit van de huidige wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening en leefomgeving te bundelen en te vereenvoudigen. In de nieuwe wet worden 26 bestaande wetten voor onder meer het bouwen, watermanagement en natuurbeheer opgenomen. Het huidige aantal van 60 Algemene Maatregelen van Bestuur wordt teruggebracht naar vier. De bestaande 75 ministeriële regelingen wordt vervat in één Omgevingsregeling. De bundeling en vereenvoudiging van de regels moet resulteren in een meer samenhangende inrichting van de leefomgeving, meer maatwerk op lokaal niveau en kortere procedures voor het behandelen van aanvragen, waardoor aanvragers minder lang hoeven te wachten op de (eventuele) vergunningverlening.

  • Foto: Cultuurcentrum Eemhuis, Amersfoort (Neutelings Riedijk Architecten, © GS Staalwerken).