Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Kabinet vult ‘Noodpakket economie en banen’ aan

Voor ondernemers die worden getroffen door de coronacrisis treft het kabinet extra financiële voorzieningen. De maatregelen vormen een uitbreiding op het reeds bestaande ‘Noodpakket economie en banen’.

« terug naar Nieuws

Met de nieuwe maatregelen verbreedt het Rijk het al bestaande pakket aan steunmaatregelen, waarvan de NOW (Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten) waarschijnlijk de bekendste is. De pakketverbreding behelst onder meer:

verdere verruiming van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO)

Op deze regeling kunnen ondernemingen een beroep doen als ze lastig aan een banklening of bankgarantie kunnen komen. De overheid schiet daarbij te hulp door garantie te bieden op leningen en garanties van minimaal 1,5 miljoen en maximaal 50 miljoen euro per onderneming. Voortaan staat het Rijk voor 80% garant bij grootbedrijven met een omzet vanaf 50 miljoen euro en voor 90% bij midden- en kleinbedrijven met een omzet tot 50 miljoen euro. Eerder lag het garantieplafond lag (in beide gevallen) op 50%. Het garantieplafond van de GO-regeling is verder verhoogd naar 10 miljard euro. Half maart was dit maximum al opgerekt van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro.

instelling van specifieke kredietmogelijkheden voor start-ups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven

Deze ondernemingen kunnen als ze zijn getroffen door de coronacrisis in het vervolg een overbruggingskrediet aanvragen. Op verzoek van het kabinet gaan de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) deze kredieten verstrekken. De betrokken bedrijven hebben namelijk vaak geen bankrelatie. Voor de regeling stelt het kabinet 100 miljoen euro beschikbaar. Kredietaanvragen kunnen naar verwachting vanaf de vierde week van april worden ingediend.

premieverlaging voor de (verruimde) Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB)

Voor deze regeling brengt het kabinet het premiepercentage terug van 3,9 naar 2% waardoor financiering voor ondernemers toegankelijk wordt. Daarnaast wordt het garantiebudget verhoogd van 765 miljoen naar 1,5 miljard euro. Het garantiepercentage gaat van 90% naar 100% voor kredieten tot 100.000 euro. Ook kunnen non-bancaire financiers zich nu accrediteren om hun bestaande klanten te financieren onder de coronamodule van de BMKB.

aanvulling Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS)

Via de TOGS-regeling kunnen getroffen ondernemingen eenmalig een bedrag van € 4.000 netto ontvangen waarmee ze (een deel van) hun vaste lasten, zoals de huur van het bedrijfspand, kunnen betalen. Vanaf vandaag (15 april) is de regeling voor meer (typen) bedrijven toegankelijk. De TOGS staat nu ook open voor bijvoorbeeld tandarts- en fysiotherapiepraktijken, kleinere foodwinkels, taxibedrijven en toeleveranciers in de evenementenbranche. Met de verruiming van de TOGS is ook de lijst met SBI-codes uitgebreid.

  • Ondernemers met vragen over de financiële maatregelen kunnen terecht op Rijksoverheid.nl/coronavirus of bij het KVK-coronaloket. Om gebruik te maken van de verruimde kredietregelingen zoals de GO en de BMKB, kunnen ondernemers zich wenden tot hun bank of andere kredietverstrekker. Op hun beurt kunnen de kredietverstrekkers voor nadere inlichtingen terecht bij RVO.nl, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van EZ. De regelingen voor tegemoetkoming loonkosten (NOW) en ondersteuning ZZP-ers (TOZO) lopen via het Ministerie van SZW. Voor informatie over de belastingmaatregelen, zoals versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes, kan de ondernemer contact leggen met de Belastingdienst Zakelijk via belastingdienst.nl/coronavirus.
  • Foto: Salaris Vanmorgen.