Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Ketendoorbraakproject circulair bouwen met staal gestart

Na goedkeuring door het Versnellingshuis Nederland circulair! in juli van dit jaar, is het ketendoorbraakproject ‘De ontwikkeling van een circulair ecosysteem voor staal in de bouw’ bij openbare aanbesteding gegund aan een consortium van ketenpartners, onder aanvoering van initiatiefnemer Bouwen met Staal. Hiermee steekt het eerste ketendoorbraakproject voor de Nederlandse bouw- en infrasector van wal.

« terug naar Nieuws

29 november 2023

Via het ketendoorbraakproject gaat Bouwen met Staal de komende drie jaar, samen met een 60-tal bedrijven en organisaties die vooroplopen in duurzaamheid, vaart zetten achter het consequent, voortdurend en grootschalig circulair ontwikkelen, ontwerpen en bouwen met staal in Nederland. Per 2026 moet het project resulteren in een ‘circulair ecosysteem voor staal in de bouw’ dat binnen de brede Nederlandse bouw- en infrasector op draagvlak kan rekenen.

Het circulair ecosysteem helpt bij het bereiken van de doelen van de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie en van het Rijksbeleid op het gebied van circulaire economie. Daarnaast levert het ketendoorbraakproject een cruciale bijdrage aan het verwerkelijken van de ambities van het Bouwakkoord Staal. In het Bouwakkoord Staal hebben vertegenwoordigers van alle geledingen in de staalbouwketen – van opdrachtgevers en ontwerpers tot en met aannemers en toeleveranciers – hun aspiraties vastgelegd tot het verder reduceren van de negatieve milieueffecten van het gebruik van staal in de bouw.

Aanpak met koplopers en Het Versnellingshuis

De uitvoering van het ketendoorbraakproject staat onder regie van Jacqueline Cramer, hoogleraar Duurzame innovatie aan de Universiteit van Utrecht en voorzitter van het Bouwakkoord Staal en van het Betonakkoord. Zij wordt geflankeerd door co-ketenregisseur Frank Maatje en technisch-inhoudelijk secretaris Jan-Pieter den Hollander, beiden van Bouwen met Staal.
Daarnaast brengen de stuurgroep en koplopers van het Bouwakkoord Staal hun ervaring en deskundigheid in.

De vorderingen in het ketendoorbraakproject worden geregeld gerapporteerd aan een begeleidingscommissie van Het Versnellingshuis. Zo blijft het Versnellingshuis, dat eerder het projectvoorstel vanuit Bouwen met Staal fiatteerde, nauw betrokken bij de nadere planning, organisatie en uitvoering van het project.

  • Meer info over het ketendoorbraakproject
  • Foto: Afvalbrengstation Den Haag (Wessel van Geffen architecten i.s.m. Superuse Studios en Ingenieursbureau Den Haag). In dit project zijn stalen damwandprofielen en verzinkt stalen sandwichpanelen uit eerdere projecten en geperforeerde stalen contourplaten uit afgedankte auto’s hergebruikt voor de gebouwgevels.