Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Kom, ga dat dak op

De aanmoediging is vandaag de dag veelal niet meer nodig. Dat de daken van hallen, distributiecentra en vergelijkbare bedrijfsgebouwen kunnen worden benut voor het opwekken van ‘groene’ energie met zonnepanelen is inmiddels breed bekend. Een PV-installatie op het dak lijkt onderhand eerder regel te worden dan uitzondering. Maar de toepassing kent wel z’n uitdagingen, aandachtspunten en mogelijke risico’s. Daarom organiseert Bouwen met Staal in april weer een nieuwe aflevering van de cursus ‘Uit de weg, op het dak’.

« terug naar Nieuws

6 februari 2024

De aanmoediging is vandaag de dag veelal niet meer nodig. Dat de daken van hallen, distributiecentra en vergelijkbare bedrijfsgebouwen kunnen worden benut voor het opwekken van ‘groene’ energie met zonnepanelen is inmiddels breed bekend. Een PV-installatie op het dak lijkt onderhand eerder regel te worden dan uitzondering. Maar de toepassing kent wel z’n uitdagingen, aandachtspunten en mogelijke risico’s. Daarom organiseert Bouwen met Staal in april weer een nieuwe aflevering van de cursus ‘Uit de weg, op het dak’.

‘Uit de weg, op het dak’ maakt constructeurs, staalbouwers en andere beroepshalve geïnteresseerden wegwijs in het veilig en verantwoord toepassen van zonnepanelen op (platte) daken van bestaande en nieuwe industriële gebouwen. De educatieve voorlichting is vervat in twee middag-/avondsessies op locatie: De Vechtsebanen in Utrecht.

Bij de eerste sessie, dinsdag 9 april, verzorgt Chris Geurts (TNO) een nadere introductie van de onlangs herziene versie van NEN 7250 ‘Zonne-energiesystemen - Integratie in daken en gevels - Bouwkundige aspecten’. Deze norm geeft de eisen en bepalingsmethoden voor een technisch verantwoorde montage van PV-panelen. Jan Meester (Hageman) behandelt de belastingen op het dak door wateraccumulatie en sneeuw en Ralph Hamerlinck (Bouwen met Staal/Adviesbureau Hamerlinck) belicht de brandwerendheidsaspecten (mede vanuit het perspectief van de verzekeraar).

Ook bij de tweede samenkomst, dinsdag 23 april, worden de deelnemers onthaald door een keur aan ‘speaking experts’. Zo komt Paul Smit (Pieters Bouwtechniek) aan het woord over de constructieve mogelijkheden en randvoorwaarden bij het ‘ontginnen’ van een bestaand, braakliggend dak voor het winnen van zonne-energie. En Marcel van Odenhoven (Staalbouwkundig Adviesburo van Odenhoven) presenteert een praktisch voorbeeld voor het constructief ontwerpen en berekenen van dakconstructies met pv-panelen bij nieuwbouw.

Ter verdere aanmoediging tot deelname: het volgen van de cursus levert 3 permanente-educatiepunten op voor het Constructeursregister.