Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Koplopers zetten koers naar Bouwakkoord Staal

Na een drukbezochte kick-off sessie (donderdag 30 september jl. bij Tata Steel in IJmuiden) en een openbare introductie van de duurzame uitgangspunten en voornemens op de Staalbouwdag (maandag 11 oktober in Amsterdam), zijn de strategische en inhoudelijke voorbereidingen voor een Bouwakkoord Staal nu helemaal uit de startblokken.

« terug naar Nieuws

8 december 2021

Na een drukbezochte kick-off sessie (donderdag 30 september jl. bij Tata Steel in IJmuiden) en een openbare introductie van de duurzame uitgangspunten en voornemens op de Staalbouwdag (maandag 11 oktober in Amsterdam), zijn de strategische en inhoudelijke voorbereidingen voor een Bouwakkoord Staal nu helemaal uit de startblokken.

Sinds november van dit jaar en nog tot en met januari volgend jaar buigen vertegenwoordigers van alle disciplines in de brede Nederlandse staalbouw zich met elkaar over een gezamenlijk visiedocument dat het fundament moet vormen van het Bouwakkoord Staal. In dit akkoord, dat in maart 2022 het licht gaat zien, leggen alle schakels in de bouwketen hun unanieme ambities vast voor een aanzienlijke reductie van de uitstoot van CO2 en andere milieuschadelijke stoffen per 2030 als direct gevolg van toepassen van staal in de bouw en infrastructuur.

Voor het visiedocument komen de ketenvertegenwoordigers ofwel de ‘koplopers’, verenigd in de kerngroep Bouwakkoord Staal, tijdens een viertal besloten groepssessies bijeen om hun gedachtengoed, inzichten, kennis en ervaringen te delen. Bij de beraadslagingen vinden ze hun ‘procesmanager’ en deskundige gids op het gebied van duurzaamheid in Jacqueline Cramer, hoogleraar duurzame innovatie aan de Universiteit van Utrecht en misschien nog beter bekend als toenmalig minister van VROM.

In het visiedocument registreren de koplopers hun collectieve kijk op de (inter)nationale verduurzamingsopgave en de bijdragen die de staalbouwketen daaraan kan (en moet) leveren. Op grond van deze gedeelde denkbeelden verwoordt het document de collectieve missie en ambities voor de verduurzaming van het bouwen met staal. Visie, missie en ambities worden later verankerd en bekrachtigd in het Bouwakkoord Staal.

De kerngroep wil het definitief concept van het visiedocument per eind januari volgend jaar (en tot half februari) openbaar maken voor inzage en commentaar door een ieder. Na deze consultatieronde en verwerking van alle opmerkingen en suggesties volgt naar verwachting half maart 2022 de officiële ratificatie van het Bouwakkoord Staal en de verdere ‘uitrol’ ervan in de brede Nederlandse bouw, onderwijs, onderzoek en politiek.

Over de officiële naam van de toekomstige overeenkomst zijn de koplopers ’t overigens al snel eens geworden. Bouwakkoord Staal vervangt de eerdere werktitel Staalbouwakkoord, omdat Bouwakkoord Staal nog beter onder woorden brengt waar de overeenkomst voor staat: een akkoord door en voor alle geledingen van de nationale Bouw voor het (nog) meer duurzaam produceren, ontwikkelen, ontwerpen en bouwen met Staal.

 • Meer over het Bouwakkoord Staal.

 • Foto: laboratorium-/kantoorgebouw Biopartner 5 (Oegstgeest), gebouwd met donorstaal van een naburig slooppand (Popma ter Steege Architecten, IMd Raadgevende Ingenieurs, Vic Obdam Staalbouw, © René de Wit).

De koplopers

Bij de voorbereiding van het Bouwakkoord Staal zijn per heden de volgende bedrijven betrokken:

 • namens de basisindustrie: Tata Steel Nederland • ArcelorMittal
 • de staalhandelsbedrijven: Brink Staal • Overdie • Koninklijke Staalfederatie
 • de staalconstructiebedrijven: Brink Staalbouw • Circulairstaal • GB Steel Group
 • de ingenieurs-adviesbureaus en kennisinstellingen: Hogeschool Rotterdam • cepezedprojects • ARUP
 • de publieke opdrachtgevers: Rijkswaterstaat • ProRail
 • de private opdrachtgevers: Delta Development
 • de producenten van primaire en secundaire grondstoffen en additieven: Akzo Nobel • Zinkinfo Benelux
 • de bouwbedrijven: Heijmans
 • de sloop- en demontagebedrijven: C.H. de Groot • VERAS
 • de recycling- en schrootbedrijven: Overdie Metals Group • PMC (Purified Metal Company).