Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

ING Economisch Bureau: ‘Krimp bouwproductie in 2020 nog beperkt’

–2%. Daarop schat het Economisch Bureau van de ING vooralsnog de afname in van de bouwproductie voor 2020, ten opzichte van 2019. Maar in 2021 neemt de negatieve impact van de coronacrisis op de bouw wel aanzienlijk toe, waarschuwen de bankeconomen.

« terug naar Nieuws

Met –2% blijft de teruggang in de bouwproductie dit jaar vooralsnog relatief beperkt. Bouwbedrijven blijven nog aan de slag, omdat de orderportefeuilles nog gevuld zijn met opdrachten van vóór de conora-uitbraak.

Ondanks de coronacrisis was de productie-uitval in de bouw in de eerste helft van 2020 beperkt. De bouw is dan ook laat cyclisch, want bouwbedrijven werken vaak aan langlopende projecten die al voor de corona-uitbraak zijn aangenomen’, zegt Maurice van Sante van het ING Economisch Bureau. ‘Hierdoor lag de bouwproductie in het tweede kwartaal van dit jaar maar circa twee procent lager dan eind 2019, terwijl de totale Nederlandse economie met bijna tien procent kromp in deze periode.’

Die geringe productie-afname laat zich volgens ING niet alleen verklaren uit het laat-cyclisch karakter van de bouw. Op de meeste bouwplaatsen is ‘gewoon’ doorgewerkt, waarschijnlijk mede dankzij het protocol ‘Het Samen Veilig Doorwerken’ dat het Rijk en de bouw- en technieksector gezamenlijk hebben opgesteld. Dit protocol lijkt goed te werken, waardoor de productie-uitval beperkt is gebleven.

Ontwikkeling van de orderboeken in de bouw vóór en sinds de corona-uitbraak, t/m. juni 2020 (© EIB, bewerkt door ING Economisch Bureau).

Volgend jaar laat de crisis zich pas echt voelen in de bouw, verwacht ING. Door de afnemende financiële armslag van consumenten en dalende investeringen in bedrijfshuisvesting is voor 2021 een krimp voorzien van zo’n 5%. Bij die inschatting houdt de bank wel een flinke slag om de arm. De economische onzekerheden zijn momenteel groot. Bij bijvoorbeeld een onverwacht sterkere krimp van de economie kan het scenario voor de bouwsector zomaar veranderen.

Voor die economische onzekerheid is vooral de woningbouw-nieuwbouw gevoelig. Een particulier koopt een nieuwbouwwoning en krijgt vaak pas na een jaar de sleutel. Hierdoor moet de huidige woning relatief lang worden aangehouden en – in geval van een koophuis – pas later worden verkocht. Dit brengt voor de woonconsument extra risico’s met zich mee: over de verkoopprijs van de oude woning én over het eigen inkomen. Als bovendien het aanbod van bestaande woningen als gevolg van de coronacrisis de komende tijd toeneemt, zullen huizenzoekers ook vaker kiezen voor een bestaande woning en niet voor nieuwbouw.

Dat de coronacrisis ook in 2022 en 2023 nog negatief uitwerkt op de bouwproductie, is wel zeker. In welke mate, is echter nog zeer onzeker. Daarom schetst ING Economische Bureau voor de lange termijn zowel het optimistische als het pessimistische scenario op vier belangrijke gebieden: de economie (snelle groei versus langdurige recessie), het overheidsbeleid (gericht op stimuleren economie versus stopt met stimuleren economie), veranderend gedrag consumenten en bedrijven (tijdelijk versus blijvend) en de virusbestrijding (wel of nog geen vaccin). Deze lange termijn scenario's vindt u terug op deze webpagina.