Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Lectoraat lanceert leerboek

Afgelopen dinsdag 1 november heeft dr.ir. Michiel Horikx, bijzonder lector Constructieve Veiligheid aan de Hogeschool van Amsterdam, zijn leerboek Conceptual Structural Design aan de openbaarheid prijsgegeven. Met de publicatie lost het lectoraat een van haar belangrijke beloften bij oprichting in september 2019 in: het ontwikkelen van een leerboek voor de toekomstige generaties professionele constructeurs over belangrijke fasen en facetten van het (conceptueel) constructief ontwerpen.

« terug naar Nieuws

9 november 2022

Afgelopen dinsdag 1 november heeft dr.ir. Michiel Horikx, bijzonder lector Constructieve Veiligheid aan de Hogeschool van Amsterdam, zijn leerboek Conceptual Structural Design aan de openbaarheid prijsgegeven. Met de publicatie lost het lectoraat een van haar belangrijke beloften bij oprichting in september 2019 in: het ontwikkelen van een leerboek voor de toekomstige generaties professionele constructeurs over belangrijke fasen en facetten van het (conceptueel) constructief ontwerpen.

Een deeltje van de doelgroep van het nieuwe leermiddel was dan ook bij de officiële presentatie aanwezig: een complete klas derdejaars studenten aan de opleiding Constructief Ontwerpen van BV/BmS. Ook drs.ir. Michael Jagroep en ir. Frank Maatje waren present, niet zozeer als directeuren van respectievelijk de Betonvereniging en Bouwen met Staal, allerminst als beoogde gebruikers, ze zijn al decennia lang uit de schoolbanken, maar om het eerste exemplaar in ontvangst te nemen in hun hoedanigheid van bestuursleden Stichting BV/BmS Opleidingen.

Juist dit instituut, aanbieder van vakopleidingen voor constructeurs op bachelor- en masterniveau, nam drie jaar geleden het initiatief om samen met HvA het Lectoraat Constructieve Veiligheid in het leven te roepen. De aanstelling van Michiel Horikx tot lector was geen heel grote verrassing. Michiel is al sinds september 1992 actief aan de HvA als seniordocent op het gebied van constructief ontwerpen. Daarvoor was hij als constructeur en manager engineering betrokken bij grote civiele projecten als de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg. In 2017 promoveerde hij aan de TU Delft op ‘A Methodical Approach on Conceptual Structural Design’. In dit onderzoek belicht hij de problematiek rond constructieve veiligheid en de optimalisatie van de verhouding tussen kwaliteit en kosten over de levensduur van een bouwwerk.

Het onderwerp van de toenmalige dissertatie keert terug in zijn nieuwe boek Conceptual Structural Design – Understanding Structural Performance. Hierin presenteert Michiel Horikx een systematisch, wetenschappelijk onderbouwde benadering van het vaak complexe en veelomvattende proces van het (conceptueel) constructief ontwerpen; vanaf het verwerven van grondig begrip en inzicht in de constructieve-ontwerpopgave tot en met het optimaliseren van de verhouding kwaliteit:kosten van het uiteindelijk ontwerp over de beoogde levensduur en dat op een integrale manier, met inbreng van kennis en ervaringen door alle betrokken disciplines.

Conceptual Structural Design kan rekenen op een brede verspreiding: de bijna 300 pagina’s dikke kennisbundel wordt als e-book kosteloos aangeboden via de website van BV/BmS.