Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Meer geld voor leerwerk en stage in het MKB-metaal

MKB-metaalbedrijven die een leerling een dienstverband of stageplek bieden, kunnen komend schooljaar rekenen op een grotere financiële bijdrage van het OOM. De extra euro’s dienen de instroom van leerlingen en stagiairs in de sector verder te stimuleren.

« terug naar Nieuws

30 mei 2023

MKB-metaalbedrijven die een leerling een dienstverband of stageplek bieden, kunnen komend schooljaar rekenen op een grotere financiële bijdrage van het OOM. De extra euro’s dienen de instroom van leerlingen en stagiairs in de sector verder te stimuleren.

Bij het OOM kan een ondernemer in het MKB-metaal die een MBO-, HBO of WO-student in dienst heeft, terecht voor een zogeheten leerwerkbijdrage. Voor het huidige schooljaar 2022-2023 bedraagt deze bijdrage nog € 2.300 tot maximaal € 3.800 per leerling per jaar. Voor het aankomende schooljaar 2023-2024 gaat de vergoeding omhoog naar € 2.700 tot € 4.200, wederom per leerling per jaar.

Hoe hoog de bijdrage voor een leerling uitvalt, hangt af van de verkozen opleidingsroute. In elk geval is de regeling van toepassing op deeltijd-MBO (BOL), MBO on the job (BBL), MBO-scholingspoolroute (BBL) en HBO- en WO-studies. De opleiding dient erkend te zijn door het ministerie van OCW. Het bedrijf kan de bijdrage gedurende de opleidingsperiode aanvragen. Wel geldt een limiet van 5 leerlingen per onderneming. Uiteraard dient het bedrijf te boek te staan als erkend leerbedrijf.

Behalve de leerwerkbijdrage stijgt na de zomervakantie ook de stagebijdrage. Per stagiair gaat het OOM in het nieuwe schooljaar € 50 per werkweek inleggen. Dat was € 40 euro per werkweek. Per bedrijf is een toelage beschikbaar voor maximaal 15 stagiairs, ongeacht hun opleidingsniveau.

De duur van de bijdrage blijft ongewijzigd: maximaal 20 werkweken per stagiair per schooljaar. Bij stages die meer dan drie maanden in beslag nemen, moeten ondernemer en stagiair bij aanvraag van de bijdrage een stageverklaring overleggen. Net als de leerwerkbijdrage kan de stagebijdrage gedurende de stage worden aangevraagd, tot een half jaar na aanvang.

Het geld voor de stimuleringsbijdragen ontvangt het OOM van bedrijven binnen de metaalbewerkende sector via een jaarlijkse heffing op de loonsom. Op dit moment is dat 0,625%. De hoogte van de heffing ligt vast in cao-afspraken tussen werkgevers en werknemers in de sector. In het bestuur van het OOM zijn (dan ook) vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties vertegenwoordigd. Tot de bestuursleden behoort Anne Marie Heij, beleidssecretaris onderwijs bij Koninklijke Metaalunie. Zij is blij dat de bijdragen voor komend schooljaar worden opgeschroefd: ‘vanuit OOM wordt goed gezien dat de opleidingskosten voor de bedrijven stijgen en dat een verhoging gerechtvaardigd is’.

  • Foto: Vic Obdam Staalbouw.